Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.4.18
0
... alebo individuálny prístup...

Pred jeden a pol rokom som písala o čiernej stavbe na urbárskom pozemku.

Napriek vyjadreniam stavebníka MUDr. Petra Tatára o jeho korektnom prístupe (v inej veci som konfrontovala jeho konanie i s vyjadreniami Ing. arch. Virsíkovej – vedúcej stavebného úradu v Rači), ani po 3 rokoch od oznámenia existencie čiernej stavby sme sa neposunuli z miesta.

O to viac ma prekvapila informáciao postupe stavebného úradu Rača zverejnená v marci t. r., kde sa píše o úspechu pri riešení problému čiernych stavieb v lokalite Fixle. O úspechu stavebného úradu následne informoval i Račiansky výber v aprílovom čísle.

Môj komentár z 22. marca 2018 20:42

Dobrý večer,
je pekné, čo píšete, len je smutné, že stavebný úrad nepostupuje tak zásadne i voči inému stavebníkovi (spolukandidátovi starostu a vicestarostu na post poslanca za MOST-HÍD do BSK), ktorý si i vďaka stavebnému úradu dokázal zapísať čiernu stavbu postavenú na cudzom pozemku na list vlastníctva. Napriek vyjadreniu prokurátora stavebný úrad dal stavebníkovi lehotu 180 + 120 dní na doloženie dokladov, následne prerušil konanie nie z dôvodu, že stavebník nepredložil vzťah k pozemku ale z dôvodu, že vlastník pozemku sa vyjadril voči postupu zodpovedných.

A čo mi vadí?

Rozdielny prístup v totožnej veci, ktorú pán starosta (citujem z článku) „... vníma už ako principiálny problém“. Od podania námietok vlastníkov pozemku voči postupu stavebného úradu v Rači uplynulo opäť zopár mesiacov a ako sa hovorí – ani obraz, ani zvuk.

Neviem, kto je pán Obermajer, ktorý realizoval stavby na pozemku jeho menovkyne (podiel 23/48) a chcel dosiahnuť legalizáciu stavieb za 30 000 €. Ale viem, že pán MUDr. Tatár kandidoval za poslanca do BSK spolu s našim starostom a vicestarostom. Že by to bol dôvod iného postupu vo veci?

Možno niekto z Vás pozná odpoveď.


Ingrid Vanerková
Rača, 6. apríla 2018


0 komentárov:

Zverejnenie komentára