Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.1.15
0
Magistrát hl. mesta Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal
Primátor Bratislavy
Bratislava 11.12. 2014

VEC: Realizácia rekonštrukcie – opravy asfaltového povrchu hlavnej cesty II. triedy v časti Rendez (Východné) v MČ Rača v úseku od železničného priecestia Rača po kruhový objazd Vajnory + realizácia rekonštrukcie – opravy cestného chodníka v pásme vedľa hlavnej komunikácie II. triedy od železničného priecestia Rača – Dopravná ulica – Paseky v roku 2015.

Žiadam o realizáciu rekonštrukcie – opravy asfaltového povrchu hlavnej cesty II. triedy v časti Rendez (Východné) v MČ Rača v úseku od železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ulica – Paseky až po kruhový objazd Vajnory, ktorá bola naposledy opravovaná v roku 1990 pri návšteve Pápeža Jána Pavla II. na letisku vo Vajnoroch. Realizácia rekonštrukcie – opravy cestného chodníka v pásme vedľa hlavnej komunikácie II. triedy od železničného priecestia Rača – Dopravná ulica – Paseky v roku 2015.

Ako miestny poslanec za Rendez MČ Rača v súčasnosti v roku 2014 opäť žiadam, aby bola zaradená investičná akcia rekonštrukcie – opravy asfaltovej cesty II. triedy do realizácie pre rok 2015 najmä z dôvodov už katastrofálnej kvality asfaltového povrchu, kde už na mnohých miestach je značne poškodený aj betónový podklad cesty. Zdôrazňujem, že hlavná cesta II. triedy v časti celého Rendezu (Východného) MČ Rača je jedinou možnou cestnou komunikáciou kde pri vážnejšej dopravnej nehode je cestná priepustnosť úplne paralyzovaná, v prípade víchrice pred 7 rokmi, keď na cestu popadali topole bola cestná priepustnosť zablokovaná 6-7 hodín, kedy zákonite MHD v tomto prípade autobusová doprava absolútne nefungovala (+ sanitky).

Rendez (Východné) MČ Rača je sídlom areálu pamiatkovej zóny železničného múzea – STARÉ DEPO, kde navyše už 12. Ročníkov s obrovským úspechom sa tri dni organizuje „Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel“ za účasti ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj zahraničia, kde verifikovane prichádzajú návštevníci z 13-14 štátov Európy. Úroveň a stav kvality hlavnej cesty II. triedy na celom Rendezi je tiež signálom ako sa dokážeme prezentovať pred návštevníkmi z celého Slovenska a početného zahraničia.

Veríme a dúfame v mene obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača, že po 24 rokoch od roku 1990 príde ku kladnému rozhodnutiu a v roku 2015 Magistrát hl. m. Bratislava úspešne zrealizuje rekonštrukciu – opravu hlavnej cesty II. triedy + realizácia rekonštrukcie – opravy cestného chodníka v pásme vedľa hlavnej komunikácie II. triedy od železničného priecestia Rača – Dopravná ulica – Paseky v roku 2015, ktorá by výrazne dokázala zlepšiť Kvalitu života ľudí na Rendezi.

S úctou a vďakou v mene obyvateľov Rendezu

                                                      Cyril Sekerka
                                                                       Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

Na vedomie:

Miestny úrad Rača
Mgr. Pilinský
starosta MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára