Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

31.7.18
0
Moje meno je Miroslav Marejka, bývam v Krasňanoch a chcem kandidovať za nezávislého poslanca v tejto časti. Chcem vás informovať o problémoch, ktoré sú v našej MČ a vedenie MČ Rača sa tvári, že o ničom nevie.

Stavby a investície:

1) Rekonštrukcia a prístavba strediska čistoty na Závadskej.

Súťaž bola vyhlásená od 14.6.2017 do 14.7.2017. Dňa 8.8.2017 sa konalo vyhodnotenie ponúk. Nikde v dostupných zápisoch nie je uvedené, že uchádzači doložili potvrdenia, že nemajú žiadne dlhy voči ZP, Soc. poisťovni, finančnej správe, štátu atď. Výberová komisia to podľa dostupných zápisníc tiež nežiadala. Zaujímavé je, že zmluva o dielo bola podpísaná dňa 14.9.2017. Začiatok stavby je v nej však uvedený už 8/2017 a dokončenie stavby je plánované na 7/2018.

Takto vyzerá stavenisko dňa 31.7.2018. Je to termín dokončenia stavby a je nepravdepodobné, že bude hotová do konca roku 2018.

2) Materská škôlka Novohorská.

Toľko propagovaná akcia starostu p. Pilinského.

Titulky: „Rača ušetrila 1,1 milióna eur“:
- Kúpa pozemku v správnej chvíli                          +448 000 eur
- Príspevok od štátu                                             +573 000 eur
- Úspora vo rejnom obstarávani                            +120 000 eur
- Na jeseň bude hotová, rodičia môžu prihlasovať deti.
  Boli tiež inzeráty na riaditeľku, učitelky.
Realita je však úplne iná.

V podmienkach, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch MČ Rača, je uvedená predpokladaná cena zákazky 709 754 euro bez DPH. Firma Heston s.r.o., ktorá súťaž vyhrala, ponúkla sumu 707 404 euro bez DPH pri otváraní obálok a v elektronickej aukcii už cenu 608 250 euro bez DPH. S touto sumou nakoniec súťaž vyhrala. Podľa dostupných zápisníc predložila všetky dokumenty - nie je dlžníkom v ZP, soc. poisťovni ani daňovému úradu. Stavbu bude vykonávať subdodávateľským spôsobom. Splnili tiež podmienku preukázania toho, že za posledných 5 rokov vykonali aspoň 1 podobnú stavbu v sume 700 00 00 euro bez DPH. Zmluvu podpísal Heston dňa 7.11.2017 a MČ Rača 11.12. 2017. Začiatok stavby 12/2017, dokončenie 10/2018, v zmluve napísane 300 dní.

Dostupné info k firme Heston s.r.o však hovorí niečo iné – firma je dlžníkom:

Všeobecná zdravotná poisťovňa k 20.4.2017 2 083 € a k 20.6 2018 už 7 545,55 €
Zdravotná poisťovňa Union k 20.6.2018 dlh 1 549 €
Sociálna poisťovňa dlh k 27.4 2017 3 975, 60 € a k 2.7.2018 dlh 18 238 €
Finančná správa dlh k 28.4.2017 43 677 € a k 31.5 2018 dlh 314,72 €

Firma Heston s.r.o za rok 2017 mala zisk 276 198 eura.
Vlastný kapitál strata – 237 230 eura
Celková zadlženosť 125,48%

Na firmu Heston s.r.o nie sú tiež nikde verejne dostupné referencie na stavebnú činnosť, čo všetko postavila. Stavby robí subdodávateľským spôsobom.

Z uvedeného je teda jasné, že firma Heston s.r.o. nesplnila jednu zo základných podmienok k účasti v súťaži a mala z nej byť vylúčená.

Z týchto dostupných informácii vyplýva otázka, ako získala firma Heston zákazku na rekonštrukciu strediska čistoty? Keď nesplnila základne podmienky a má dlhy voči štátu, poisťovniam atď.? Ako mohla vyhrať tiež verejnú súťaž na rekonštrukciu a nadstavbu škôlky a získať dotáciu z eurofondov?

To, že rekonštrukcie nepokračujú, vidí každý na vlastné oči – firma je to neseriózna a úrad to mal zistiť ešte pred podpísaním zmluvy – nedoplatky tomu nasvedčovali. Je preto možné, že Rača bude musieť dotáciu vrátiť a bude musieť vyhlásiť novú súťaž na rekonštrukciu a tiež riešiť financovanie rekonštrukcie.

Pracovníci strediska údržby pracujú aj naďalej v nedôstojných podmienkach, nemajú poriadne šatne, sprchy. Rekonštrukcia budovy je v nedohľadne.

Škôlka Novohorská – veľa rodičov čaká s nádejou na túto škôlku. Napriek sľubom starostu je realita úplne iná a teraz musia riešiť problém, kam umiestia svoje deti.

Je to dôkazom nekompetentnosti a neschopnosti pracovníkov oddelenia správy majetku a investičných činnosti a starostu MČ Rača.

Kto na tomto získal? Pracovníci strediska údržby a obyvatelia Rače určite nie.
Mestská časť Rača má len problémy a veľkú hanbu.

Čo k tomu povie starosta?


Miroslav Marejka
nezávislý kandidát na poslanca za Krasňany

0 komentárov:

Zverejnenie komentára