Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.3.13
0
Pripomínam, že zajtra 13. marca 2013 o 17:00 hod. bude v rokovacej sále Úradu BSK, Sabinovská ul. 16, Bratislava, verejné prerokovanie Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ÚPN R BSK).


Odporúčam prečítať si a pripomienkovať hlavne záväznú časť ÚPN R BSK, ktorá do života našej mestskej časti zasiahne v horizonte najbližšieho desaťročia najvýraznejšie.

Pre Raču, Rendez a Krasňany je strategický dôležité, aby ÚPN R BSK:

1.       nestanovil záväznú povinnosť vybudovať paralelnú letovú dráhu v smere Rača a Vajnory
2.       podporil predĺženie Galvaniho do oblasti Pekná cesta a prepojenie s Lamačom
3.       podporil preložku cesty II/502 s napojením na predĺženie Galvaniho v oblasti Pekná cesta
4.       podporil vybudovanie zberača H pre odvádzanie splaškových vôd z východnej časti mesta
5.       nastavil vysoký stupeň ochrany vinohradníctva a kvality bývania pred developermi


Verím, že na prerokovaní nebudú chýbať naši dvaja župní poslanci Anna Zemanová a Ján Zvonár, starosta a mestský poslanec Peter Pilinský, vedúca odd. výstavby a územného rozvoja Iveta Virsíková, poslanci MZ, a že na prerokovaní zaznie aj hlas občanov, ktorým nie je ľahostajné, čo sa v najbližších rokoch udeje s kvalitou života v priestore, v ktorom žijeme.

Dovidenia zajtra!


0 komentárov:

Zverejnenie komentára