Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.5.17
0
...alebo ako starosta Peter Pilinský nechal z Rače uletieť 100 tisíc EUR

Pamätáte si, ako sa niekedy na jeseň roku pána 2015 objavili v niektorých lokálnych médiách informácie o tom, ako starosta Peter Pilinský vybavil pre Raču dar od spoločnosti Retkins v sume 100 tisíc EUR (RV 2015, číslo 10, str. 2), ktorý bol mediálne prezentovaný ako „odškodné obyvateľov lokality dotknutej výstavbou za zabraté parkovacie miesta, ktoré padli za obeť výstavbe objektov Rača Tower a Rača Gate“?

Poďme sa spolu pozrieť na príbeh toho, ako si svoje odškodné dnes užívajú výstavbou najviac dotknutí obyvatelia Závadskej. Takže pekne po poriadku.

Zmluva o poskytnutí podpory bola medzi spol. Retkins s.r.o. a MČ Rača uzatvorená dňa 21.9.2015, zhodou náhod 10 dní po tom, čo starosta P. Pilinský, ako hlava stavebného úradu, 11.9.2015 podpísal spoločnosti Retkins s.r.o. zmenu stavby pred dokončením pre objekt SO 106 a SO 108.

Nie ste vôbec ďaleko od pravdy, ak sa domnievate, že táto zmena znamenala navýšenie počtu bytov a apartmánov v objekte. Najdôležitejšie zmeny pri objekte SO 108 sa týkali toho, že jedno z technických podlaží, podľa pôvodného plánu kotolňa, sa týmto podpisom pretransformovalo na min. 4 apartmány. Pri objekte SO 106 zašiel starosta ešte o kúsok ďalej a zo 6-podlažnej stavby urobil šmahom pera stavbu 7-podlažnú. Veď tých pár apartmánov a bytov navyše určite nikoho nezabije, parkovacích miest je dosť a obyvateľov v Rači málo… Mimochodom, na otázky občana, či nejakým takýmto úkonom navyšoval počet bytov alebo apartmánov v objekte, starosta odpovedal na verejnom zhromaždení obyvateľov suverénne: NIE!

Príbeh stotisícového daru pre MČ Rača týmto samozrejme nekončí. Podľa zmluvy O poskytnutí podpory bola Rača o príspevok povinná požiadať spoločnosť Retkins najneskôr do 30.3.2016. Ako sa však výstavbou dotknutí obyvatelia presvedčili na vlastnej koži, písanie listov developerom našej mestskej časti veľmi nejde. A keď sa to niekedy podarí, stále je tu hrozba, že ten poštový holub dostane vtáčiu chrípku alebo inú pliagu…

Takúto vtáčiu epidémiu zažili Račania aj počas výstavby Radničného námestia (bez radnice a bez námestia), keď holuby s pokutami za porušovanie podmienok stavebného povolenia kapali vo vzduchu ako vrabce počas Veľkého skoku v Číne… Možno ich tiež na smrť vyľakali tie stavebné mechanizmy, ktoré začínali už pred šiestou ráno, hoci to mali povolené až od siedmej. A tak sa stalo, že túto misiu zvládol jeden jediný holub, ktorý za dennodenné porušovanie podmienok stavebného povolenia doručil obom developerom jednu jedinú pokutu vo výške likvidačných 1 000 (slovom tisíc) EUR. Nuž, známky sú drahé, treba šetriť…

Ale nie je všetko stratené. Dňa 30.3.2016, teda v deň, kedy sa platnosť pôvodnej zmluvy končila, sa starosta predsa len s developerom stretol a prehodili pár slov o tom, ako pokračuje stavba, možno pokecali aj o nejakých termínoch kolaudácie a medzi iným sa dohodli aj na tom, že k zmluve o poskytnutí podpory uzatvoria aj dodatok, ktorým termín požiadania o podporu posunuli na 30.6.2016.

Fajn, máme ešte tri mesiace, holuby sa nejako dajú dokopy. Samozrejme, zhodou okolností a náhody boli s požehnaním starostu Rače budovy SO 108 a SO 106, roku pána 9.6.2016 skolaudované. Teda presne tri týždne pred vypršaním platnosti zmluvy o poskytnutí podpory.

Lenže to sa už blížili dovolenky bolo treba pobaliť kufre k moru a na nákup poštových známok opäť neostal čas. Budovy sú skolaudované, a teda obyvatelia predmetnej lokality už netrpia. Počet parkovacích miest síce oproti pôvodnému stavu nenarástol a ak nejaké individuálne parkoviská pribudli, tak iba pre toho, kto vykešoval pre developera šesť litrov, tak teda nebudeme viac veci siliť.

A tak na ďalšie predĺženie zmluvy o spolupráci už tak nejak nebola vôľa. A oficiálne zdôvodnenie? MČ Rača neposlala spoločnosť Retkins s.r.o. požiadavku na zaplatenie sľúbenej podpory, pretože NAKA vyšetruje, či sú obce oprávnené pýtať dary od developerov. Škoda, že si túto vedomosť MČ Rača neosvojila pri podpisovaní zmluvy, alebo jej dodatku, resp. keď jej táto skutočnosť nebola pri podpise zmluvy známa, mohla poslať požiadavku už na druhý deň po podpise zmluvy. Lenže to by nemohli ochorieť poštové holuby, ktoré koniec koncov tiež nevedeli, kedy prebehne kolaudácia…


A to je takmer koniec príbehu o tom, ako Rača prišla o sľúbených 100 tisíc EUR, ktoré nám z dobrej vôle chcel venovať dobrý developer. Ale o tom ste sa už zo žiadnych bombastických titulkov nedozvedeli ani slovo.


Epilóg:

Opakovanie je matka múdrosti. Skúsenosti s nezasielaním/oneskoreným zasielaním listov si mestská časť Rača vyskúšala onedlho znova. V čase, keď sa rozhodovalo o finálnej podobe ďalšieho developerského projektu s názvom Rínok Rača v rámci konania EIA, mestskej časti znova ochorel poštový holub. Na ministerstvo životného prostredia dorazil pár dní po záverečnej, takže ministerstvo na pripomienky MČ Rača neprihliadlo. Škoda. Rínok síce mohol byť o niečo menší, ale nie je všetkým dňom koniec. Veď starosta Peter Pilinský je vraj pôvodne ornitológ, takže je predpoklad, že tie holuby raz niekde predsa len dorazia na čas. Napríklad keď bude treba doručiť kolaudačné rozhodnutie budovy miesto parku…

Lukáš Petrík
obyvateľ Rače
(ilustračné foto internet)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára