Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Vážení zastupitelia Mestskej časti Rača,

ako občania Rače vítame zriadenie Zelenej linky, len dúfame, že nám bude k niečomu aj dobrá, lebo všetko dobré akosi zakrátko zomiera.

Zatiaľ dávam do Vašej pozornosti opakujúcu sa nepriaznivú situáciu s odvozom komunálneho odpadu od bytových domov Plickova 11 a taktiež (aj keď nato nemám ich súhlas) ul. Mudrochova 15.

V decembri 2014 až po začiatok januára 2015 nebol firmou OLO odpad vyvezený - nebolo dodržaných viac dohodnutých intervalov, viď fotky v prílohe. Dôvodom podľa pracovníkov OLO bolo neodhrabanie prístupovej cesty od križovatky s Jurkovičovou ul. od snehu. Táto ulica je zrejme pod správou Mestskej časti Rača.

V súčasnosti nevyviezol OLO komunálny odpad od spomenutých domov už od 26.1.2015 po dnešný deň, viď dnešné fotky v prílohe. Údajne pre najprv neodprataný sneh a potom, a to aj pretrváva, pre zľadovatenú odbočku z Jurkovičovej na Mudrochovu a tým aj smerom k Plickovej ulici.

V oboch prípadoch mali aj obavu z možného poškodenia zaparkovaných aut. Zaujímavé je, že ich veľké auto na odvoz plastov sa až na Mudrochovu a Plickovu dostalo a plasty naložili a odviezli.

Ako zástupca obyvateľov bytového domu Plickova 11 mám dotaz: ako a kým sa vykonáva kontrola prejazdnosti a bezpečnosti komunikácií v správe MÚ Rača a prečo nie sú načas robené opatrenia na zabezpečenie ich zjazdnosti? Naozaj otcovia a matky našej Mestskej časti, ktorých sme si v dobrej viere zvolili, aby sa o nás starali a nevyberali len dane a poplatky, majú záujem, aby sme nežili v krátkej dobe medzi potkanmi ako v stredoveku?? Zatiaľ to vyzerá všelijako, nakoľko napr. o zabijáckych chodníkoch na území Rače je škoda hovoriť. Prečo sa nič nestíha?

Ďakujeme, že ste si to aspoň prečítali. Náprava je len na Vás.
Prajeme Vám veľa síl vo Vašej práci v prospech občana.

V Rači 8. 2. 2015

JUDr. Jiří Štaffa,
predseda Spoločenstva vlastníkov
Plickova 11

mob. 0905 159 519
0 komentárov:

Zverejnenie komentára