Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Diskusný príspevok na zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača v utorok 3.4.2018.

Vážení prítomní, dovoľte mi prečítať námety občanov na dnešné zastupiteľstvo.

1. Štyri roky je tomu, čo som so statikom posudzoval konštrukciu terasy na Komisárkach. Som rád, že terasa sa zrekonštruuje i za prispenia finančnými prostriedkami MÚ Rača. Pán poslanec Khandl dosleduje realizáciu.
2. Občania požadujú prehodnotiť revitalizáciu detského ihriska na Hubeného. Ide o veľké finančné prostriedky a na odľahlom mieste. Zoberte si vzor z detského ihriska Pri vinohradoch, Račany Bianco.
3. Chcel by som týmto požiadať pána poslanca Žitného, aby dosledoval demontáž nefunkčného oplotenia na ihrisku Černockého a nátery zábradlí na električkových tratiach. Tri roky ubehli. Verím, že to zabezpečí. Budú voľby.
4. Bude sfunkčnený obecný rozhlas?
5. Dokedy ešte bude na Peknej ceste tri roky nepoužívaný novinový stánok?
6. Občania požadujú výmenu okien na MÚ Rača. Lišty na fasáde, ktoré sú vedené na strechu a v nich káble sa rozpadajú, treba to opraviť.
7. Materiál ohľadne investičnej výstavby predložený do komisie spracovaný prednostkou bol nedostatočný. Nebolo z neho jasné, kde budú použité financie z úveru. Na poslaneckom dni občania čakali, že budú oboznámení, ako bude úver použitý. Neprišiel ani jeden poslanec.
8. Občania požadujú opraviť plot a bránu na Hečkovej, bývalá Račianska teplárenská.
9. Za 12 rokov, čo chodím na poslanecké dni, nebol nikdy taký nezáujem o riešenie navrhovaných problémov občanov. Predchádzajúce prednostky nemali problém reagovať písomne na námety občanov. Táto pani prednostka kvalitný systém písomných odpovedí občanom, ktorý pred ňou fungoval, bez problémov – podľa oznámenia sekretárky – zrušila. Tu zlyhali aj poslanci, nebol záujem.
10. Pred 10 rokmi som navrhoval, že by bolo treba začať do budúcna s prípravou a vybudovaním nového cintorína. V Rači bytová výstavba a občania pribúdajú, ale hrobové miesta ubúdajú. Verím, že nové vedenie po voľbách bude túto situáciu riešiť. Verím, že to bude pán Drotován, ktorého chvália občania v Karlovej Vsi a má aj dostatočné schopnosti v komunálnej politike. Presvedčil občanov veľmi kvalifikovanými článkami v občianskych novinách račan.sk výber.
11. V poslednom mesiaci ľudia v uliciach požadujú boj proti korupcii a zamestnávaniu rodinných príslušníkov v štátnych podnikoch a úradoch. Občania Za slušné Slovensko požadujú, aby boli braní na zodpovednosť politici a oligarchovia prepojení na politikov. Je potrebné, aby občania Rače venovali väčšiu pozornosť, čo sa deje v našej mestskej časti. Verím, že mladá generácia sa bude zaujímať o zlepšenie života v Rači.

Situácia v Rači nie je dobrá. Okrem rekonštrukcie ZŠ, MŠ a detských ihrísk sa nedarilo zabrániť výstavbe bytov a likvidácii vinohradov. Tu sa prejavila arogancia moci pána starostu a jeho oligarchov, ako aj pani prednostky, ktorá nedokázala stabilizovať najdôležitejší investičný odbor. Každý rok menila vedúceho. Je to odbor, ktorý investuje v Rači státisíce EUR. I napriek tomu, keď som oznámil, že vzhľadom na moju prax by som pomohol zabezpečovať investičné akcie bez nároku na finančnú odmenu, arogancia moci zasiahla – „My to nepotrebujeme, máme svojich ľudí“.

V mesiaci jún budú požadovať občania Za slušnú a ľudskú Raču stretnutie s pánom starostom a pani prednostkou a budú žiadať odpovede, kto je za tento stav zodpovedný. Korupcia nie je len na úrade vlády, ale aj v MČ Rača.

Ďakujem za pozornosť.

Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25
Bratislava-Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára