Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.2.15
0
Vážení vlastníci,
podľa MÚ Rača je všetko v poriadku a my spolu s OLO sme asi debili,ktorí si len vymýšľajú, zatiaľ čo sa odpad
len hromadí.

Dostali sme právne ošetrenie postupu MČ Rača, bez toho, aby sme sa dozvedeli, kto na MÚ zodpovedá za kontrolu zjazdnosti ciest v správe MÚ. To len navodzuje odpoveď, že kontrola anonymná žiadna, alebo nedostatočná! Výrok o pravdepodobnosti tomu nasvedčuje. Na vine je zasa podľa MÚ občan a OLO a samozrejme vyššia moc, ktorá si dovolila bez súhlasu zasnežiť Raču.

A dochádza na slová mojej drahej svokry, ktorá mi hovorila keď som nadával na sneh, „ale zaťko, čo sa bojíš, ja som už stará osoba a dobre viem, že keď snežilo, tak čo si pamätám (dožila 92 rokov), tak vždy prestalo a roztopilo sa to.“ Na MÚ Rača museli asi moju svokru poznať.

Česť statočnej práci všetkým zainteresovaným.

JUDr. Jiří ŠtaffaPríloha:

Dobrý deň,

posielam Vám odpoveď od pána Gašpierika, vedúceho oddelenia životného prostredia

„Mestská časť Bratislava–Rača vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácii III. a IV. triedy v súlade s Cestným zákonom /úplné znenie č. 55/84 Zb./ a vyhláškou č. 35/84 Zb., ktorou sa tento zákon vykonáva a podľa Organizačnej smernice starostu Mestskej časti Bratislava – Rača č. 2 /2014 „Organizačné zabezpečenie zimnej služby a údržby komunikácií na území Rače, Krasňan a Východného pre obdobie 2014 – 2015“ Príjazdová komunikácia Mudrochova 15 – Plickova 11 bola podľa záznamu pohybu vozidiel odhŕňaná 30.1.15 o 14:30 hod. a posypaná po ukončení sneženia dňa 2.2.15 o 12:10 hod. Na údržbu komunikácií používame odhŕňač a inertný posypový materiál na rozdiel od magistrátnych, ktorý sypú tony soli. Na fotografii, ktorú priložili OLO, a.s. je vidieť, že cesta bola posypaná a pre vozidla zjazdná. Problém bol pravdepodobne s parkujúcimi vozidlami, okolo ktorých vozidlo OLO nevedelo prejsť.

OLO dispečing nahlásil problém zjazdnosti na Jurkovičovej 26 z titulu nového spádu snehu dňa 9.2.2015 o 10:44 hod. Náš odhŕňač vykonal odhŕňanie 9.2.2015 o 12:10 a o 12:35 hod.“

S pozdravom

Mgr. Eva Miklánková
Hovorkyňa starostu MČ Rača
0908 700 551

Ilustračná snímka OLO 7. 2. 2015

0 komentárov:

Zverejnenie komentára