Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.2.19
0

VOLEBNÝ PROGRAM 80-8
ODPOČET A ČAS


DOPRAVA 12-0
ODPOČET A ČAS
1ABY DOPRAVA NEBOLA NOČNOU MOROU RAČE
DOPRAVA.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vyznačím na území mestskej časti verejné parkovacie miesta.
Zavediem
pravidlá parkovania zvýhodňujúce obyvateľov s trvalým pobytom.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Zabezpečím, že každá cesta aj chodník bude mať svojho pána,
ktorý ich bude opravovať, čistiť a vykonávať zimnú službu.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Postarám sa o bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Presadím na magistráte a župe vlakovú dopravu, veľkokapacitné nízkoprahové električky
a kvalitné zastávky s príjemným prostredím.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Vybudujem cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Zachovám systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Presadím osobnú vlakovú stanicu na Východnom a jej zaradenie do BID.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zabezpečím protihlukové bariéry pri električkovej trati
všade, kde je to možné a účelné.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Postarám sa o vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.10
ODPOČET A ČAS
10|  Podniknem reálne kroky k predĺženiu Bojnickej a prekládke Púchovskej cesty
– predĺženie na Pántoch.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.11
ODPOČET A ČAS
11|  Vybudujem cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri električkovej trati
od Černockého po Hečkovu vrátane smetných košov a údržby.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.12
ODPOČET A ČAS
12|  Presadím prenájom pozemkov ŽSR pod účelovými komunikáciami na Východnom.
Zrevitalizujem a vytvorím
námestie na Dopravnej.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

ZELEŇ 14-1
ODPOČET A ČAS
2ABY RAČA BOLA NAJZELENŠIA MESTSKÁ ČASŤ
ZELEŇ.1
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  1|  Vytvorím na MÚ útvar inšpektorov verejného poriadku. Inšpektori budú v teréne presadzovať dodržiavanie VZN a za porušenia ukladať pokuty. Podnety im budú môcť hlásiť aj občania.

@○ 05.03.2019 V odd. ŽP a dopravy je vytvorený Útvar inšpektorov životného prostredia ►.
25.02.2019 Je spracovaný návrh útvaru inšpektorov verejného poriadku. Prebiehajú pohovory.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Umiestnim pre obyvateľov pravidelne veľkokapacitné kontajnery.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Rozmiestnim vo vybraných verejných priestoroch viac košov na psie exkrementy.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Zrevitalizujem park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Presadím prioritné investovanie developerského poplatku za rozvoj
v oblasti dotknutej výstavbou (napr. okolie Rínku Rača).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Zrevitalizujem lesopark v spolupráci s MČ Nové Mesto, MČ Vajnory,
Mestskými lesmi Bratislava a Urbárom Rača.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Odstránim nelegálne skládky odpadu.
Zabránim
novým skládkam cez inšpektorov verejného poriadku.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zabezpečím profesionálnu údržbu a revitalizáciu verejnej zelene.
Postarám sa
o výsadbu kvetov.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Presadím v územnom a stavebnom konaní moderné ekologické riešenia
– zelené strechy, využitie dažďových vôd, závlahu a iné.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.10
ODPOČET A ČAS
10|  Zrevitalizujem Račiansky potok úpravou brehov v spolupráci so SVP š. p..
Vytvorím
oddychovú zónu pre obyvateľov Krasňan a Východného.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zrevitalizujem verejný priestor na Peknej ceste tak, aby vynikal zeleňou a nie betónom.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.12
ODPOČET A ČAS
12|  Postarám sa o zachytávanie dažďových vôd.
Ochránim
Račiansku ulicu pred vytápaním.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.13
ODPOČET A ČAS
13|  Dám zbúrať nelegálnu budovu pri železničnom priecestí.
Vybudujem
v spolupráci s mestom bezpečný chodník.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.14
ODPOČET A ČAS
14|  Zabezpečím využitie areálu Matador Obnova.
Zabezpečím
využitie budovy na Strelkovej ulici a jej okolia.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

KOMUNITY 9-0
ODPOČET A ČAS
3ABY RAČA BOLA ŽIVÁ KOMUNITA ĽUDÍ
KOMUNITY.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vybudujem bezbariérové prechody cez cesty mestskej časti.
Vybudujem
bezbariérový prístup do všetkých úradov mestskej časti.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Podporím komunitné centrum Stará Jedáleň, lokálne záhradky ako Krasňanský zelovoc, susedské burzy, spoločné podujatia s národnostnými komunitami v Rači.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zapojím do sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám neziskové organizácie
s výsledkami a dobrým menom.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Podporím komunitný život oblastí pri vozovni Krasňany, na Žabom Majeri a na Pántoch.
Zapojím oblasti do života Rače.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Podporím rozvoj opatrovateľskej služby a aktívnu prácu terénnych pracovníkov
so staršími, znevýhodnenými a chorými ľuďmi.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Podporím zmysluplné voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúru, pomoc v komunite.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Presadím opravu budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.

@○ 25.03.2019 ŽSR dali budovu na predaj. MČ rokuje s mestom o jej odkúpení.
Starosta dohodol so ŽSR na 03.04. obhliadku.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Podporím zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk
pre komunitný život, rodiny a deti, mládež a seniorov.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Podporím spoluprácu so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači
(DSS Podbrezovská, Strelkova, Pri vinohradoch).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

RODINY A DETI 14-0
ODPOČET A ČAS
4ABY RAČA BOLA IDEÁLNE MIESTO PRE RODINY A DETI
RODINY A DETI.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vytvorím v spolupráci s mestom, BSK a štátom nové miesta
v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Podporím zámer budovať bezbariérové školy a škôlky.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zapojím stredné školy BSK do života Rače.

@○ 28.03.2019 Druhé stretnutie s riaditeľmi stredných škôl. Rozbieha sa ďalšia spolupráca.
07.02.2019 Prvé stretnutie s riaditeľmi stredných škôl.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Presadím v spolupráci s BSK využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Podporím futbalové a športové kluby uzatvorením zmlúv o spolupráci
s možnosťou získať peniaze od obce aj nad rámec súčasných dotácií.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Dokončím rekonštrukciu celého športového areálu pri ZŠ Tbiliská: vytvorenie ihriska, tartanovej bežeckej dráhy s osvetlením LED a multifunkčného ihriska, zachovanie
časti plôch pre školské družiny,
revitalizácia ostatných ihrísk.

@○ 25.03.2019 Bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa areálu Tbiliská.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vybudujem detské ihrisko na Víťaznej ulici.

@○ 05.03.2019 Na Slovenský pozemkový fond (SPF) žiadosť o dlhodobý nájom pozemku.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Vybudujem voľnočasové ihrisko v spolupráci s Gymnáziom Hubeného.
Zrekonštruujem
plochy pri ZŠ J. A. Komenského (Hubenka).

@○ 25.03.2019 Na 03.04. dohodnuté stretnutie s riaditeľkou ZŠ Hubeného vo veci projektu ihriska.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Zrevitalizujem areál Slalomky pre lesné športy v Račianskom lesoparku
(bicykel, beh do kopca, bobová dráha).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.10
ODPOČET A ČAS
10|  Podporím ochotnícku divadelnú scénu a organizáciu
mestského divadelného podujatia.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zavediem jasný a férový systém prenajímania stánkov na vinobranie či hody.
Zavediem kaucie za dodržiavanie čistoty.

@○ 25.03.2019 MÚ spustil pilotný webový on-line systém objednávania stánkov ►.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.12
ODPOČET A ČAS
12|  Vytvorím areál pre skejterov na Tbiliskej.
Zrevitalizujem
celé územie, aby sa zvýšila bezpečnosť a čistota.

@○ 26.03.2019 Obhliadka plochy vo veci možného skejtparku na Tbiliskej.
(vicestarostka a zastupca Asociacie skejterov)
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.13
ODPOČET A ČAS
13|  Zrevitalizujem okolie zdravotného strediska v Krasňanoch.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.14
ODPOČET A ČAS
14|  Zavediem pre detské ihriská systém opráv a revízií hracích prvkov.
Vybudujem na detských ihriskách prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

CHARAKTER 11-0
ODPOČET A ČAS
5ABY SI RAČA UDRŽALA JEDINEČNÝ CHARAKTER
CHARAKTER.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Presadím pozitívne zmeny územného plánu: rozšírim bezzásahové územie nad Krasňanmi, vybudujem evolučný park prístupný pre návštevníkov, rozšírim plochy lúčnych kvetín.

@○ 07.03.2019 Poslanci MsZ schválili Návrh zonácie mestských lesov ►.
Počíta sa s vytvorením zóny pokoja o. i. v oblasti Chlmec (Krasňany) ►.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Stanovím jasnú čiaru územia vinohradov.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zastavím projekty sídliskovej výstavby Račany Rosso – Dolná Pekná – Dolný Slanec (Ohňavy).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.

@○ 26.03.2019 Na MZ schválený rozsah zadania ÚP zóny Táborky-Huštekle.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Podporím pestovanie hrozna a malé vinárničky.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Zabezpečím propagáciu Rače v zahraničí v rámci Malokarpatskej vínnej cesty
s perspektívou zaviesť tzv. vínne turistické karty.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vytvorím základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku.
Vytvorím
na Wikitravel bezplatného sprievodcu pre propagáciu Rače v zahraničí.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Podporím vytváranie nových pracovných miest v Rači (startupy).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Spropagujem železničné múzeum na Východnom.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.10
ODPOČET A ČAS
10|  Vybudujem nad Račou a Krasňanmi vyhliadkové plošiny s lavičkami
a informačnými tabuľami.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zabezpečím v Koloničovej kúrii rozvoj Račianskeho múzea s galériou.
Presadím
obnovu Koloničovej kúrie.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

OBČAN 12-4
ODPOČET A ČAS
6ABY MAL KAŽDÝ OBČAN SLOVO PRI SPRÁVE RAČE
OBČAN.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Zavediem minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače,
ktoré budú rozhodovať o dôležitých otázkach života v Rači.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.2
01.04.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Zabezpečím prehľadné zverejňovanie dokumentov z komisií, miestnej rady a zastupiteľstva
na internete.

@○ 01.04.2019 Od tohto dňa budú všetky materiály do komisií, rady a MZ verejne prístupné.
@○ 25.03.2019 Od 01.04. budú všetky materiály do komisií, rady a MZ verejne prístupné.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zavediem živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva cez webkameru a možnosť občanov pýtať sa online cez zastupiteľstvo poslancov a starostu (cez aplikáciu Sli.do).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.4
05.02.2019 – HOTOVO ✔
  4|  Zavediem automatické udelenie slova občanom pri prihlásení sa
do diskusie na zastupiteľstve.

05.02.2019 Poslanci MZ zmenou Rokovacieho poriadku schválili návrh starostu
automaticky udeľovať slovo občanom pri prihlásení sa do diskusie.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Vytvorím poradný orgán starostu zo zástupcov združení, cirkví, seniorov,
záhradkárov, zástupcov detského parlamentu, odborníkov a aktívnych občanov.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.6
04.03.2019 – HOTOVO ✔
  6|  Zavediem raz mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.

@○ 04.03.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Rači.
Stretnutia sa zúčastnila aj nová prednostka MÚ Monika Burdová.
04.02.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni na Východnom.
07.01.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Krasňanoch.
Stretnutia sa zúčastnil aj nový vedúci odd. životného prostredia Matúš Čupka.
Starosta sa bude s občanmi stretávať v poradí Krasňany, Východné, Rača
- cez prázdniny Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vytvorím interaktívnu mapu developerských projektov.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zavediem verejné prerokovávanie návrhov veľkých zmien územného plánu
so záväzným stanoviskom obyvateľov pre vedenie mestskej časti.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Vytvorím poradný orgán občanov pre tvorbu rozpočtu.
Zavediem
participatívny rozpočet, cez ktorý budú sami obyvatelia vyčleňovať peniaze
na komunitné projekty (šport, kultúra, životné prostredie).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.10
ODPOČET A ČAS
10|  Zavediem prehľadný tzv. rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.11
04.03.2019 – HOTOVO ✔
11|  Zmením Račiansky výber na občianske noviny bez zásahov vedenia mestskej časti.

@○ 04.03.2019 Vyšiel Račiansky výber 3/2019 - 3. číslo bez zásahov vedenia mestskej časti.
11.02.2019 Vyšiel Račiansky výber 2/2019 - 2. číslo bez zásahov vedenia mestskej časti.
14.01.2019 Vyšiel Račiansky výber 1/2019 - 1. číslo bez zásahov vedenia mestskej časti.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.12
ODPOČET A ČAS
12|  Podporím vytvorenie interaktívnej webovej stránky, na ktorej budú môcť
slobodne publikovať aj obyvatelia Rače.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

ÚRAD 8-3
ODPOČET A ČAS
7ABY BOL MIESTNY ÚRAD MODERNÁ INŠTITÚCIA
ÚRAD.1
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  1|  Vykonám na miestnom úrade personálny audit.
Prehodnotím
počet zamestnancov a uplatňovanie osobného ohodnotenia.

@○ 05.03.2019 Od tohto dňa platí nový Organizačný poriadok MÚ Rača ►.
25.02.2019 Prebieha personálny audit MÚ Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.2
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Zreštrukturalizujem oddelenia sociálnych vecí, školského a stavebného úradu, životného prostredia a dopravy, strediska čistoty a posilním ich materiálne aj personálne.

@○ 05.03.2019 Od tohto dňa platí nová Organizačná štruktúra MÚ Rača ►.
25.02.2019 Prebieha reštrukturalizácia oddelení MÚ Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Vytvorím klientske centrum zlúčením podateľne, matriky, ohlasovne obyvateľov a pokladne.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Zavediem moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve s cieľom zvýšiť produktivitu práce, usporiť náklady, šetriť životné prostredie a dať občanom možnosť väčšinu vecí riešiť cez internet.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Zverejním územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.
Podstatné zmeny oznámim verejnosti vždy pred ich uskutočnením.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Vypracujem etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Zverejním na stránke www.raca.sk svoje kompletné majetkové priznanie.
To isté urobí vicestarosta, hlavný kontrolór a prednosta úradu.

19.02.2019 Prednostka uverejnila svoje majetkové priznanie. Prednostka ►
10.01.2019 Starosta uverejnil svoje majetkové priznanie. Starosta ►
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.8
23.01.2019 – HOTOVO ✔
  8|  Presadím, že služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.

23.01.2019 Nikto z pracovníkov MÚ nevyužíva a nebude dlhodobo využívať
služobné auto na súkromné účely.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
VOLEBNÝ PROGRAM – ODPOČET starostu Michala Drotována k 01.04.2019
VOLEBNÝ PROGRAM 80-8
ODPOČET A ČAS
DOPRAVA 12-0
ODPOČET A ČAS
ZELEŇ 14-1
ODPOČET A ČAS
KOMUNITY 9-0
ODPOČET A ČAS
RODINY A DETI 14-0
ODPOČET A ČAS
CHARAKTER 11-0
ODPOČET A ČAS
OBČAN 12-4
ODPOČET A ČAS
ÚRAD 8-3
ODPOČET A ČAS
ARCHÍV – PROGRAM A TÉMYARCHÍV – HOTOVÉ ÚLOHY
ÚČEL STRÁNKY:
Sledovať, podporovať a oponovať plnenie úloh volebného programu
starostu Michala Drotována (2018 - 2022).
Stránku pripravil a odpočet dopĺňa
Miro Ščibrany OZ račan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára