Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.10.21
0
Moja neter, bývajúca dlhé roky v Nemecku, pri istom rozhovore na návšteve u nás vyjadrila veľký obdiv a úctu našej rodáčke, opernej speváčke pani Edite Gruberovej, ktorej koncerty v Nemecku navštevovala. Jej veľkým želaním bolo získať jej podpis.

Po krátkom čase sa mi naskytla príležitosť zúčastniť sa prvý krát koncertu tejto divy operného spevu.

Vystúpenie prevýšilo všetky moje očakávania. Jej jasný, nežný, príjemný hlas sa rozozvučal v Redute uchvacujúcou nádherou. V ruke som držala jej fotografiu, rozhodnutá ten podpis od pani Gruberovej získať. Podarilo sa. Ešte neskončili ovácie a ja som rýchlo vybehla zo sály a už som stála v úzkej chodbičke a so strachom, ale s veľkou nádejou, som prichádzajúcej speváčke podávala pero a jej fotografiu . Potichu som povedala:

„Pochádzam z Rače - prosím o podpis pre moju neter!“

Jej bezprostredný úsmev mi dodal odvahu a po pár vetách s ňou som sa ponáhľala so vzácnou „trofejou“ domov.

Naša rodáčka nám môže byť vzorom v tom, ako vedela svoje umelecké nadanie spojiť s úžasnou húževnatosťou, pracovitosťou, veď cesta k jej speváckym úspechom bola sprevádzaná ťažkými skúškami.

Je veľká škoda, že jej úžasný talent sa nemohol uplatniť na Slovensku. Nemala dobrý kádrový profil, nedostala miesto v bratislavskej opere. Pre jej nádherný hlas ju čoraz častejšie pozývali koncertovať do cudziny. Keď v roku 1971 koncertovala vo Viedni, nevrátila sa späť do Bratislavy, ale napriek tomu na svetových a európskych vystúpeniach pripomínala svoj pôvod, svoju vlasť, slovenské kultúrne korene.

K jej 65. narodeninám, ktoré si pripomíname 23. decembra 2011, jej želáme, aby aj v ďalších rokoch svojím uchvacujúcim hlasom napĺňala radosťou svojich priaznivcov.


Milá pani Edita,
zo srdca Vám blahoželáme k narodeninám.


rodáci z Rače

0 komentárov:

Zverejnenie komentára