Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.1.17
0
Krátke zalistovanie v slovníkoch prináša vysvetlenie pojmov.

Developer – spoločnosť zaisťujúca projektovanie, financovanie a výstavbu nehnuteľností.

Klondike – v minulosti oblasť „zlatej horúčky“ v Kanade; prenesene: niečo na čom sa dá veľmi dobre zarobiť.

Barter – forma výmenného obchodu bez použitia peňazí. Výmena jednej veci za druhú pri dodržaní dvoch podmienok – sú rovnakej hodnoty a ich výmena je opodstatnená.

Developeri majú zaužívaný osvedčený scenár pre zámeny pozemkov. Využijú možnosti, ktoré im poskytuje územný plán, získajú stavebné povolenie a spustia komunikáciu smerom k verejnosti, čo všetko má byť postavené „za oknami vášho domu“. Ideálne (pre developera) objekt s vyššou podlažnosťou, blízko pôvodnej zástavby alebo na mieste, kde je teraz príjemná sídlisková zeleň. Zámer vyvolá nevôľu obyvateľov dotknutej lokality a tí začnú – oprávnene - bojovať proti nezmyselnému zámeru. Developer deklaruje ohľaduplnosť voči obyvateľom dotknutej lokality, hľadá alternatívne riešenie. A (ne)prekvapivo – nájde ho. Vyhovie vôli obyvateľov a nebude stavať v dotknutej lokalite. Zamení pozemky. A začína barterový Klondike..

Najznámejší bratislavský parčík – Belopotockého. Investor plánoval v minulosti postaviť na tomto mieste polyfunkčný objekt. Tento zámer sa stretol s nevôľou verejnosti a boj za záchranu parčíka skončil v marci 2014 rozhodnutím mestských poslancov o zámene pozemkov. Výsledná bilancia – za 3400 m2 pozemku na Belopotockého dostal investor do vlastníctva pozemky v Starom Meste na Drotárskej ceste – 2700 m2 a v Dúbravke na ulici Pod Záhradami vo výmere viac ako 11000 m2!

Verejne na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.9.2016 túto zámenu vo svojom vystúpení zhodnotil mestský poslanec Ignác Kolek. „Boli ľudia, ktorí vedeli, že tento spôsob zámeny je neférový. Neférový pre Bratislavu, neférový pre obyvateľov Dúbravky, neférový pre obyvateľov na Drotárskej. Čiže dotyčný investor si vedel vytvoriť prostredie a nebojím sa to povedať, aj v radoch poslancov, aby mu takýto materiál prešiel, vyslovene nevýhodný pre mesto.“, vyslovil svoj názor poslanec Kolek.

„Čo sa týka toho, že to bolo nevýhodné hlasovanie, ale však to bolo každému jasné.“, priznáva na zasadnutí mestského zastupiteľstva mestský poslanec a račiansky starosta Peter Pilinský, ktorý podporil nevýhodnú zámenu pozemkov v kauze parčík Belopotockého.

Mestskí poslanci sú si vedomí, že zámena bola pre mesto nevýhodná. Napriek tomu, nevýhodnú zámenu schválili. Vyslali signál developerom, že si môžu pýtať čo im len napadne ak sa rozhodnú, že nebudú stavať v danej lokalite. Problém však poslanci vôbec nevyriešili, len ho presunuli na iné miesto. Developer pripravuje v Dúbravke zástavbu v priestranstve sídliskovej zelene. Obyvatelia tejto lokality sú určite „vďační“ mestským poslancom, ktorí túto zámenu podporili.

Zámeny pozemkov neobchádzajú ani našu mestskú časť. Spoločnosť Ivana Kmotríka Intercom Development s.r.o. požiadala o zámenu pozemkov primátora Nesrovnala listom zo dňa 20.6.2016. Developer ponúka mestu pozemky vo výmere 4.112 m2, od mesta požaduje pozemky vo výmere 3.419 m2. Cena všetkých zamieňaných pozemkov bola súdnym znalcom stanovená v jednotnej cene - 230,04 EUR/m2. Ponuka sa javí ako výhodná pre mesto a nevýhodná pre developera. Logicky vyvstáva otázka, prečo developer prichádza s touto pre neho nevýhodnou ponukou.

Pozemky, ktoré developer zastaval, resp. pozemky pri stavbách predstavujú 2.275 m2.

Pozemky, ktoré mesto chce získať od developera pre vybudovanie parku predstavujú 2.301 m2.

Takto by mala vyzerať vyvážená a opodstatnená zámena akceptovateľná ako pre mesto, tak pre developera.

Na zozname pozemkov určených k zámene sú však aj pozemky, ktoré vôbec nesúvisia s vysporiadaním vlastníckych vzťahov tam, kde developer umiestnil svoje stavby ani s vybudovaním parku.

Predmetom zámeny je miestna komunikácia vo výmere 1.710 m2 – v znaleckej hodnote takmer 400.000 EUR. Inými slovami povedané, túto parcelu by mesto kúpilo od developera. Štandardne developeri odovzdávajú do vlastníctva/správy mestskej časti takéto pozemky bezodplatne alebo za symbolické euro! Výsledok transakcie? Mesto mínus 400 tisíc eur zo svojich aktív, developer plus 400 tisíc eur do svojich aktív. Mestskí poslanci sa snažili problém vyriešiť pozmeňovacím návrhom, ktorý by vyňal tieto pozemky zo zámeny. Poslanci reprezentujúci Raču (P. Pilinský a R. Žitný) tento návrh nepodporili.

Úplne nezmyselne sa v zámene pozemkov v prospech investora objavuje pozemok vo výmere 362 m2 pri električkovej trati. Tento priestor môžu predsa obyvatelia Rače, najmä Radničného námestia, využívať ako verejný priestor.

Starosta Pilinský proti vôli obyvateľov mestskej časti zaradil do návrhu do zámeny v prospech investora aj odčlenené časti parcely 674/9 vo výmere 782 m2. Ide o zvyšky pásu zelene, ktorý oddeľuje objekty Radničného námestia, Závadskej a Rustaveliho ulice. Račania pritom petíciou, na miestnom zastupiteľstve a na verejnom zhromaždení požadovali, aby parcely so zeleňou zostali vo vlastníctve mesta.

Podčiarknuté a spočítané – mesto by odovzdalo spoločnosti Intercom Development pozemky vo výmere 1.144 m2 v hodnote 263.000 EUR. Bez adekvátnej protihodnoty a bez opodstatnenia. A toto nie je barter. Toto je obchod, kde jedna strana získava na úkor druhej. A na strane, ktorá získava, žiaľ, nie sú obyvatelia hlavného mesta, ale developeri.

Martin Rybák
člen občianskej komisie0 komentárov:

Zverejnenie komentára