Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.1.15
0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Jiří Kubáček
Generálny riaditeľ
sekcie železničnej dopravy a dráh
Bratislava, 12.1.2015

VEC: Postavenie budovy Železničnej stanice pre cestujúcich na bývalom pôvodnom mieste na Rendezi (Východnom) MČ Rača.


Vážený pán Ing. Kubáček,
dovoľ, aby som ťa urgentne požiadal, rešpektujúc plánovacie, finančné záležitosti, aby ŽSR postavili budovu Železničnej stanice pre cestujúcich na Rendezi (Východnom) MČ Rača, ktorá bola približne v roku 1992-93 zbúraná so záväzným prísľubom, že pri 150. výročí ŽSR sa zaručene znovu postaví jej nová budova.

Píše sa rok 2015 a aj napriek mnohým mojim urgenciám na vedenie ŽSR a mnohým ich sľubom na Rendezi, ako dôležitej súčasti železničnej nákladnej dopravy a významnej spoločenskej každoročnej akcie „Celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel“, budova železničnej stanice pre cestujúcich stále neexistuje.

Žiadam to urgentne aj z dôvodu bežiaceho projektu „Bratislavskej integrovanej dopravy“, kde spolu s Vajnorami cielene žiadame, aby bola jedinečná možnosť funkčnej železničnej dopravnej cesty využívaná z centra mesta a späť + Devínska Nová Ves, Petržalka, Lamač, aj na Rendez a do Vajnor. Výhodou bývalého miesta budovy starej železničnej stanice pre cestujúcich je jeho ideálna stredná poloha pre všetkých obyvateľov Rendezu s možnosťou cestného prístupu k nej.

Súčasný stav obyvateľov je cca 5.300 a mnohí dochádzajú do práce, školy, do centra mesta Bratislavy a pri katastrofálnej cestnej dopravnej nepriepustnosti v ranných a popoludňajších špičkách to bude obrovský prínos pre ušetrenie osobného produktívneho času každého obyvateľa Rendezu (viď. keď sa mi podarilo presadiť aj keď len na rok MOTORÁK Rendez – Predmestie a späť, bol to obrovský početný cestovný úspech).

Vážený pán Ing. Kubáček,
verím, že viac ako fundovaný a znalý tejto problematiky z tvojho pracovného pôsobenia na Rendezi v MDC uznáš argumenty obyvateľov Rendezu a v rámci reálnych možností budeš vyvíjať potrebné účinné pracovné aktivity, aby sa projekt výstavby budovy železničnej stanice pre cestujúcich na Rendezi stal čo najskôr funkčnou realitou.

S úctou za pochopenie ďakuje

                                                      Cyril Sekerka
                                                                       Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Jiří Kubáček
Generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh


VEC: Žiadosť o zaslanie odborných informácii na zistenie skutkového stavu – výška výkonov na spádovisku Železničná stanica Bratislava Východ – z dôvodu sťažnosti niektorých obyvateľov na ulici Na Pasekách – 162-bytovka na jej rušivý hluk.

Vážený pán riaditeľ Ing. Jirko Kubáček,

dovoľ, aby som ťa ako poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača požiadal v mene niektorých obyvateľov zo 162-bytovky – Na Pasekách, ktorí sa sťažujú na rušivý hluk z prevádzky ŽSR – spádovisko vagónov, ktorého následkom sa cítia byť poškodení v kvalite života ich bývania.

Pre zistenie skutkového stavu tohto uvedeného problému t. j. výšky prevádzkových výkonov SPÁDOVISKA – železničnej stanice Bratislava-Východ ťa žiadam, aby si mi zaslal všetky možné odborné informácie – výkony za 24 hodín, aký je pokles železničných prevádzkových výkonov od roku 1989, či nedochádza k prerušeniu práce na spádovisku z dôvodov absencie dodávok atď.

Ako poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača som už riešil uvedenú problematiku hluku v roku 1991 za účasti zástupcov ŽSR a MÚ Rača s výhľadom výstavby protihlukovej bariéry v spádovisku železničnej stanice Bratislava Východ, ale po obrovskom prepade železničných prevádzkových výkonov v nákladnej doprave, ktorý je viac ako dlhodobý bez možného perspektívneho nárastu výkonov v doprave s takouto realizáciou výstavby protihlukovej steny logicky už nerátalo a neráta, lebo hladiny rušivého hluku pri uvedenom dokázateľne veľkom poklese prevádzkových výkonov na spádovisku sa znížili na historické minimum. Zároveň s ohľadom na uvedenú sťažnosť „problematiky hluku“ ako ho vníma skupina obyvateľov ulice Na Pasekách – 162-bytovka, chcem práve im predložiť odborne verifikované informácie, ktoré vo forme argumentov, faktov budú dokladovať, aký je naozaj súčasný skutkový stav výkonov prevádzky železničného spádoviska od roku 1989 až do roku 2014 a prečo je nereálne plánovať výstavbu finančne nákladnej protihlukovej steny.

S úctou za pochopenie ďakuje

                                                      Cyril Sekerka
                                                                       Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára