Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Diskusný príspevok na zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača v utorok 26.6.2018.

1. Na doterajšie námety som doteraz nedostal od vedenia MÚ Rača žiadne odpovede. Neprekvapuje ma, že občania nemajú záujem o účasť na poslaneckých dňoch a zastupiteľstvách. Vedenie nezaujímajú problémy občanov.

2. Do konca mája občania nevedia, kde budú použité finančné prostriedky z úveru. Úver nebol prerokovaný s občanmi. Veľká chyba bola, že prednostka nedokázala stabilizovať vedúceho investičného oddelenia. Každý rok ich menila. Chýba odbornosť. Chcel som pomôcť pri realizácii investícií bez nároku na odmenu. Pri rekonštrukciách ZŠ a MŠ som sa zúčastňoval kontrolných dní a pomáhal Ing. Borovskému.

3. Bolo neefektívne nakladanie s financiami pri realizácii investícií. Vychádzalo sa v ústrety blízkym firmám.

4. Ani za 8 rokov vedenie nedokázalo obsadiť voľné ambulancie na poliklinike Tbiliská, čím sťažili návštevy mimo polikliniky starším občanom. Chýbajú skutky.

5. Budova MÚ Rača je po statickej stránke kvalitná, neprichádza do úvahy ju zbúrať. Preto môj návrh spred dvoch rokov vymeniť okná na budove bol opodstatnený. Bolo by sa ušetrilo na kúrení a hlavne by sa boli zlepšili pracovné podmienky zamestnancov úradu. Prednosť dostala obecná záhrada, ktorej zámery sa nenaplnili (sobáše i údržba je náročná).

6. Revitalizácia detského ihriska na Hubeného nie je označená tabuľou.

7. Dnes je vidieť, ako veľmi chýba detské ihrisko na Radničnom námestí. Väčšina rodín s deťmi využíva park J. M. Hurbana. Napočítal som ich tam 63. Bolo by dobré tam osadiť hojdačky a hračky pre deti.

8. Vzhľadom na znefunkčnenie poslaneckých dní verím, že po nástupe p. Drotována na starostu budú poslanecké dni na úrovni. Prisľúbil, že sa budú na nich zúčastňovať i vedúci oddelení MÚ. Celé volebné obdobie p. starosta nezlepšil funkčnosť poslaneckých dní a napriek tomu, že som prosil, aby prišiel na poslanecký deň, nestalo sa.

9. Občania v Račianskom výbere našli uznesenie, že p. Pajdlhauser navrhol p. kontrolórke odmenu vo výške 4.903 eur. Čo mimoriadne vykonala a aký prínos to prinieslo MÚ Rača?

10. V novinách som sa dočítal, že sú dva druhy korupcie. Jedna je tolerovaná – zamestnať p. Jónu, služobné auto p. prednostke, nejedná sa o malé financie občanov. Druhá korupcia je trestná – lekár, ktorý pacientku operoval za dar 20 eur, je trestne stíhaný.

11. Opätovne by som prosil, aby poslanci venovali na dobročinné účely finančné odmeny za júl a august. Dokázali by tým, že to nerobia len pre odmeny, ale z ľudskej stránky a charakteru.

12. V septembri ohlásim mená poslancov. Mám ich 7, ktorým neodporúčam kandidovať za poslancov MZ Rača. Už 12 rokov chodím na poslanecké dni a zastupiteľstvá a sledujem aktivitu poslancov. Jediný raz som sa dočítal v Račianskom výbere pred 6 rokmi, ako podrobne vyhodnotil činnosť poslanca. Mohli by ste hádať. Bol to poslanec Drotován. Ďalej oceňujem jeho články aj články pána Hrčku v račan.sk výbere.


Ďakujem za pozornosť a želám Vám oddych na dovolenkách.

Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25
Bratislava-Rača0 komentárov:

Zverejnenie komentára