Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Všetkým zúčastneným na riešení nášho problému ďakujeme, v prvom rade najmä za záujem a  v budúcich voľbách sa poďakujeme zodpovedným za nečinnosť.

Prednostne sa dnes ráno oškraboval ľad pri lavičkách u fontány a životne dôležitá križovatka Jurkovičova a Mudrochova MÚ sa opäť ignoruje!!! Ľad je nerozbitý, ani nie je posypaný - verejne ĎAKUJEME!

OLO aspoň poslalo e-mailovú výhovorku (viď príloha).

Aký impulz zo strany občana je potrebný, aby sa zodpovední prebrali zo zimného spánku!!?

JUDr. Jiří Štaffa, Plickova 11,
spoluužívateľ POTKANÁRIA.Príloha - vyjadrenie OLO:

Dobrý deň,
pri poslednom termíne odvozu odpadu z Vášho stanovišťa zdokumentovali pracovníci OLO a.s. nasledujúci problém:Prístupová komunikácia bola na uvedenom odvoznom mieste v čase odvozu pre našu zvozovú techniku nezjazdná.

Žiadame Vás, aby ste apelovali na vykonávaní zimnej údržby nezjazdnej cesty u správcu prístupovej komunikácie. Úlohou spoločnosti OLO je odvoz a likvidácia komunálneho odpadu; našou povinnosťou nie je zabezpečovanie zjazdnosti ciest. Pôvodcovi komunálneho odpadu teda nevzniká nárok na náhradný odvoz; odvoz odpadu bude vykonaný podľa pravidelného harmonogramu (samozrejme po sprístupnení ciest) a mimoriadne odvezieme aj odpad navyše, uložený mimo zbernej nádoby.

Vyjadrujeme našu ľútosť nad vzniknutými nepríjemnosťami, údržba komunikácie je v kompetencii správcu komunikácie. Ubezpečujeme Vás, že aj naša spoločnosť žiadala mestskú časť o vykonávanie zimnej údržby nezjazdnej cesty u správcu prístupovej komunikácie.

S prianím úspešného dňa

Alena Polakovičová
samostatný referent odd. služieb zákazníkom
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.Bratislava
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
Tel: 02/ 50 110 112
Fax: 02/ 50 110 222

0 komentárov:

Zverejnenie komentára