Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.1.17
0
Masívna výstavba, ktorú prinášajú developeri v Bratislave, nevynímajúc ani našu mestskú časť, prináša spravidla výrazné zhoršenie kvality života obyvateľov pôvodných sídlisk a rodinných domov. Pribúda jeden bytový dom za druhým, strácajú sa obrovské plochy zelene, stromy miznú ľuďom pred očami. Kvalita života obyvateľov sa dostáva do úzadia, prioritou sa stáva maximalizácia zisku z developerského projektu.

Inak tomu nie je ani pri realizácii projektu Radničné námestie Rača. Investorom v tomto projekte je spoločnosť Ivana Kmotríka Intercom Development. Ten získal do vlastníctva pozemky, ktoré mali byť zastavané objektmi Radničného námestia. Ďalšie pozemky si od mesta prenajal, aby ich mohol využívať počas trvania výstavby.

Developer sa však rozhodol stavať úplne iný projekt, než mal dohodnutý v kúpnej zmluve a zmluve o nájme pozemkov. Týmto hrubo porušil ustanovenia zmlúv, ktoré mal podpísané s hlavným mestom a mestskou časťou BA Rača.

Nové stavby začal umiestňovať na pozemky, ktoré nemal vo vlastníctve. Pozemky mesta zastaval budovami a parkoviskami, rozdrobil ich a znehodnotil. A to všetko za nečinného prizerania sa stavebného úradu v Rači, obhajujúc konanie developera tým, že nájomná zmluva znamená „právo stavby“. Takýto výklad stavebného úradu je dosť zarážajúci, nakoľko nájomná zmluva jasne vraví, že prenajatá časť pozemkov bude využitá počas výstavby a po vydaní kolaudačného rozhodnutia nájom zanikne. Či s touto skutočnosťou oboznámil developer svojich klientov, ktorí kupovali byty v projekte Radničné námestie Rača, nevedno..

Čo však vieme s určitosťou je, že developer už viac ako dva roky predáva byty ako bývanie pri novom parku. Podľa informácií z web stránky sa môžete prísť sami presvedčiť o výhodách bývania pri novom parku. A tak viacerí klienti prišli, presvedčili sa a byty kúpili.

Ibaže developer akosi „pozabudol“ informovať nových vlastníkov bytov ako aj verejnosť v Rači, že vybudovanie parku tak ako to prezentoval, nie je samozrejmosťou. Vybudovanie parku podmienil tým, že prebehne zámena pozemkov medzi ním a mestom. A konateľ spoločnosti Intercom Development P. Komorník nezabudol zdôrazniť, že ak by bola zámena pozemkov zamietnutá, developer bude musieť zámery na Radničnom námestí prehodnotiť.

Developer deklaruje, že má záujem vybudovať park. Podmieňuje to však zámenou pozemkov. Ak nepríde k zámene pozemkov tak ako si ju predstavuje, tak sa môže rozhodnúť, či využije tromf, ktorý drží v rukách a tým je právoplatné stavebné povolenie.

Túto rétoriku developera podporuje aj starosta Pilinský. Ba dokonca ju posúva na ešte vyššiu úroveň – vytváranie obáv vo verejnosti a u poslancov. Na miestnom zastupiteľstve opakovane prízvukuje poslancom, že rozhodujú o tom, či bude v Rači stáť osempodlažná budova alebo park. Osempodlažnú budovu spomenul počas rokovania až osemkrát!

Tri dni pred konaním miestneho zastupiteľstva v Rači Televízia TA3 odvysielala príspevok s názvom – V Bratislave je málo zelene, nový park by mal vzniknúť v Rači. Len málokto pozná súvislosti, že konateľom spoločnosti CEN, ktorá vlastní licenciu na vysielanie televízie TA3 je ten istý pán Komorník, ktorý je konateľom spoločnosti Intercom Development, ktorá je developerom Radničného námestia v Rači. A vlastníkom oboch spoločností je Ivan Kmotrík. Znie až tragikomicky ak konateľ developera svojou zástavbou zlikviduje zeleň v Rači a potom ako konateľ televízie TA3 (tá istá osoba) odvysiela príspevok o tom, že v Bratislave je málo zelene.. V obsahu príspevku verejne odovzdáva račianskym poslancom odkaz, že budúcnosť parku je teraz v ich rukách. Poslancom tým dal jasne najavo, čo by pre nich z pohľadu ďalšej medializácie mohlo znamenať „správne“ a čo „nesprávne“ hlasovanie v tejto veci.

Pokiaľ ide o výhodnosť a opodstatnenosť zámeny - neuveriteľne vyznieva argumentácia, že zámenou vlastne získava mesto a stráca developer. Pričom ako argumentácia sa najčastejšie využíva konštatovanie, že mesto získava ucelený pozemok, zatiaľ čo developer len „bezcenné“ pozemky roztrúsené v území. Pravda je však taká, že developer umiestnil svoje stavby na pozemkoch hlavného mesta v rozpore s ustanoveniami nájomnej zmluvy. Pozemky rozdrobil, znížil ich hodnotu a tým spôsobil mestu škodu. Je povinnosťou developera tieto škody vysporiadať odkúpením pozemkov za riadnu trhovú hodnotu ucelenej stavebnej parcely.

Je fakt, že developer ponúka mestu ucelený pozemok pre vybudovanie parku. To, čo z úst developera alebo starostu určite nebudete počuť je, že v rámci zámeny mesto kúpi od developera pozemok pre vybudovanie parku za takmer pol milióna eur. A k vybudovaniu parku pridá vlastné pozemky v hodnote takmer 300 tisíc eur. Ale možno ste počuli, že nás park nestojí nič..

Jediným pozitívnym bodom návrhu zámeny je nádej na vybudovanie parku. Developer plánuje vybudovať park s preinvestovaním čiastky 100 tisíc eur, zároveň však chce mestu predať pozemky pod účelovými komunikáciami za takmer 400 tisíc eur. Takéto pozemky developeri odovzdávajú mestu za symbolické euro!

O návrhu zámeny tak ako ju pripravil developer v spolupráci s račianskym starostom Pilinským rokovali aj mestskí poslanci. Poslanci dvakrát po sebe takto pripravený návrh neprijali. Nie z dôvodu, že nechcú Rači dopriať park, nie z dôvodu, že nechcú vysporiadať pozemky pod Radničným námestím. Prekážkou bol rozsah navrhovanej zámeny a jej nevyváženosť, čo sa jasne potvrdilo na druhom mestskom zastupiteľstve, keď poslanci dali na stôl tri významné pozmeňovacie návrhy. Týmito korekciami sa snažili dospieť k vyváženej a férovej dohode pre mesto aj pre developera.

Dnes nič nebráni developerovi ani starostovi Rače, aby pripravili návrh takejto dohody. Rovnako nič nebráni tomu, aby developer spravil administratívne kroky smerujúce k vybudovaniu parku a následne aj park vybudoval.

Developer je dlžný park svojim zákazníkom, ktorým roky predával byty ako bývanie pri novom parku.
Starosta je dlžný park všetkým Račanom.

V lokalite Radničné námestie by dnes bola primeraná zástavba zodpovedajúca prostrediu v Rači, športový areál, zeleň a parková úprava, keby spolu s ďalšími račianskymi poslancami Peter Pilinský v roku 2007 nehlasoval za odpredaj pozemkov Kmotríkovej spoločnosti Intercom Development..

Martin Rybák
člen občianskej komisie


0 komentárov:

Zverejnenie komentára