Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.3.13
0
Posmutneli a stíchli uličky, domy Rendezu, na začiatku roku 2013 nám navždy zhasli slniečka Rendezu a odišli nám na večný nebeský obláčik.
Prinášali medzi nás tak prepotrebný denný úsmev, povzbudenie vo chvíľach ťažkých, boli dobrými priateľmi, susedmi a celý svoj život neváhali venovať pre Rendez veľa svojich tvorivých síl, aby voňal, dýchal osviežujúcou zeleňou, bol skutočným domovom na Rendezi.
Ďakujeme a nikdy nezabudneme na Vás, vždy dobrá a láskavá pani FRANTIŠKA BUČÍKOVÁ, za vaše dlhoročné zveľaďovacie aktivity  vo vašej nádhernej kvetinovej predzáhradke pri 24-bytovke na Dopravnej ulici, ktorú budeme udržiavať poctivo naďalej. Vďaka za všetko dobré a obetavé patrí Tebe, KVETKA VAVRÍČKOVÁ, čo si prinášala ľuďom celý svoj život. Prejav úcty a vďaky patrí aj Tebe, KAROLKO ZÁPRAŽNÝ, slniečko zo Sklabinskej, ktorý si vždy tak veľmi dokázal povzbudzovať ľudí okolo seba, za tvoje aktivity v životnom prostredí,  aby Sklabinská žiarila čistotou a poriadkom. Vďaka patrí aj Tebe, MIRKO BÁNSKY, že si najmä v 60-tych rokoch 20. storočia prispieval nespočetnými činnosťami, aby ten Rendez pred vašou bytovkou  bol malou rozkvitnutou záhradou.
Zhasli nám teda vzácne ľudské slniečka rendezské,  ale v srdciach a pamätiach nás Rendezákov zostanete  stále, pokiaľ  budeme žiť a chodiť na tejto pozemskej púti.
S úctou spomínajúca a nezabúdajúca  rodina Rendezákov.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára