Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.7.18
0
Rača mladne a stále sa zvyšuje počet mladých rodín s deťmi, čo je skvelá správa. Nakoľko je dôležité, aby sa ľudia viac hýbali a nesedeli iba doma za počítačom (mobilom, tabletom atď.), vytipoval som dve lokality, kde navrhujem v najbližšej budúcnosti zriadiť detské ihrisko pre všetky deti a tiež doplniť ho o stroje na cvičenie.

1. Park J.M.Hurbana

Navrhujem revitalizovať park J.M.Hurbana a využiť plochu aj na umiestnenie hracích prvkov a prvkov na cvičenie - samozrejme doplnené o lavičky a smetné koše. Jedná sa hlavne o plochu nižšie na fotografiách.

Celý park je umiestnení na parcelách vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, takže majetkovo by to nemal byť žiaden problém - potrebné je tiež doplniť ochrannú bariéru porastenú brečtanom a paviničom, ktorá by bezpečne oddelila park od električkovej trate. Prvky môžu byť v decentných farbách prírodného dreva, aby pekne zapadli do prostredia. V Medickej záhrade či na Hviezdoslavovom námestí sme v minulosti tiež umiestnili hracie prvky a ľudia si na ne zvykli a oživilo to aj celý priestor. Verím, že sa v spolupráci s obyvateľmi podarí nájsť najlepšie riešenie pre všetkých.


2. Parčík na Víťaznej


Tento parčík, kde je aktuálne umiestnená jedna šmýkľavka a lavičky, sa už dlhodobo žiaľ tvári, že nemá žiadneho pána. Mestská časť neprejavila žiaľ záujem o riešenie stavu, keď sa vždy odvoláva na nedoriešený pozemok - pravda je však taká, že podľa mojich informácií nikdy reálne nerokovala o pozemku s vlastníkom (čo je aktuálne Slovenská republika). Parcela E je zanesená pod číslo 1295/27, k.ú. Rača. Majetkovo doriešiť to bude náročnejšie ale nie nemožné. Na základe stretnutia s obyvateľmi ešte v roku 2014 sme našli možnosť riešenia, aby malé ihrisko bolo funkčné, ale aby tiež nebolo umiestnené úplne blízko rodinných domov - tam sa navrhuje pás zelene. Celý parčík má cca 500 m2.


PS: Na ihriskách je potrebné navrhnúť aj hracie prvky pre všetky deti, takže aj bezbariérové ako napr. na tomto obrázku. Pre inšpiráciu ďalšie sú tu. Postupne plánujem predtsaviť viacero bodov môjho programu - celý bude zverejnený, tak ako som sľúbil v septembri. Ak máte záujem podporiť ma podpisov, hárok je možné stihnúť si tu.


Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára