Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.3.21
0
 
V knihách o histórii Rače je zmienka, že na Detvianskej ulici bola v šesťdesiatych rokoch 20. storočia jediná račianska lekáreň. Lekáreň však bola v Rači omnoho skôr, už za Rakúsko-Uhorska a fungovala aj počas prvej (október 1918 – september 1938) a druhej (október 1938 – marec 1939) Česko-Slovenskej republiky.
 
Právo (koncesiu) založiť v Rači verejnú lekáreň získal od uhorského ministerstva vnútra už v januári 1902 lekárnik Adolf Schulmann, ktorý dovtedy pôsobil v Budapešti v lekárni na Damjanićovej (Damjanich) ulici. Lekáreň v Rači dostala názov „Anjel“ (maďarsky „Angyal“) a sídlila vo veľkom jednoposchodovom dome na terajšej Alstrovej ulici č. 108. 
 
Lekárnik Adolf Schulmann sa v roku 1903 zasnúbil so Zelmou (*17.7.1874 Prešov), dcérou Dr. Šimona Horovitza (*1843 – †1927), učiteľa na prešovskej právnickej akadémii a kráľovského radcu. Zrejme aj z tohto dôvodu si už v roku 1904 začal hľadať miesto na východe Slovenska a z Rače chcel odísť. V novinách Pesti Hírlap (27.11.-15.12.1904) uverejnil sériu inzerátov: „LEKÁREŇ Rača, neďaleko mesta Bratislava, 10 minút vlakom z Bratislavy, s obratom 6 000 korún a vkladom 9 000 korún, je okamžite na predaj so zľavou. Informácie poskytuje vlastník. Schulmann, Rača.
 
Lekáreň „Anjel“ na fotografii z rokov 1902-1904
na Hlavnej ulici (terajšia Alstrova)
 
Budova lekárne „Anjel“ na fotografii z rokov 1933
 
Nakoniec zostal pôsobiť v Rači až do roku 1906, kedy dostal povolenie na prevádzkovanie lekárne v Košiciach. V Košiciach neotvoril novú lekáreň, ale prevzal 15 rokov fungujúcu lekáreň od Imricha Dubetza.
 
Lekáreň „Anjel“ v Rači po Schulmannovi prevzal v roku 1906 Elöd Farkas, ktorý tu robil lekárnika 2 roky. V roku 1909 bol síce stále uvádzaný ako majiteľ lekárne (vlastník koncesie), ale v lekárni už mal nájomníka Ladislava Szolda (László Szold). Vyštudovaný farmaceut mohol samostatne viesť lekáreň až po päťročnej praxi (kvinkvenium). Zrejme aj z toho dôvodu boli vlastnícke práva prevedené z Farkasa na lekárnika Ladislava Szolda až v roku 1912, ale ani on dlho v Rači nevydržal. V nasledujúcom roku odišiel do Budapešti, kde sa stal lekárnikom na Báthoriho ulici č. 18.
 
V roku 1913 sa račianskym lekárnikom stal Jozef Andersch. Prevod vlastníctva račianskej lekárne „Anjel“ od Szolda na Anderscha bol však zaregistrovaný až v roku 1915. Lekárnik Jozef Andersch prežil v Rači aj rozpad Rakúsko-Uhorska a pôsobil tu až do roku 1921, teda 9 rokov.
 
Dňa 1. apríla 1922 vyšiel v tlači výnos o prevode osobného práva lekárnického na Ph. Mg. Josefa Rozsypala, nového lekárnika v Račištorfe. Magister Josef Rozsypal (*26.6.1896 Písek) bol synom českého právnika a štátneho úradníka JUDr. Antonína Michala Rozsypala (*1866 Domažlice – †1937 Praha), ktorý sa v rokoch 1923-1928 stal viceguvernérom Podkarpatskej Rusi a od roku 1928 jej zemským prezidentom, a Emílie Karolíny Hadingerovej. Lekárnický titul „Ph. Mg.“ získal Josef Rozsypal na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (neskôr si písal titul „Ph. Mr.“). 29. mája 1920 sa oženil v Prahe s Justínou Sládkovskou. Magister farmácie Ph. Mg. Josef Rozsypal bol lekárnikom v Rači (Račištorfe) až do roku 1927 a veľmi dobre sa mu tu darilo.
 
Zaujímavá príhoda sa stala na jeseň v roku 1927. Riaditeľ pražskej farmaceutickej firmy «Medica» navštívil jedného z bratislavských lekárnikov a spýtal sa ho, či nepotrebuje aspirín. Ten odpovedal, že aspirínu má veľa a rád by ho zamenil za iné lieky. Bola dohodnutá výmena. Lekárnik poslal lieky do firmy «Medica», kde si riaditeľ všimol, že ide o ich tovar, ktorý ale firma lekárnikovi nepredala. Keď sa lekárnika pýtali na pôvod liekov, povedal, že ich kúpil od račianskeho lekárnika Rozsypala. Po kontrole v sklade bratislavskej filiálky firmy «Medica» sa zistilo, že niekto zo skladu kradne najcennejšie a najdrahšie lieky. Lieky predstavovali okrem obrovskej finančnej straty aj ohrozenie života ľudí, lebo sa jednalo o veľké množstvá kokaínu, morfínu, salvarzanu (liek s obsahom arzénu) a aspirínu. Bolo zahájené trestné stíhanie proti neznámemu páchateľovi. Vyšetrovanie krádeže viedli Ľudovít Kubina a Vojtech Mesároš. Polícia konala rýchlo. 14. októbra 1927 predviedla na výsluch Františka Pokorného, baliča vo firme «Medica», ktorý sa priznal, že od roku 1922 kradol lieky zo skladu s vedomím zástupcu riaditeľa firmy Jána Hlaváčka. Odcudzené lieky potom za lacno predával račianskemu lekárnikovi Josefovi Rozsypalovi. Po Pokorného výpovedi vykonala polícia okamžite domovú prehliadku u lekárnika v Rači a dokonca sa jej podarilo nájsť ukradnuté lieky v hodnote asi 100 000 korún. Lekárnik Rozsypal nebol počas prehliadky doma, bol na poľovačke v Moravskom Sv. Jáne. Práve keď detektívi dokončili domovú prehliadku, dorazil Rozsypal z úspešnej poľovačky na svojom veľkom šesťvalcovom aute „Praga“ domov. Rovno v poľovníckom oblečení ho kriminalisti posadili späť do jeho auta a odviezli na bratislavské policajné riaditeľstvo. Rozsypal sa na polícii priznal, že od Pokorného lieky kupoval, ale domnieval sa vraj, že Pokorný je k ich predaju oprávnený. Po výsluchu ho spolu s Pokorným a Hlaváčkom zatkli. Avšak už 20. októbra 1927 všetkých troch prepustili z dôvodu, že firma «Medica» stiahla obvinenie potom, ako Rozsypal prehlásil, že je ochotný firme škodu uhradiť. Zaviazal sa nahradiť škodu v rozsahu 220 000 korún. Súdu sa však lekárnik Rozsypal nakoniec nevyhol. Obžaloba ho obvinila z toho, že prechovával lieky ukradnuté zo skladu firmy „Medica“ v hodnote cez 100 000 Kč a dodával ich do iných bratislavských lekární. Bratislavský trestný senát ho 19. decembra 1928 uznal vinným a odsúdil za zneužitie úradnej moci na päť mesiacov väzenia.
 
Z rokov 1928-1929 sa zachovala v Archíve pražského hradu žiadosť račianskeho lekárnika Josefa Rosypala o milosť. Či mu bola milosť nakoniec udelená nie je známe. Trest si zrejme musel odpykať celý. Do lekárne v Rači sa magister Josef Rozsypal nakoniec vrátil a z rokov 1930-1938 existujú záznamy o jeho pôsobení v račianskej lekárni. Lekáreň zostala koncesovaná, čo znamená, že to stále bola verejná lekáreň s osobným právom čiže koncesiou, ktorá sa udeľovala iba osobám s farmaceutickým vzdelaním. V spomínaných rokoch sa nazývala lekáreň „U anjela strážneho“ (v češtine „U anděla strážce“) a sídlila v Rači na Hlavnej (teraz Alstrovej) ulici.
 
O ďalšom osude račianskej lekárne nie je veľa známe, ale zachoval sa artefakt, ktorý svedčí o tom, že prinajmenšom v čase krátko po vzniku Slovenského štátu (14. marec 1939) ešte stále fungovala a lekárnikom bol naďalej magister Josef Rozsypal. Je známe, že v tomto čase odišli z územia Slovenska lekárnici maďarskej národnosti a redukovaný bol aj počet židovských lekárnikov. Josef Rozsypal zastával svoj post ešte aj v máji 1939. Jeho lekáreň v Rači sa vtedy nazývala „Anjelova lekárňa – Engelapotheke“. Artefaktom, ktorý nás o tom informuje, je malá firemná obálka Anjelovej lekárne na recepty. Na obálke je ceruzkou dopísaný text „8.V.939 pre otca od dr. Hlav proti reumi“.
 
Firemná obálka Anjelovej lekárne
 
Vinohradník Jakub Fekete
Adresátom bol pravdepodobne račiansky vinohradník Jakub Fekete (*1865 – †1951), keďže sa obálka našla v dome jeho potomkov. V obálke bol vložený letáčik ku lieku Atophan od nemeckej firmy Schering – Kahlbaum A. G. Berlin, ktorý vyrábala česká pobočka v Prahe – Schering-Gesellschaft m. b. H.. Tento liek sa používal na liečbu dny a reumy (artritídy). Po roku 1940 sa prestal používať na liečbu ľudí, lebo sa zistilo, že môže vážne poškodzovať pečeň.
 
Na obálke sa spomína, že liek predpísal Dr. Hlav – meno zjavne nebolo dopísané. Jednalo sa o MUDr. Jakuba Hlaváča. Dr. Hlaváč vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte v Bratislave a lekársku prax začal v roku 1935. Od roku 1936 pôsobil ako lekár v Rači. Nebol tu však jediným lekárom. Súčasne s ním tu od roku 1937 pôsobili aj ďalší bratislavskí absolventi: MUDr. Jozef Neumann (†1982 Praha) a zubná lekárka MUDr. Růžena Neumannová rod. Kurzmannová (*1909 Važec – †2011 Praha). Pred nimi bol v rokoch 1934-1935 v Rači lekárom MUDr. Michal Staník (v roku 1935 odišiel do Rimavskej Soboty), ktorého pôsobenie v Rači sa prekrývalo s pôsobením v Prahe vyštudovaného MUDr. Zigmunda Wintera (lekárom v Rači bol v rokoch 1930-1936, v roku 1936 sa presťahoval z Rače do Bratislavy na Dostojevského rad č. 25 a v roku 1938 emigroval do Anglicka, lebo ako Žid sa cítil ohrozený). Najstarší údaj o lekárovi v Rači je z roku 1920, kedy tu pôsobil obvodný a vrchný železničný a pokladničný lekár MUDr. Quido Kohn (*1872 – †1932; zrejme tiež židovského pôvodu, ktorý vyštudoval v Budapešti v roku 1905). V Rači pôsobil do roku 1931 a v nasledujúcom roku zomrel.
 
No a aký bol osud račianskeho lekárnika Josefa Rozsypala? Pravdepodobne odišiel domov do Čiech už v roku 1939, keď boli občania českej národnosti nútení opustiť Raču. V roku 1940 sa stal podpredsedom „Rybářského spolku pro Červenou nad Vltavou se sídlem v Praze“ a podpísal zmluvu s kniežaťom Karlom Schwarzenbergom na prenájom rybolovu po pravej strane Vltavy vrátane prítokov. Neskôr sa stal predsedom tohto spolku. V roku 1951 sa vzdal funkcie predsedu a stal sa čestným predsedom nového rybárskeho spolku odčleneného od základne v Prahe. Posledná zistená zmienka o ňom je z roku 1958, kedy mu bol od rybárskeho spolku udelený Čestný diplom. Zaujímavosťou je, že na cintoríne pri románskom kostole sv. Bartolomeja v Červenej nad Vltavou (zaniknutá obec na brehoch Vltavy; okr. Písek, Juhočeský kraj) bol 8. mája 1937 pochovaný otec Josefa Rozsypala, bývalý guvernér Podkarpatskej Rusi Antonín Rozsypal. Odchodom magistra Josefa Rozsypala z Rače zrejme račianska lekáreň na určitý čas zanikla.
 
 
Ľubomír Vidlička
obyvateľ Rače
 
Autor je rodák od Trnavy. Do Rače sa priženil v roku 1987. Profesionálne sa zaoberá entomológiou (výskumom hmyzu), ale od mlada sa zaujíma aj o regionálnu históriu.
 
 


0 komentárov:

Zverejnenie komentára