Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.6.22
0
Skládka a smetisko na stavbe bez stavebného povolenia a oplotenia „RD Alstrova a RD NM“ v súčinnosti starostu MČ Bratislava-Rača a vedúcej stavebného úradu MČ Rača.
Vážený pán starosta MČ Bratislava-Rača Mgr. Michal Drotován.
V prílohe si Vás dovoľujem opätovne upozorniť na skládku stavebného materiálu a smetisko, ktoré sa nachádza na pozemkoch Alstrova ul. Bratislava, k. ú. Rača parcelné čísla pozemkov: 1683/73, 1683/797, 1683/732, 1683/733, 1683/734, 1683/735, 1683/730, 1683/999,1683/801, 1683/802, 1683/804, 1683/805, 1683/729,1683/727, 1683/799, 1683/730, 1683/798, 1683/728, 1683/800, 1683/796, 1683/794, 1683/795.
O tejto skutočnosti som Vás ja, Ing. Daša Ostertágová, niekoľkokrát upozorňovala, ako písmom, tak i fotodokumentáciou, ktorú Vám pre vrátenie pamäti opätovne v prílohe predkladám. Usvedčím Vás o klamlivej reakcii na moje články uverejňované postupne na portáli račan.sk. Podobným spôsobom teraz klamete a zavádzate voličov o Vašej bezúhonnosti a vysokého sebahodnotenia, čo môžem predložením príslušných dokumentov aj dokázať.
Prečo otvorene nepoviete, že bežný občan Rače, volič a platiteľ dane, je pre vás nula? To by vám skôr uverili. Oveľa dôležitejší sú pre Vás ako osobu kdejakí developeri a politici, ktorí ponúkajú za Vaše službičky či za službičky stavebného úradu MČ Bratislava-Rača rôzne benefity – po slovensky povedané úplatky. Klamete len preto, že potrebujete na Vaše opätovné zvolenie za starostu MČ Bratislava-Rača, aby ste získali čo najviac hlasov.
Neviem a možno aj viem, prečo tak neúnavne pri Vašom ohlásení za kandidáta na starostu MČ Rača a sebavedomom chválospeve o výbornej spolupráci so súčasným starostom MČ Bratislava-Vajnory. Nie je za tým niekto iný, či niečo iné? Čo ste také významné pre Raču doteraz urobili? Všetko, o čom nás presviedčate, je v polohe budúceho času. Postupne ničíte celú významnú históriu Rače a tým šikanujete občanov, aby Vám predkladali doklady, ktoré sú už 2-5 rokov vyriešené. Nič si riadne neoveríte a všetko podpíšete, čo vám úradníčky či nejaký developer predložia, aj vlastnú šikanu. Aj to vám dokážem.
Vaše odpovede na moje sťažnosti, oznámenia a žiadosti v zmysle zákona NR SR 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám atď. neboli takmer žiadne, boli klamlivé, neodborné a zamerané len v prospech vlastníka a stavebníka skládky na predmetných pozemkoch.
Skládka je na otvorenom území, bez minimálneho oplotenia, kade sa denne pohybujú cudzí ľudia so psami aj bez vôdzky, na skládke sa často hrávajú deti a stretávajú rôzni výrastkovia. Je len otázka času, kedy príde k úrazu, prípadne napadnutie psom, či divou zverou. Doposiaľ ste si ani Vy, vážený pán starosta, ani pani Ing. Andrea Mrvová, vedúca stavebného úradu, takmer po dvoch rokoch nedali tú námahu, aby ste zo zákona nariadili vlastníkovi pozemku, aby smetisko a skládku zo svojho pozemku odstránil a zároveň pozemok oplotil. Alebo čakáte na zázraky? To, čo vidíte na obrázku v prílohe, som provizórne oplotila, aby som obmedzila prístup ľudí, psov a divej zveri na môj pozemok p. č. 1683/443, ktorý vedúca stavebného úradu považovala za stavbu nejakého murovaného plotu a poslala na mňa kontrolu štátneho stavebného dohľadu. Pracovník ŠSD Mgr. Bajus bol prekvapený, keď žiaden múr nevidel, ale videl, ako sadím nové mladé sadenice viniča v počte 40 ks v rámci revitalizácie. Aspoň takto zisťujeme, akí odborníci na vedúcich miestach v našej verejnej správe pracujú. Aby si niekto pomýlil stavebný plot so sadenicami viniča a bez overenia vyslal pracovníka ŠSD, to sa mi stalo v mojej takmer 50-ročnej odbornej praxi v oblasti ekonomiky výživy a výživovej politiky štátu a potravín prvýkrát. Taký istý neodborný záznam vyprodukovala vedúca stavebného úradu a s vaším podpisom, pán starosta, poslala mne a môjmu právnemu zástupcovi. Záznam z tohto ŠSD je k nahliadnutiu a takých záznamov ste popodpisovali až-až.
Vlastníci a obyvatelia rodinných domov na Alstrovej ul. Bratislava musia najmä v čase sucha znášať prach a špinu, ktorá im zo skládky vniká do bytov, ničí úrodu vo viniciach a záhradách a ničí ich zdravie a pohodlie. Na dnes už o spoločensky a celosvetovo žiadané skvalitňovanie životného prostredia môžu len snívať. Mám však za to, že takáto požiadavka na kľudný život a čisté zdravé životné prostredie vám, pán starosta, a ani pani vedúcej stavebného úradu nič nehovorí. Prečo by aj mala. To je predsa pre vás vedúcich pracovníkov verejnej správy a navyše volených a do funkcie nastrčených bez výberového konania, vysoko odborná činnosť, ktorú treba aj trošku naštudovať. Vy svoje vysedené kreslá už máte a dúfate, že rôznymi machináciami vám aj ostanú. Prečo by ste mali práve vy dodržiavať nejaké zákony, všeobecne záväzné predpisy a normy? Veď vy ste páni radní, či sa mýlim a ostatní sú len plebs!
Verte mi, pán starosta, že by som radšej písala o krajinách, ktoré som počas mojej pracovnej aktívnej činnosti navštívila. Naposledy tesne pred Covidom som sa vrátila z Japonska (Tokia) a Číny (Shenyang), kde si vážia každú piaď zeme, kde sú krásne záhrady s ešte krajšími záhradnými besiedkami, malými až drobnými záhradnými domčekmi v takmer rozprávkovom prevedení, stavbami altánkami, kde záhradné múry – oplotenie dokonale oddeľujú prírodu od mestského či vonkajšieho ruchu a tvoria architektonickú súčasť záhrady či vinice. Mám dostatok foto-dôkazov. Tu ľudia nielenže pracujú, ale sa môžu venovať aj svojim koníčkom. Staroveké vinice a záhrady majú svoju historicky neoceniteľnú hodnotu. Tam sa po každom nástupe nového „radného“ história daná samou prírodou neničí, nehazarduje sa s ňou a nekšeftuje, ale ponecháva sa ďalším generáciám na ďalší vývoj. Pýtam sa, prečo sa takto narábať s prírodou, naším neoceniteľným bohatstvom, nevieme naučiť aj my? To sme až takto zaostalý a prepáčte primitívny národ? Aj ja som chcela a začala v našom vinohrade a záhrade budovať niečo podobné. Moja nevesta vytvorila okolo domu takmer botanickú záhradu, syn sa pustil do pestovania viniča a ja do revitalizácie viniča a biodiverzifikácie pôdy. Postavila som malú drobnú stavbu vo vinici, ktorú malé deti, keď idú okolo, nazvali „chalúpka“. A tu Vám, vážený pán starosta Mgr. M. Drotován, aj Vám, vážená pani Ing. Andrea Mrvová, a všetkým, ktorým ide len o benefity, prehlasujem, že ani s Vašimi najatými barbarmi, s plnými vreckami benefitov či už predlženými chápadlami chobotnice z Dominikánskej republiky mňa od tohto môjho zámeru žiadnymi machináciami a podvodmi ani vyhrážkami či zastrašovaním až šikanovaním neodradíte. Verte, že história je neúprosná!
Aj v tomto prípade prírody a viníc majme vždy na pamäti, že: „Dejiny tvoria budúcnosť každého rodu, rodokmeň a jeho poznanie je základom vedy“.
Toto príslovie sa veľmi vzťahuje najmä na račianske zničené vinice a pôdu. Neničme ich, ale racionálne uvažujme s ľuďmi, ktorí to vedia a rozumejú tomu, nie s kadejakými politicky dosadenými hrabošmi.

Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, ŽitnýPRÍLOHA:
List odoslaný e-mailom dňa 5.5.2022 starostovi MČ Bratislava-Rača.
 
Ing. Daša Ostertágová, Jungmannova 04, Bratislava 851 01 , Tel. +421 902232312
Mgr. Michal Drotován
starosta
MČ Bratislava-Rača
Kubačova 21
831 06 Bratislava
 
Vec: Odpoveď na predmet prešetrenia
Vážený pán starosta, 
na Váš list č. 5728/1749/2022/SU-RAA zo dňa 04.04.2022 "Podnet na prešetrenie – odpoveď" týkajúci sa pokračovania stavebných prác na stavbe "Rodinný dom Alstrova – rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami", pozemky parcelné číslo 1683/699, 1683/728, 1683/732, 1683/733, 1683/734, 1683/735, 1683/729, 1683/727, 1683/731, 1683/728, 1683/730 Vám oznamujem:
1.) Stavebník Vladimír Janko napriek "Výzve orgánu Štátneho stavebného dohľadu, list č. 636/962/2021/SU-RAA zo dňa 07. 01. 2021, aby z zmysle § 102 ods. /5/stavebného zákona s okamžitou platnosťou zastavil všetky stavebné práce na stavbe "RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami" stavebník p. Vladimír Janko výzvu Orgánu ŠSD nerešpektoval a ignoroval. Bez dodatočného stavebného povolenia v stavbe pokračoval až do dňa 28.03.2022, kedy som si opätovne dovolila Vás, vážený pán starosta, i pani vedúcu stavebného úradu na túto skutočnosť upozorniť. 
2.) Nie je pravda, že na stavbe podľa záznamu a popisu skutkového stavu Orgánu ŠSD a vedúcej stavebného úradu sa vykonávajú/li len čistiace práce.
3.) Upozornila som Vás aj pani vedúcu stavebného úradu na skutočne vykonávané práce a zároveň som žiadala, že: "súčasný stav bol (dúfam, že ešte je) ľahko porovnateľný so zápisom zo ŠSD zo dňa 26. 08. 2021, nakoľko v tom čase na predmetnej stavbe nebolo zrealizované podlahové kúrenie, betónové potery ani položený žiadny polystyrén.
Vykonanú kontrolu Orgánu ŠSD, ako aj zápis a popis skutkového stavu, som považovala a považujem, ako doteraz všetky zápisy a popisy zo ŠSD za účelové, nekvalifikované a nedostatočné. Mám dojem, že sú vykonávané v súčinnosti so stavebným úradom (príloha bola v liste). Nejaké čistiace práce, o ktorých sa pán starosta zmieňujete, ktoré stavebník mal uskutočniť týždeň pred ŠSD na stavbe "RD Alstrova" z dôvodu zamedzenia znečisťovania susedných pozemkov (teda pozemky p. č. 1683/46 a p. č. 1683/443) i napriek tomu, že toto stavebník oznámil ešte dňa 14.03. 2022, sa neuskutočnili, ale rozhádzaný stavebný materiál, z neho víriaci sa prach a neporiadok na stavenisku stále ohrozuje okolie životného prostredia, hlavne naše susedné pozemky.
4.) Z tohto dôvodu som žiadala o opätovnú oficiálnu kontrolu za účasti nezávislej strany s určením termínu, dátumu a času na mieste stavby. Zároveň som žiadala o predloženie a porovnanie záznamu z vykonaného Orgánom ŠSD z 26.08.2021 s priloženou fotodokumentáciou o stave ku dňu výkonu Orgánu ŠSD z 21.03.2022. Vážený pán starosta, musím Vás upozorniť, že sa tak nestalo.
5.) Je viac než podozrivé, že stavebník Vladimír Janko stavebné práce na stavbe RD Alstrova ani po niekoľkonásobnom opakovanom "Rozhodnutí" stavebným úradom MČ Bratislava- Rača nezastavil, ale v súčinnosti pracovníkov stavebného úradu, nakoľko stavebný úrad nezakročil, nereagoval ani na závery Slovenskej stavebnej inšpekcii IB, ani na moje sťažnosti. A stavebník, pravdepodobne ten rovnejší podľa mňa za ponúkané "benefity" mohol bez problémov pokračovať v stavebnej činnosti. Dňa 23.07.2020 môj právny zástupca cez Podateľňu MČ Bratislava-Rača, adresa Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, podal spis: vo veci: "Upozornenie na nečinnosť stavebného úradu MČ Bratislava-Rača". Doposiaľ som, vážený pán starosta, od Vás nedostala za viac ako rok kvalifikovanú a pravdivú odpoveď, prečo sa tak benevolentne stavebný úrad ako aj Vy k stavebníkovi p. Jankovi správate.
6.) Vážený pán starosta, dovoľujem si Vám dať na vedomie: "ROZHODNUTIE" Okresného úradu Bratislava, OU-BA-OVBP2/2022/45557/LIZ z 23.03.2022, ktorým zrušuje odvolanie účastníka konania 1, 2 napadnuté rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 15101/1406/2021/SU-RAA zo dňa 11.10.2021 a vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Voči tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nemožno odvolať a je v inštančnom postupe konečné. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
7.) Dúfam, vážený pán starosta, že podobné problémy sa nebudú opakovať a vyskytovať pri stavebnom povoľovaní na stavbe "RD Alstrova 2" NM stavebníka V. Janka. Stavebný úrad MČ Bratislava-Rača listom č. 857/363/2022/SU-LU zo dňa 24.01.2022 už oznámil účastníkom konania ďalšie "ROZHODNUTIE" o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením "Rodinný dom NM" na parcele p. č. 1683/750 k. ú Rača . I napriek tomu, že som ako účastníčka konania v stanovenej lehote dňa 14.02.2022 podala na stavebný úrad o d v o l a n i e, doposiaľ stavebný úrad moje odvolanie ani odvolanie môjho právneho zástupcu neriešil. Pravdepodobne pre vedúcu stavebného úradu Ing. p. Mrvovú zákony a všeobecne platné nariadenia a normy nie sú neviem z akých príčin záväzné či neplatia.
Ing. Daša Ostertágová
účastníčka konania
0 komentárov:

Zverejnenie komentára