Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.5.17
0
Férové kompromisy sa dajú robiť len s dôveryhodnými partnermi.

Ako vidí zámenu pozemkov odborník na stavebné právo

Na rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) v októbri 2016 odborník na stavebné právo Ing. Vladimír Dulla k návrhu zámeny pozemkov v lokalite tzv. Radničné námestie (RNR) o. i. povedal:

„Podľa materiálu sa má dosiahnuť zriadenie parku, ihriska. ... Podľa stavebného zákona na zriadenie ihriska, parku treba územné rozhodnutie. Pre toto územie je vydané územné rozhodnutie, ale nie s možnosťou parku. Držiteľom je investor. ... Právoplatné územné rozhodnutie možno nahradiť novým, ale z podnetu navrhovateľa. Prevodom sa hlavné mesto nestane navrhovateľom. ... Záväzok k zmene územného rozhodnutia návrh neobsahuje. Rovnako k zmene vzťahu hlavného mesta k stavebnému povoleniu. Bez takých zmien  (investorovi) zostane zachované právo stavať tak, ako je povolené. ... Predložená podoba návrhu ... nechráni záujmy Bratislavy.“


Vladimír Dulla svoje tvrdenia v decembri 2016 podrobne rozviedol v článku [1] a precíznou argumentáciou preukázal, že:

1)   zmenou stavby pred dokončením nemožno legálne nahradiť budovu parkom a ihriskom
2)   náhrada budovy parkom a ihriskom vyžaduje územné konanie a rozhodnutie
3)   stavebnému úradu v Rači malo byť zrejmé, že sa treba vrátiť k územnému konaniu

Bez takéhoto postupu stále platí súčasné územné rozhodnutie a (citujem)

„... je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Prevodom vlastníctva pozemku na nového vlastníka neprechádzajú práva držiteľa rozhodnutí.
...
Ak by poslanci schválili návrh na zámenu ..., investor by získal, čo potreboval a najdôležitejšie rozhodnutie by zostalo v jeho prospech. Po vklade vlastníckeho práva k pozemkom získaným zámenou by bolo veľmi ťažké vynútiť nevyhnutné zmeny rozhodnutí. Možno by sme sa dočkali prekvapenia, že na pozemku mesta po zámene by rástol administratívny objekt...

Preložené do hovorového jazyka: Intercom Development s.r.o. (investor) a starosta Pilinský sa pokúsili vodiť verejnosť a poslancov za nos.


Kde sme a kam smerujeme

Dnešný vývoj v lokalite tzv. RNR dáva slovám V. Dullu punc proroctva.

Minulý a zvlášť súčasný postup investora je silnou indíciou, že

1)  účelom 11-mesačného predstierania zmeny budovy na park bolo živiť u obyvateľov nádej na vybudovanie parku
2)  investor si zámerne ponechal platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu 8-podlažnej budovy
3)  zámenou pozemkov chcel investor zabiť niekoľko múch: Zvýšiť cenu „bytov pri novom parku“. Vysporiadať si pozemky pod stavbami. Dosiahnuť pozemkový zisk. Ponechať otvorenú možnosť postaviť 8-podlažnú budovu. Obísť sľub „byty pri novom parku“ „kompromisným“ mikroparčíčkom.


Spoločnosť Retkins s.r.o.

Začiatkom mája spoločnosť Retkins s.r.o. priestor „nového parku“ oplotila a vyslala doň bagre. Týmto agresívnym manévrom obsadila parcelu, ktorá mala byť pre hlavné mesto zlatým vajcom zámeny. Bagre sa zahryzli do zeme a hĺbia jamu pre 8-podlažnú budovu.

Spoločnosť Retkins s.r.o. tým zadefinovala svoju vyjednávaciu pozíciu. Ráta s tým, že vystrašení a vystresovaní obyvatelia nových bytov budú tlačiť na poslancov, aby v panike pristúpili na akýkoľvek „kompromis“.

Najlepšie v podobe 6 až 8-podlažnej veže s mikroparčíkom. Namiesto parku, ktorý spoločnosť Intercom Development s.r.o. ohlasovala ako park typu Medická záhrada veľkosti takmer futbalového ihriska. Ako park, ktorý zachráni nedostatok zelene v hlavnom meste. Park menší než polovica futbalového ihriska...


Na záver

Naozaj sa dá za kompromis považovať riešenie, kde investor do betónovej džungle vztýči 8-podlažný prostredník? Kde investor svoj pozemkový „vklad“ do „parku“ zmestí do šestnástky futbalového ihriska? Kde hlavné mesto vlastnými pozemkami o výmere cca 1.000 m2 zachraňuje meno „parčíček“?

Občianska komisia a niektorí mestskí poslanci na MsZ v septembri a októbri 2016 [2] namietali o. i. nedôveryhodnosť predkladateľa návrhu zámeny – spoločnosti Intercom Development s.r.o.. Počínanie tejto spoločnosti dáva námietkam plne za pravdu.

Po manévroch s bagrami má veľkú dieru v podpalubí aj dôveryhodnosť spoločnosti Retkins s.r.o..

0 komentárov:

Zverejnenie komentára