Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.3.13
0
Miestny úrad v Rači

Ing. arch. Iveta Virsíková
Oddelenie územného plánovania
a stavebného poriadku

Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava,   4. 3. 2013

VEC: Pripomienkové konanie k štúdii „Dopravno-kapacitné posúdenie vplyvov Obytná zóna Rača – Rendez 2013“ – zodpovedný projektant Ing. Tokár a kolektív.

Štúdia „Dopravno-kapacitné posúdenie vplyvov Obytná zóna Rača – Rendez 2013“ je len v polohe teoretických konštatovaní za ideálnych dopravných cestných priepustných podmienok, ale reálne nezohľadňuje súčasnú dopravnú situáciu roku 2013.

1) Rendez disponuje jedinou cestnou komunikáciou II. triedy so šírkou cesty v priemere 6,60 – 6,80 m vybudovanou ešte z parametrov bývalej poľnej cesty, kde pri čelnom strete kamiónov alebo veľkých nákladných vozidiel a tiež aj autobusov MHD vzniká dopravná situácia, kedy obe vozidlá idúce oproti sebe vzdialenostne 30-50 cm sa dokážu navzájom vyhnúť len pri úplne nízkej cestnej rýchlosti, niekedy dokonca musí jedno vozidlo zastaviť.

2) Jediná cestná hlavná komunikácia II. triedy, ktorá sa tiahne v pásme železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ulica – Vajnory viadukt má najproblémovejšie dopravné miesta na Dopravnej ulici od bytoviek č. 7-49, 2-20 až po ulicu Paseky, kde keď vznikne dopravná nehoda, je dopravná priepustnosť úplne zablokovaná, lebo neexistuje žiadna iná náhradná komunikácia, kde by sa mohli dopravne vyhnúť následkom dopravnej nehody (množstvo dokázateľných dopravných nehôd, ktoré tu vznikli + padnutie stromov po víchrici 2006-2007, kedy sfunkčnenie priechodnosti automobilovej dopravy a MHD nastalo až po 7 hodinách).

3) Štúdia absolútne neregistruje a nerešpektuje reálnu skutočnosť, že Rendez (Východné) MČ Rača disponuje aj veľkým areálom SKLADOV na Šajbách + Račianske družstvo, kde sa za 24 hodín denne vykladá a nakladá rôzny prepravovaný tovar, navyše osobné autá si skracujú cez celý Rendez svoj dopravný čas buď smerom Rača – Rendez – Vajnorský viadukt – centrum mesta alebo z mesta a vidieka  smerom do Rače. Frekvencia tejto automobilovej dopravy už nie je len v dopravných špičkách ráno a popoludní, ale časovo sa rozložila od skorého rána až do cca 21. hodiny večer.
4) Štúdia nezohľadňuje najzákladnejšiu reálnu skutočnosť škodlivých dopadov na kvalitu životného prostredia v podobe veľkej koncentrácie výfukových plynov, exhalátov, prašnosti, hluku, otrasov budov, atď., ktoré závažne ohrozujú zdravie a životy obyvateľov Rendezu + dopravná bezpečnosť chodcov.

5) Pre začatie výstavby 69 - 73 rodinných domov v projekte PASEKY – RENDEZ je bezpodmienečné prvotné vybudovanie nového cestného dopravného ťahu – ťahov, smerom rôznych variantov RENDEZ – CENTRUM MESTA a späť. Súčasný stav hlavnej cestnej komunikácie II. triedy s priemernou šírkou cesty cez celé dopravné pásmo Rendezu je už dnes na hrane kolapsovej únosnosti a každá ďalšia výstavba domov (72 rodinných)  by logicky priniesla nárast počtu áut + obyvateľov, ktorú by súčasný stav dopravnej priepustnosti hlavnej cesty II. triedy už nezvládol. Statická doprava v súčasnej dobe je už za hranicou únosnosti na celom Rendezi na úkor ničenia nedostatkových zelených plôch.


S úctou za Občianske združenie RENDEZ

SEKERKA Cyril – predseda
HALADÍK Miroslav - podpredseda

0 komentárov:

Zverejnenie komentára