Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
MAREK KRAJČÍ má 45 rokov, býva v Rači a s manželkou Kamilou má 5 detí. Rodina je pre neho darom od Boha, za ktorý je nesmierne vďačný. Povolaním je lekár, detský kardiológ. Dvadsaťdva rokov pracuje a vedecky pôsobí v Detskom kardiocentre SR, ktoré je jediným špecializovaným centrom pre liečbu detských vrodených a získaných ochorení srdca. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, kazuistík a prednášok. Aktívne pomáha Nadácii Detského kardiocentra. Angažuje sa v pomoci núdznym deťom v rómskych komunitách na Slovensku a ako člen správnej rady Nadácie dobrá budúcnosť a nádej aj v Ugande a Mjanmarsku. Je zakladateľom a predsedom platformy Kresťania v meste, ktorá v Bratislave prepája viac ako 30 spoločenstiev, kresťanských komunít a rôzne mimovládne organizácie. Práca, ktorú cez platformu rozvinul, sa stala základom pre mnohé podujatia, benefičné koncerty, verejno-prospešné a charitatívne akcie s dosahom na celú spoločnosť. Asi najznámejšími sa stali aktivity pre ľudí bez domova a festival Milujem svoje mesto, kedy stovky dobrovoľníkov pomáhajú núdznym, školám, škôlkam, domovom dôchodcov, sociálnym inštitúciám – čistia parky, lesy, námestia, maľujú zábradlia, lavičky, či ihriská.

Práca Mareka Krajčího bola ocenená najvyšším samosprávnym vyznamenaním – Cenou primátora hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 Za nezištnú a účinnú pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít v Bratislave i za hranicami mesta. V roku 2016 Marek Krajčí na kandidátke OĽANO získal takmer 32 000 preferenčných hlasov a bol zvolený za poslanca Národnej rady SR. Stal sa podpredsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňovým ministrom zdravotníctva OĽANO. Získal si odborný rešpekt a bol hlavným opozičným oponentom ministrov zdravotníctva.


Občiansky portál račan.sk požiadal Mareka Krajčího o rozhovor.

• Čo ťa motivovalo stať sa lekárom?

Pre štúdium medicíny som sa rozhodol, lebo som túžil pomáhať ľuďom. Po skončení školy som našiel uplatnenie na oddelení detskej kardiochirurgie pod vedením primára Viktora Hraška, ktorý predtým pracoval v USA. Po návrate na Slovensko vybudoval v slovenských pomeroch jedno z najprestížnejších detských kardiochirurgických oddelení na svete. Bola to pre mňa nesmierna česť, profesijne rásť popri tomto odborníkovi, výbornom šéfovi a schopnom manažérovi. Tu som si urobil atestáciu z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z detskej kardiológie. Práca lekára má veľmi baví, detská kardiológia je neuveriteľne komplexná veda. Vrodené srdcové chyby majú obrovskú variabilitu, preto ich diagnostika môže byť veľkou výzvou a rovnako aj rozhodovanie o ďalšom terapeutickom postupe. Keď ma volali do politiky, mal som podmienku, že aj naďalej chcem pomáhať ľuďom ako lekár. Preto popri politike mám stále vyhradený deň, kedy chodím pracovať do kardiocentra. Tento čas sa mi stal relaxom, mojim pacientom hovorím, že je to popri politike moje hobby.

• Čo ťa priviedlo do politiky?

Nemal som ambíciu vstúpiť do politiky, avšak aktívne som podporoval každú snahu slušných ľudí angažovať sa v politike. Túžil som, aby čestní politici boli predĺženou rukou odborníkov, zastupujúcich jednotlivé sféry spoločnosti a pomáhali im rozvíjať našu krásnu krajinu. Asi aj vďaka tomuto nastaveniu som dostal ponuku kandidovať na kandidátke OĽANO. Najskôr som dosť váhal, no presvedčili ma povzbudenia od ľudí okolo mňa. Do politiky som vstúpil s nádejou, že sa nám podarí prinavrátiť politike jej skutočné poslanie. Slovensko patrí ľuďom, ktorí tu žijú. Túžim, aby rodiny, starí, chorí a núdzni nemuseli stáť na vedľajšej koľaji. Lebo vyspelosť každej spoločnosti sa meria práve podľa toho, ako sa dokáže postarať o týchto ľudí.

Samozrejme, od začiatku som mal ambíciu venovať sa prioritne zdravotníctvu. Záležalo mi na tom, aby sme mali kvalitné zdravotníctvo, aby peniaze, ktoré idú do zdravotníctva, boli efektívne použité na zdravotnú starostlivosť a nestrácali sa vo vreckách tých, ktorí sa chcú na zdravotníctve priživiť. Zdravie a vzťahy sú to najcennejšie, čo ako ľudia máme. Zdravie nebudeme nikdy vedieť označiť cenovkou. Je hodnotou, ktorú si musíme vážiť a chrániť, pretože je jedným zo základných atribútov spokojnosti človeka. Ak chce štát mať spokojných občanov, musí postaviť ich zdravie do prvej línie svojho záujmu a zdravotnú starostlivosť ako prioritnú sociálnu službu.

• Viacerí poslanci NR SR boli/sú miestnymi/regionálnymi poslancami a starostami. Tvrdia, že tak lepšie poznajú problémy bežných ľudí. Prečo nešiel touto cestou aj Marek Krajčí?

Hnutie OĽANO pozýva do parlamentu odborníkov, či úspešných aktivistov, najlepšie ak nemajú žiadnu politickú skúsenosť. Týmto sa Igorovi Matovičovi podarilo priviesť na slovenskú politickú scénu nových úspešných politikov, ktorí prispievajú k potrebnej zmene politickej kultúry. Viacerí sa stali dôležitými osobnosťami na kandidátkach iných politických subjektov. OĽANO výrazným spôsobom zmenilo politickú paradigmu, že do parlamentu prichádzajú už iba straníckymi štruktúrami overení a preskúšaní ľudia, ktorí vedia, čo sa od nich politicky očakáva. Prispelo k posilneniu priamej demokracie, keďže poslancov hnutia si ľudia vyberajú najmä krúžkovaním. Aj preto aktuálni poslanci opätovne kandidujú z posledných miest na kandidátke.

Osobne ma práca poslanca národného parlamentu úplne zamestnáva, národný politik má obrovské množstvo práce a príležitostí, kde sa potrebuje angažovať. Nakoniec zo zákona má otvorené dvere vystupovať aj v miestnom zastupiteľstve, pokiaľ to považuje za potrebné.

• Lanárili ťa aj do iných politických strán? Prečo si sa rozhodol pre OĽANO a Igora Matoviča?

Pri vstupe do politiky som nemal iné ponuky. Neskôr, ako rástla moja politická hodnota, samozrejme prišli. Nie som prelietavý vták, som konzervatívec. Na odchod by som musel mať naozaj pádne argumenty. Tak ako každý z nás, má aj Igor Matovič svoje muchy. Zostáva však pre mňa autentický bojovník proti skorumpovanému a prehnitému systému a má dobré srdce. Vyhovuje mi jeho sociálne cítenie. Zároveň by som nemal asi v žiadnej politickej strane takú slobodu byť sám sebou, nestraníkom a riešiť naozaj len problémy ľudí, bez politického diktátu nad sebou. Na druhej strane je mojou skúsenosťou, že v poslaneckom klube OĽANO sme si vždy vedeli veci vydiskutovať a v zásadných veciach zodpovedne spoločne hlasovať.

• Čo sa ti počas štvorročnej práce poslanca NR SR podarilo presadiť? Čo nie a prečo?

Poslanecký klub OĽANO je už štandardne najaktívnejší. Ja som za toto volebné obdobie v Národnej rade predložil 167 zákonov. Samozrejme, opozícii zákony neprechádzajú, avšak mnohé z nich boli následne prebraté koaličnými poslancami a schválené. Darilo sa mi na legislatívu vplývať aj tým, že som odborne pripomienkoval niektoré vládne návrhy zákonov. Najznámejší je asi môj návrh zaviesť v rámci stratifikácie nemocníc pre pacientov maximálne čakacie lehoty na plánované výkony v nemocniciach. Úspešne som sa zasadil aj za zníženie cien liekov pre ťažko chorých pacientov. Poukázal som na viaceré zdravotnícke kauzy. Napríklad na tunelovanie zdrojov Všeobecnej zdravotnej poisťovne pri nezmyselnej digitalizácii dokumentov cez externú firmu za milióny eur. Po medializácii kauzy VšZP spoluprácu s externou firmou ukončila. Taktiež sme odhalili enormne predražený „vianočný“ tender Nitrianskej nemocnice na nákup komplexného informačného systému za 5 miliónov eur. Po našej medializácii vedenie nemocnice tender zrušilo. Ďalej som upozornil na netransparentný a protizákonný tender na záchranky za 800 mil. eur a vytrvalým naliehaním na premiéra dosiahol odvolanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vďaka mojej priamej legislatívnej iniciatíve sa do zoznamu zakázaných látok zaradili aj dve nebezpečné, lacné a veľmi účinné syntetické drogy, na následky ktorých už v Európe zomreli desiatky ľudí. Z mimo zdravotníckych tém som napríklad inicioval zmenu zákona, ktorý znížil plytvanie potravinami a umožnil charitatívnym organizáciám ich efektívnu distribúciu núdznym ľuďom.

• Ako hodnotíš úroveň nášho zdravotníctva?

Trápi ma zlý stav nášho zdravotníctva, hoci v ňom pracuje veľké množstvo poctivých a profesijne zdatných ľudí. Od Zajacovej reformy, aj vďaka vládam, ktoré sme tu posledných 12 rokov mali, sa úroveň slovenského zdravotníctva v porovnaní s priemerom krajín V4 takmer vo všetkých ukazovateľoch zhoršuje. Máme zle nastavený systém. Trh nič nevyriešil, skôr iba rozbil relatívne slušne organizované socialistické zdravotníctvo. Žiaľ, na Slovensku sa bez korupcie veľmi podnikať nedá, absentujú jasné a transparentné pravidlá. Zdravotnícky trh je zmonopolizovaný, oligarchovia napojení na politikov si dohodli v zdravotníctve z našich zdravotných odvodov výnosný biznis a štátne nemocnice generujú ročne 100 miliónový dlh. Samozrejme, že takýto neefektívny systém sa musel odzrkadliť na zdravotnom stave občanov Slovenska. V Európe majú Slováci jedno z najkratších dožití v plnom zdraví, len 56 rokov a zo všetkých Európanov sú najviac chorí v dôchodkovom veku. Na Slovensku v porovnaní s Českou republikou zomrie o 2 200 ľudí viac na ochorenia, ktoré by sa dali vyliečiť. Každé druhé onkologické ochorenie sa končí smrťou pacienta, pričom v krajinách na západ od nás je až 70% onkologicky chorých ľudí úspešne liečených. Prial by som si, aby peniaze, ktoré idú do zdravotníctva, boli efektívne použité na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a nestrácali sa vo vreckách tých, ktorí sa na zdravotníctve priživujú. OECD konštatuje, že keby sme financie v zdravotníctve dokázali správne využiť, každý z nás by sa v priemere dožil až o 6,5 roka viac.

• V OĽANO si sa stal tieňovým ministrom zdravotníctva.
Čo navrhuješ zmeniť, aby sa tento trend podarilo zvrátiť?

Zdravotníctvu žiaľ nepomôžu parametrické zmeny, musíme v ňom zaviesť poriadok, presadiť systémové zmeny a implementovať zásadné reformy. A to sa nebude dať, ak sa zdravotníctvo nestane premiérskou témou a štát nepostaví zdravie ľudí do prvej línie svojho záujmu. Pracovať bude treba hneď, takmer na všetkých frontoch. V hnutí OĽANO som pripravil reformu, ktorá prinesie riadenú zdravotnú starostlivosť o pacienta. Ten má mať nárok byť ošetrený do určitého času a objednaný na vyšetrenie na presný termín, prechádzať cez vyšetrenia hladko, bez hľadania nemocnice alebo lekára. Plánujeme zlepšiť postavenie zdravotníkov, pustiť sa do budovania novej infraštruktúry a zreformovať ambulantnú sféru. Náš zámer počíta aj s vytvorením zdravotno-sociálnej platformy, ktorá má byť základom reformy starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov. Štát musí nastaviť podnikateľom v zdravotníctve jasné pravidlá, no zároveň musí aj sám prevziať opraty zodpovednosti do vlastných rúk a súkromníkom vytvoriť zdravú konkurenciu. Máme zúfalo zdevastovaný systém, investičný dlh zdravotníckych zariadení dosahuje viac ako 1 miliardu eur. Musíme strategicky plánovať investície, začať stavať nové nemocnice. Zriadime štátny investičný fond, navrhneme predvídateľné a stabilné financovanie zdravotníctva, ktoré naviažeme na náš hrubý domáci produkt (HDP) a koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude odrážať potreby Slovenska do roku 2030. Súčasné nemocnice už nespĺňajú moderné štandardy. Nové zvýšia komfort pacienta a uľahčia prácu zdravotníkom, budú motivovať lekárov a sestry, aby u nás chceli študovať a zamestnať sa. Univerzitná nemocnica v Bratislave je v katastrofálnom stave, neustále sa enormne zadlžuje. Nevyhnutnosťou je konečne na Rázsochách postaviť v Bratislave modernú koncovú univerzitnú nemocnicu. Mám pripravený tím ľudí, s ktorými si ju trúfam postaviť do 5 rokov. Ináč nám systém za pár rokov skolabuje a kvalitnú zdravotnú starostlivosť si budú môcť dovoliť iba bohatí.


• Ďakujeme za rozhovor.
Miro Ščibrany a Ján Drotován, račan.sk výber

0 komentárov:

Zverejnenie komentára