Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.6.22
0
V Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov.
Na cintoríne v Rači.

Je ťažké v tejto chvíli niečo povedať.
Opustil si nás rýchlo, drahý Juraj.

Veľmi pekne to vystihol Viliam, tvoj spolužiak
zo strednej školy:

Keď mi pípla v piatok ráno správa od Jurajovej manželky, bol som práve na ceste na pracovné stretnutie a parkoval som. Po prečítaní správy som sedel v aute ešte minimálne 10 minút. Neveril som obsahu správy a prečítal som si ju trikrát.

Pri rozhovoroch s niektorými z vás som si uvedomila, že každý máme s Jurajom svoj vlastný príbeh. Ja príbeh rodiny, veľmi širokej rodiny plnej tiet, ujov, sesterníc a bratrancov, s ktorými si rád vystrájal rôzne šibalstvá a do ktorej si sa narodil Filke a Jankovi 31. augusta 1966. Z rozprávania viem, že rodičia mali starosť, keď si málo jedol, a veľmi sa tešili z Tvojich pracovných úspechov i zo svojich vnúčat. Pre mňa ako mladšiu sestru si bol vždy ochranca pred nebezpečenstvami života. Chránil si ma, i keď som nie vždy rozumela Tvojmu spôsobu lásky. Iný príbeh si mal so svojou manželkou Dášou a deťmi, o ktoré si sa s láskou staral. Keď sa narodil Luky, vzdal si sa rozbehnutej kariéry, aby Ťa Tvoj syn a neskôr dcéra Hanka mali možnosť spoznať. Pamätám si, ako si hodiny trávil na cestách na hokejové zápasy a na studených zimných štadiónoch. Robil si to rád, lebo si v tom videl zmysel.

Inak Ťa poznal Viliam a ľudia z tohto okruhu...
Viliam spomínal Tvoje obľúbené okruhy:

Ďuro zberateľ
Ďuro audiofil
Ďuro gurmán
Ďuro cyklista
Ďuro fotograf
Ďuro treker

Viliam o tebe tiež povedal: Pre tých, ktorí nepoznali Ďura ako tvorcu benchmarkov, sa pokúsim jednoducho vysvetliť, o čom hovorím. Ďuro zásadne všetko, čo robil, robil na prvý raz a na maximum. Doslova ignoroval priemernosť, či už vo vzťahoch, biznise, športe, alebo v technológiách. My sme sa často prehrýzali množstvom omylov a slepých uličiek, no on ich vďaka svojej pedantnosti a cieľavedomosti preskakoval. Ďuro išiel na všetko z opačného konca. Výsledok a cieľ bol časom síce rovnaký, len nás ostatných to zvyčajne stálo vždy viac. On v podstate preskakoval medziúrovne vďaka dôkladnému naštudovaniu problematiky, a tak dosahoval rýchlo želaný high end v danej oblasti záujmu... no a tým vytváral benchmark.

Inak ste ho poznali vy, ktorí ste sa s naším drahým Jurajom, Ďurim, prišli rozlúčiť, a máte s ním svoj príbeh.

Pri čítaní Viliamových slov som si uvedomila, že aj teraz si preskočil medziúrovne. Z relatívne zdravého človeka, ktorý prišiel po vlastných do nemocnice, si nás v nej už navždy opustil potichu v spánku po mesiacoch utrpenia dňa 24. júna 2022, na Jána. Boli sme pripravení sa o Teba starať, no Ty si ušetril seba i nás o mnohé medziúrovne starostlivosti o Tvoje zdravie. Vytvoril si aj teraz svoj benchmark? Možno ho raz pochopíme.

Dnes mám len nádej, že je to, ako to je, Božia vôľa, a Boh vie, čo bolo pre Teba najlepšie, i keď to bolí. Ďakujem Ti, že si bol súčasťou našich životov. Ďakujem Tvojej manželke Dáši za obetavú starostlivosť. Ďakujem i Tvojmu kamarátovi Petrovi, ktorý Ti pomáhal so zabezpečením zdravotnej starostlivosti počas posledných troch mesiacov. Ďakujem rodine, priateľom i každému jednému z vás za to, že ste mali Juraja radi.

Odchod našich rodičov ma naučil, že láska v srdci pretrváva aj po smrti. A tak verím, že Juraj ostane i naďalej v každom jednom srdci. A preto nezabudnime a modlime sa: Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti!

Nech odpočíva v pokoji.
Amen

Eva Stanová, rod. Luknárová
28. júna 2022
0 komentárov:

Zverejnenie komentára