Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.1.17
0
Otázka primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnalovi.

Áno, pán primátor, ak ste odpovedali „Bratislava“, Vaša odpoveď je správna.

O čo ide?

Dňa 25. apríla 2016 sme sa e-mailom obrátili na sekciu správy nehnuteľností magistrátu hlavného mesta vo veci Parčík na Víťaznej. V závere e-mailu sme položili otázku:

Je možné, aby parcelu [parčíka] od štátu získalo hlavné mesto, zverilo ju do správy mestskej časti alebo niektorého z občianskych združení a aby správcu zmluvne zaviazalo parčík riadne spravovať a udržiavať?

Dnes je 25. január 2017.
Sekcia správy nehnuteľností si na odpoveď dosiaľ nenašla čas.
Deväť mesiacov.

Pán primátor, dovoľujeme si Vás a riaditeľa sekcie správy nehnuteľností Ing. Miroslava Bialka požiadať o vysvetlenie a zaistenie nápravy.

Za ústretovosť a vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Michal Drotován
poslanec MZ MČ Bratislava Rača

Miro Ščibrany

P. S.

Dušan Ščibrány, iniciátor a prvý signatár e-mailu, ktorého kópiu dostali aj primátor hlavného mesta a riaditeľ sekcie správy nehnuteľností, sa už odpovede nedožije. Veríme, že sa jej dožijú zvyšní signatári a predovšetkým obyvatelia a deti dotknutej lokality.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára