Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0


Dobrý deň, vážený pán JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M.,
obraciam sa na Vás ako občan jednej z mestských častí Bratislavy – Rače z viacerých dôvodov.

Najskôr Vám želám v začínajúcom sa roku veľa zdravia, tvorivej energie a spokojnosť v kruhu Vám najbližších ľudí. Blahoželať k zvoleniu do funkcie primátora už Vám nebudem, čas je rýchly, emócie pominuli. Na druhej strane – veľmi by som Vám, mne, i mojim mnohým spoluobčanom želal, aby sa Vám podarilo uviesť do života všetko to „občiansky“ dobré, o čom ste hovorili pred voľbami a aby sa Vám darilo uskutočňovať všetko, čo rozvoj hlavného mesta potrebuje bez toho, aby v dôsledku takýchto aktivít klesla kvalita života jeho obyvateľov.

Vážený pán primátor, vezmem Vás za Vaše slová. V dobrom a verte aj s nádejou, že nielenže zotrváte pri nich, ale že vynaložíte všetko svoje úsilie a funkčnú „moc“ na to, aby sa pretavili zo slovnej roviny do roviny realizovateľných a realizovaných zámerov.

Vážený pán primátor, vysoko hodnotím vaše nedávne vyjadrenie o tom, že pre výškové stavby mesto – podľa Vás – vyčlení iba určitú lokalitu. Že nebudú vznikať živelne všade, kde si developeri zmyslia, vo vidine dobrých ziskov. Aj u nás, v našej Rači, desí mnohých jej obyvateľov predstava o výstavbe napríklad štrnásť poschodových objektov.

Vážený pán primátor, toto je dôvod môjho otvoreného listu, ktorý adresujem Vám, ako otcovi mesta, v ktorom žijem a žijeme. Dobrí otcovia vždy dbali na dobrý život svojej rodiny, starali sa o zmysluplný rozvoj svojho gazdovstva, mali sny, predstavy. Dobrí otcovia nikdy nepripustili, aby im ktokoľvek znehodnotil sad, záhumienok, alebo čo i len dvor. Ja mám však predovšetkým na mysli otcov, ktorí majú zodpovednosť postarať sa aj o naše vinice.


Z Vašich vyjadrení, vážený pán primátor, i z Vašich vyjadrení podpredsedu samosprávneho kraja viem a veľmi oceňujem skutočnosť, že ste zástanca zachovania vinohradníckych tradícií a charakteru obcí pod Malými Karpatami. Mohol by som mnohé citovať, sám ako novinár som sa s Vami na túto tému rozprával a neraz.

Vážený pán primátor, aj preto Vás zdvorilo prosím, popri riešení prioritných problémov mesta, nájdite si čas, navštívte jeho občanov v Mestskej časti Rača. Som totiž presvedčený, že mnohí z nich by Vás veľmi radi oslovili s obavami, ktoré v súčasnosti majú o budúci osud tejto vinohradníckej obce. Sledujúc aktivity staviteľov, ich plány, zámery, ale aj reálne kroky je nám viacerým totiž jasné, že z Rače môže čoskoro vyrásť nová Bratislavská Petržalka, avšak pre „vybranú“ klientelu.

Za obeť týmto zámerom padajú vinohrady, voľné plochy, ktoré by mohli slúžiť napríklad na voľnočasové aktivity pre mládež a deti, dôsledkom už realizovaných podobných zámerov je kolabujúce dopravné napojenie na centrum mesta, nedostatočná infraštruktúra a mnohé ďalšie problémy.

Vážený pán primátor, nemám právo vyjadrovať sa za všetkých Račanov. Dovoľujem si Vám však tlmočiť obavy, ktoré so mnou zdieľajú mnohí z nich.
Vážený pán primátor, predsa len Vám pripomeniem niektoré Vaše pre nás pozitívne znejúce vyjadrenia:

„Ako vicežupan aktívne bojujem za ochranu Bratislavských vinohradov. Opieram sa o podporu tých, ktorí vedia, že bratislavské vinice sú identitou mesta, zdrojom pracovných príležitosti a kvality života“.
Napokon aj pre portál, ktorý je v Rači čítaný so záujmom a vari aj nádejou, račan.sk, ste povedali: „Jednoznačne treba sprísniť územný plán mesta, čo je v podstate jeho hlavný zákon. Podarilo sa mi to ešte ako vicežupanovi v rámci celého Bratislavského kraja, ale treba to dokončiť aj na území celého mesta. No a ako ste spomenuli, pripravil som novelu zákona o vinohradníctve, ktorá vylučuje možnosť likvidácie vinohradov a ako primátor hlavného mesta by som ju v parlamente určite presadil. Vinohrady sú totiž nielen naše historické dedičstvo, ale sú aj mestotvorným prvkom, ktorý si všade vo svete všemožne chránia.“

Vážený pán primátor, ani zďaleka ešte neprešlo oných povestných sto dní vo Vašej funkcii. Ale aj napriek tomu si Vám dovoľujem pripomenúť vysoké riziko toho, že toto naše račianske „historické dedičstvo“ a mestotvorný prvok, ktorý si podľa Vašich slov „všade vo svete všemožne chránia“ bude čoskoro iba nostalgickou minulosťou na dobových fotografiách.Vážený pán primátor, som laik. Nevyznám sa ani v staviteľstve, ani vo vinohradníctve, ani vo svete realít. Ale som občan. Občan Rače. Ako občan tejto mestskej časti verím a dúfam, že si Vy, otec nášho mesta, nájdete čas, zavítate medzi nás a vypočujete si možno oveľa viac a odbornejších názorov o hroziacej smutnej vízii toho, čo aj Vy  - podľa Vašich vyjadrení máte rád a chcete chrániť.

Vážený pán primátor, veľmi pekne Vám ďakujem za pochopenie, porozumenie i čas, ktorý ste venovali predchádzajúcim riadkom.S úprimným pozdravom Ivan Brožík  

Bratislava, Rača, 3.1.2015

0 komentárov:

Zverejnenie komentára