Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.3.21
0
Ak žili, potom pre vás môže byť zaujímavý zoznam voličov pre obecné voľby, ktoré sa vo vtedajšom Račištorfe konali v nedeľu 14. júla 1931. O zachovanie zoznamu sa zaslúžil Ľudovít Havlovič, autor knihy RAČA • Z dejín a pamiatok.

V roku 1931 bolo národnostné zloženie obyvateľstva Rače najpestrejšie a najúplnejšie. Vtedy tu ešte žili všetci obyvatelia s hlboko do minulosti siahajúcimi nemeckými koreňmi, ktorých časť bola o 15 rokov neskôr na základe Benešových dekrétov odsunutá do Nemecka, žila tu už väčšina rodín, ktoré sa prisťahovali po vytvorení I. ČSR z Moravy a Čiech, a žili tu ešte židovské rodiny, ktorých mnohí členovia boli neskôr za Slovenského štátu deportovaní do koncentračných táborov, alebo pred vojnou či po nej opustili ČSR a vysťahovali sa do Izraela.

Zoznam je o to zaujímavejší, že voliči sú v ňom zoradení podľa popisných čísel domov a dvorov a v nich podľa rodín, a že každý volič má uvedené povolanie a dátum narodenia (deň, mesiac, rok). Zoznam tvorí 180 listov (prvé tri sa nezachovali) a obsahuje 3600 záznamov obyvateľov-voličov narodených v rozpätí rokov 1848 – 1915.

 

Členovia OZ račan.sk a Humno n. o. zoznam prepísali do elektronickej tabuľky a v spolupráci so staršími Račanmi do neho postupne doplňujú ďalšie údaje (súčasný názov ulice a popisné číslo, rodné meno vydatej ženy). V zozname je možné vyhľadávať jednotlivcov, rodiny a skupiny obyvateľov. Kto má o svojich predkoch a príbuzných aspoň aké-také záchytné údaje (zamestnanie, rok narodenia, rodinné vzťahy), môže pre účely pátrania po svojich koreňoch získať ďalšie dôležité informácie.

Príklad informácie pre vybranú skupinu voličov:


Ak máte záujem spolupracovať na projekte, dopĺňať a neskôr získať údaje o vašich predkoch, obráťte sa, prosím, na členov OZ račan.sk a Humno n. o. Michala Krištofiča a Mira Ščibranyho (racan.sk@gmail.com), alebo na riaditeľku Humno n. o. Ingrid Vanerkovú (racan.humno@gmail.com).

Za záujem vám vopred ďakujeme.
Miro Ščibrany
OZ račan.sk


0 komentárov:

Zverejnenie komentára