Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.10.21
10
Potřebujeme, aby nás začali brát vážně.
Jak se říká, každá rada je nad zlato. A petice jsou posledním nástrojem občana, jak se domoct demokratických principů. A když ani po 3 letech v zastupitelstvu nevidím zásadní posun k řešení hlavních problémů Rače, je čas vyjádřit svůj nesouhlas k plánovaným změnám.
Potřebujeme, aby nás začali brát vážně.
Abych mohl popsat hlavní myšlenku, proč to došlo až k peticím, musím se vrátit zpět před komunální volby, kdy ještě úřadoval pan Pilinský za Stranu zelených (SZ). Asi si málokdo vzpomene na územní plán Krasňany 2018, který navrhoval změnit podobu Krasňan na rozvojové území, pro hotelové a administrátorské služby, rušení zeleně a rozšiřování cesty na Kadnárové ulici. Zvedla se vlna nepokoje a nesouhlas pro tento územní plán a vyvlastňování soukromého vlastnictví pro veřejný zájem (developerské cesty). Popravdě se jednalo o pozemky, které měli zpřístupnit cestu do vinohradů pro výstavby atd. V tom čase jsem se aktivně zapojil do odporu a nejen proti tomuto územnímu plánu, ale taky pro nedostatek míst v MŠ a ZŠ. Právem od rodičů dostal pan Pilinský (SZ) přezdívku „politická mrtvola“. Ve svém programu deklaroval uspokojení potřeb v MŠ a ZŠ. Jeho protikandidátem byl M. Drotován, co se jevilo jako alternativní cesta a upokojení rodin v Rači.
Co je vlastně hlavním problémem Rače? Nevyhovující dopravní stav komunikací a obzvlášť Račianske ulice, nemluvě o odvodu dešťové vody, když nás překvapí silný déšť a kanalizace logicky nepojme víc jak může. A nemůžeme opomenout kapacity MŠ a ZŠ, které jsou silně nevyhovující, co potvrzuje oficiální správa a materiál zastupitelstva, kde se píše o potřebě vybudovat nové třídy - na rok 2021 až 8-9! Ano, proto se zrušili některé učebny a děti jsou v náhradních prostorech, dokonce se navrhovaly přístavby z unimobuněk, které měli vyřešit horký problém. Nemluvě o komunikacích, které připomínají jízdu na vodě a nakonec se zaseknete na Račianske ulici. To, že Rača přišla o společenský prostor, kde nyní stojí vysokopodlažní zástavba Radničné náměstí, nebo o kulturní památku jako bývalé vinařské závody Rínok Rača, je prohraná bitva pro Račany, nikoliv válka, ale která se přesouvá směrem do vinohradů. Tam nám naplánovali ponad celou Raču pás nízko a vysoko podlažní zástavby. Ano, ponad CELOU Raču!
Věřili jsme, že komunální volby 2018 nám vytrhnou trn z paty a konečně se budeme moct nadýchnout a v klidu se věnovat rodině, práci a koníčkům. Bohužel ta chvíle po volbách trvala asi jen 3 měsíce, kdy pan M. Drotován jako nezávislý kandidát otočil kormidlem na druhou stranu. Či to byl záměr nebo jen náhoda nebudu špekulovat, ale fakta a činy, které následovali, mě přesvědčili, že z bojového pole se stalo minové, když mě v tom čase ještě M. Drotován informoval o plánech nad Grafiou od jistých skupin a odrazu bylo ticho, ani zvuk, ani obraz. Tedy na co jsme spoléhali, byla změna na postu starosty, který nám měl být oporou a zastavit ten developerský buldozer, co likviduje přírodní ráz Karpatské krajiny a vinohradnické oblasti.
V Dunaji odteklo už dostatek vody, aby jsme si mohli povšimnout změn k lepšímu či k horšímu, ale to, co nás čeká, víme ovlivnit nebo změnit, a proto jsem v lednu 2021 vytvořil 3 petice, které řeší hlavní problematiku Rače, a to vytvoření rozvojového území ponad celou Raču, prodloužení Kadnárové ulice na náměstí Biely Križ a výstavba nájemných bytů v Rači.
Petice je proti prodloužení Kadnárové ulice směrem na náměstí Biely Križ a vybudování či zvětšení uzlových prostorů na klíčových křižovatkách. V doplňku pro územní plán neboli ZaD 06, kde byla překladatelem Lenka Plavuchová, poslanci toto propojení D35 Kadnárové s Bilým Křížem schválili. Co by to v praxi znamenalo? Vytvoříme cestu pro developerský projekt jako Dolný Slanec nebo Ohňavy. Dolný Slanec má téměř všechna povolení, ale to, co nemá, je přístupová cesta, která by kapacitně vyhovovala. Tedy společnost Grunt a.s., ano, ta společnost, s kterou pan primátor Valo velmi úzce spolupracoval a spolupracuje, je zneužitím pravomoci veřejného činitele, když jim napomáhá překonávat přirozené zákonné překážky. Zkusme si někdo z nás naplánovat rodinný dům na zahradě a požádejte pana primátora, aby Vám schválili cestu. Ten výsměch uslyšíme všichni z magistrátu až do Rače. Bohužel, s tímto souvisí i parkovací politika v Krasňanech. Máte pocit, že je fér, abychom platili za něco, co mají ostatní občané Bratislavy zadarmo? Platit za službu, kterou jste doposud využívali bezplatně? Ovšem, že jde o naplnění kasičky Bratislavy, ale hlavně uvolnit cestu na Horné a Hlinické směrem na Pěknou cestu od projektu Dolný Slanec. Nemluvě o tom, že studie o parkovací politice, kterou pan Vallo vypracoval, vykazovala téměř 60% chybovost, když v Krasňanech napočítali 2500 motorových vozidel a já jsem jich napočítal 1500. Dále v počtu parkujících aut mimo BA, nebo v počtech aut typu N1 (dodávky), kde uvádí, že v Krasňanech parkuje na 120 dodávek a já jich napočítal 10. Další a další velké chyby ve studii. Nebo spíš upravovali čísla, jak potřebovali? Vyvolat strach a nabít dojmu, že v Krasňanech parkují jen cizinci? Realita je jiná, ale projekt Dolný Slanec nepočká.
Mohli místní poslanci zastavit parkovací politiku? Ano, hlasovalo se za přijetí VZN, které upravuje pravidla pro parkovací politiku, ale zarážející je, že poslanci okolo pana Polakoviče „společný cíl“, mohli tento projekt zastavit, který obsahoval už zmíněné chyby a neurobili tak. O jeden hlas tento návrh prošel a nyní organizují střetnutí, že parkovací politika je zlá? Abych se pokusil vysvětlit, proč hlasování dopadlo jak dopadlo, po tomto hlasování následovalo hlasování o pronájmu volných prostorů v budově kurie na Nám. A. Hlinku 3, které dopadlo pozitivně, tedy „něco za něco“. Samozřejmě, že nejsem proti záměru, ale jít cestou „my dovolíme Vám a vy povolíte Nám“ je ten výkon, který asi voliči od poslanců nečekali. Dobře si vzpomínám tu mediální žlučníkovou kyselinu hlavně na Krasňany, když pan Pillinský (SZ) prohrál volby a jeho božím slovem v zastupitelstvu se stal právě pan Polakovič. Poslancům bylo od začátku vše jasné. Jak zmínil pan M. Drotován po volbách, že klíčovou roli sehráli právě voliči z Krasňan, kde dostal plnou podporu a podpořil tak pozitivní výsledek v jeho volbu a nyní, když opět Krasňany zvedli ruku o pomoc a podepsali se pod petice, tak se jim otočil zády.
Tedy když shrnu samotné výstavby pro Raču, tak by se jednalo o tyto stavby:
Rínok Rača
473 bytů
Dolný Slanec.(Krasňany)
220 bytů
RNDZ (Rendez) započínají s výstavbou
302 bytů
Račany Rosso s počtem
500 bytů
Nájemné byty
927 bytů
Suma sumárum:
2 422 bytů
A počet nových MŠ a ZŠ škol?
ZŠ Plickova je největším investičním záměrem Rače za 30 let a budoucnost je stále nejistá, ale developerské projekty rostou jako houby po dešti. A co na to studie pana primátora? Děti se natlačí do již existujících škol a kdyby to nestačilo, může se postavit nová škola. Pokud takto postupuje architekt v plánování, ani jako pomocná síla v kuchyni by se neuživil.
Projekt „Rača - Dolná Pekná“ (350 bytov) uvádza, že je predpoklad potreby cca 90-100 nových miest v ZŠ a cca 30-40 v materských školách (tu je však chybné uvádzané, že sa jedná o kohortu 0-5) (s. 21).
Zdroj: Michal Drotován 21.2.2013
Z úvahy můžeme vyčíst, že oprava ZŠ Plickové nepokryje ani současnou potřebu pro uvolnění stresové situace pro příjímání dětí do MŠ a ZŠ natož příjímání dětí z výstavby Rínok Rača. Tedy v Rači můžeme přivítat 6 tis. obyvatel v aktivním věku. V Rači nyní žije cca 23 tis. obyvatel, co představuje cca 14 tis. v aktivním věku. To znamená navýšení přes cca +40% občanů v produktivním věku.
Petice je proti výstavbě nájemných bytů na nevhodných místech jako Pekná cesta, Račianska a Východné. První lokalita, Račianska ulice, se nachází pod Malými Krasňanmi u tramvajové tratě. V této lokalitě není jak MŠ tak ZŠ a jak se píše ve studii, obyvatele tohoto domu budou muset dojíždět do Rače a zahušťovat dopravu automobilovou dopravou. Na už tak přetížených cestách je to neuvážené a hloupé. Druhá lokalita se nachází na Východné, přesněji na konci Východné po levé straně na orné půdě. Ano, i tento pozemek opět vlastní společnost Grunt a. s. Pozemek nemá přístupovou cestu a pokud vím, tak stav MŠ a ZŠ je nedostačující přijímat nové děti. Třetí lokalita se nachází na Peknej ceste nad Slovenskou Grafiou. Ano, ten projekt, proti kterému pan M. Drotován tolik bojoval, psal blogy, jaký je to nesmyslný projekt s velkými chybami. A dnes? Žádná reakce, ba naopak, pokládá mi otázku, proč jsem proti tomuto projektu? Proč občané nesouhlasí? Jediná reakce pana M. Drotována byla, kdo za mnou stojí a nech prozradím jméno právníka, kdo vypracoval petici atd. Naskytla se nejvhodnější chvíle, jak zastavit projekt „Pekná cesta“ a odrazu ticho. Rovněž poslankyně a viceprimátorka paní Plavuchová. Žádná obhajoba, žádné návrhy, jen kde se podpisy na petice sbírali. Připomínám, že každou petici podpořilo na 1300 občanů převážně z Krasňan. Plánovaná výstavba počítá s vytvořením 372 bytových jednotek s výškou do 4 patra, tedy necelých 1 000 nových obyvatel a v Krasňanech nás je cca 5 000, cca 20% lidé nad 64 a děti od 0-14 taktéž cca 20%. Tedy cca 60% na občany v produktivním věku, co činí 3 000. Tedy jen za tento jeden projekt přibudne na Krasňany +33% nových spoluobčanů produktivního věku. Ve studii pana Valla je uvedeno, že přístupová cesta k tomuto projektu je ze severní strany, tedy po parcele č. 9200/10 a 19179/7 směrem na Šínweg. Kdo tuto lokalitu pozná, ví, že je to hloupost, ale proč to projektanti tak zadali?
Je to opět vytvoření další cesty pro developerský projekt společnosti Grunt a.s. V projektu jsou další a další hrubé chyby, ale položme si otázku. Pracuje veřejná správa v náš prospěch, nebo je to jen iluze a ovoce zůstane jen na straně finančních skupin? Krom toho, že v Rači nemáme kapacity na další nové výstavby, je tu další fakt, že pan M. Drotován pozměnil úřední dokument ve prospěch pana primátora Valla, když mu písemně vyjádřil souhlas místního zastupitelstva pro výstavbu nájemných bytů na Východné. Ano, jako poslanci jsme to zamítli, ale pan starosta M. Drotován pozměnil naše stanovisko, čím se dopustil trestního činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Generální prokuratura podnět prošetřuje. Obhajoba M. Drotována, že tomu tak není a dodatečně pozměnit dokument není hrdinský čin.
Petice je proti územnímu plánu z roku 2007. Ano, máme rok 2021 a městští poslanci pokračují v jeho naplnění. De facto sběr informací pro územní plán se uskutečnil možno roku 2000 a pan Vallo s podporou poslanců směle postupují v jeho realizaci. Že se demografické a společenské prostředí za 20 let změnilo není pochyb, ale paní poslankyně Plavuchová se bude držet starých norem. Je to snažší jak hájit veřejný zájem.
Jak se vlastně město dostalo k souhlasu MČ Rača? Byl v tom jeden právnický háček, a to, že Rača neměla úředně pojmenované lokality neboli „zóny“. Na tento fakt poukázal pan prokurátor, když vznesl protest proti územnímu plánu Krasňany 2018. Jak to pan M. Drotován obešel? Jednoduše. Do komise předložili neúplný materiál, kde se odsouhlasili lokality neboli „zóny“ Rače a poslal to rovnou na magistrát. Tento materiál však záměrně nezařadil na řádné zastupitelstvo, kde se pojednávání nahrává a tento návrh nemusel projít, jelikož nebyl záměrně úplný. Na tuto skutečnost jsem upozornil Generální prokuraturu a vznesl podnět. GP se tímto podnětem zabývá a vyšetřuje.
Z veřejně dostupných informací lze vyčíst, že náklady na výstavbu Rínok Rača se pohybují okolo 50 mil. € a příjem z prodeje je nad 100 mil. €. Když vezmeme do úvahy cenu vinařských závodů, tak z historie vyplívá, že vinařské závody se opozdili s bankovní splátkou a vinařské závody tak změnili majitele ze dne na den pod tlakem banky. Stejným způsobem se vykupovali pozemky ve vinohradech, pod tlakem nebo s pomocí vinařských závodů. Není to tak dávno, co vinohrady hořely, tedy hlavně tam, kde si naplánovali výstavby a lidé mi volali, abych jim pomohl s kosením pozemků. Jako například paní doktorka, která nemohla chodit a z úřadu ji volali, jak si nepokosí pozemek, tak ji hrozí sankce, ale jako šikovný úředník našel řešení, že její parcela může být odkoupena. Taková cenová nabídka se vskutku neodmítá, pár drobných € za m2. Ovšem, že jsem paní pomohl a parcelu pokosil, když nemohla chodit, ale chci jen poukázat na to, že takových případů bylo daleko víc za pana Pilinského (Strana zelených). Nebo jak chlapci z Gruntu vyhrožovali vlastníkům zahrad, aby prodali parcely? Ano, to se stalo a co na to starosta? Nic, pokrčil rameny. V tu chvíli jsem pochopil, že hážu hrách na zeď a nic se nezměnilo.
Nikdy jsem nebyl politicky aktivní, důvěřoval jsem systému a spravedlnosti, ale události, ve kterých jsem osobně zainteresovaný, mě přesvědčili o opaku. Systém měl fungovat jen na běžné denní procesy a na vyšší zájmy skupin překrucovat fakta, medializovat a zesměšňovat demokratické principy tzv. salámovou metodou, pomalými kroky naprogramovat společenský pohled, čím se lidé přestanou bránit a přijmou roli podřízeného. U veřejných osob jako u poslanců či primátorů je ta role tzv. na „zombíka“. Dokud si veřejná osoba dodržuje odstup a řídí se svými smysly, je mentálně v bezpečí a hájí veřejný zájem. V opačném případě to připomíná NEVIDÍM-NESLYŠÍM našeho pana Drotována či Plavuchové a pana Polakoviče (pod vedením městského a župního poslance Pilinského).
U primátora Valla, který sliboval „plán B“ a ukazoval prstem na problémy, které stále přetrvávají, je to jiný level. Proč zmiňuji pana primátora Valla? Je to záměrné. Jeho podpis je tlakem za změnu územního plánu a změnit Raču na rozvojové území, když společnost Grunt a. s. skupuje pozemky nad Račou a zceluje je na developerské projekty. Tedy když úřady pracují pro určité skupiny a náš veřejný zájem je na posledním místě, je čas na bouchnutí ruky do stolu a říct si „DOST“. Jako velkou pozitivní správu vnímám změnu politického prostředí a postupné odstřihnutí mafie od veřejné správy, která se hluboko zakousla a Rača tak mohla dál krvácet.
Nemyslím si to jen já, ale všichni, co založili rodinu a chtějí důstojně žít a nejen vychovávat svoje děti, ale trávit s nimi čas a být součástí jeden druhého. Ale čeho jsme svědky jsou závody v běhu jak do MŠ či ZŠ, cesta do zaměstnání a den se končí pozdním učením či přípravami na kroužky. A když se Vás někdo optá, co jste dělali, tak ani nevíme, protože ten den byl požitkově prázdný, pokud nás někdo nepozval na oběd 😊.


Robert Hammer
poslanec MZ Bratislava-Rača
za Krasňany


Petice za záchranu KrasňanPetice proti zahušťování RačePetice za záchranu Rače10 komentárov:

 1. Vážený pán poslanec,

  Píšete, že chcete, aby Vás niekto začal brať vážne – to však nie je možné ak klamete a zavádzate.
  Klamstvo píšete už v úvode, nakoľko žiadne dokumenty v prospech Valla som nikdy nepozmenil, stanovisko miestneho zastupiteľstva Rača k urbanistickej štúdií nájomných bytov bolo zaslané presne v znení, ako bolo prijaté, je dostupné tu: https://drive.google.com/file/d/1abQciMyZzQc7pwD24jC1NPh5LawjSL35/view?usp=sharing a uznesenia v celom znení sú dostupné tu (s.10-11): . https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/39375.pdf
  Môj názor aj stanovisko mestskej časti Bratislava-Rača k zmene územného plánu (a nie nemenia sa vinice ale funkčný kód výrobné a nevýrobné služby nad Grafiou) je rovnaké ako bolo aj pri návrhu zadania a je dostupné napr. aj tu: https://michal-drotovan.racan.sk/2020/01/pripomienky-k-studii-umiestnenia.html

  Rovnako tak je verejne dostupné aj celé mestské zastupiteľstvo, každý si ho môže pozrieť - https://www.zastupitelstvo.sk/Bratislava-MsZ.html?aid=4478
  Ide o body 34,35,36,37 a následne bod 32.
  Najdôležitejší bod 32: Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy (po prerokovaní bodov 34, 35, 36, 37) – tohto bodu sa pán poslanec Hammer ani nezúčastnil.
  Pán Hammer klame aj v bode, kde úplne absurdne spája parkovaciu politiku a rezidenčné parkovanie s výstavbou – neprešla o jeden hlas ale o dva hlasy, proti hlasovali 3 poslanci z 12 prítomných - https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-zastupitelstvo-24-zasadnutie-25052021/bod-3/
  Klame tiež v bode, kde píše, že: „Třetí lokalita se nachází na Peknej ceste nad Slovenskou Grafiou. Ano, ten projekt, proti kterému pan M. Drotován tolik bojoval, psal blogy, jaký je to nesmyslný projekt s velkými chybami. A dnes? Žádná reakce, ba naopak, pokládá mi otázku, proč jsem proti tomuto projektu? Proč občané nesouhlasí? Jediná reakce pana M. Drotována byla, kdo za mnou stojí a nech prozradím jméno právníka, kdo vypracoval petici atd.“
  Nič také som sa ho nikdy nepýtal – a nesúhlasné stanovisko úradu aj mňa osobne bolo zaslané, vyjadril som sa úplne jasne aj k predmetnému bodu na mestskom zastupiteľstve (pán Hammer tam ani nebol, treba sa pýtať o čo mu vlastne ide) - https://archiv1.infonettv.sk/2021-09-23/bamsz/32.mp4
  A pán poslanec Hammer sám uviedol, že petice nevie čo sa v nich píše a že ich písal právnik – preto som samozrejme chcel vedieť, aký právnik (či reálny alebo fiktívny) ich písal.
  Pán poslanec tiež klame, ak tvrdí, že sa riešila výučba detí v unimobunkách, taký návrh nikdy nepadol a MČ práve pre vyriešenie problému s nedostatkom miest v základných školách kompletne rekonštruuje ZŠ Plickova (pán Hammer ako jediný hlasoval proti rozpočtu na rok 2021, teda de facto aj proti danej rekonštrukcii).


  OdpovedaťOdstrániť
 2. Čo sa týka akéhokoľvek územného plánu zóny, tak tá reguluje zónu a nepovoľuje ani nemení žiadnu výstavbu – neviem odkiaľ má pán poslanec v hlave podobné nezmysly, ale práve regulácia v Krasňanoch by výrazne zamedzila zastavovať vo vnútroblokoch, čo som mu jasne uviedol aj na tom mestskom zastupiteľstve. Hovoriť o pôvodne zanesenej ceste z 50tych rokov 20. storočia atď. (túto vec sme dávno žiadali vypustiť – spojnica Peknej cesty je už dlho vedená cez Horskú), či vyvracať nezmysly, že parkovanie na Hornej a Peknej ceste umožňuje prejazd Dolný Slanec – na Hornú ten zámer nemá byť vôbec pripojený a práve dlhoročná snaha bývalého vedenia Rače umiestnila prepojenie nie cez Peknú cestu ale cez Malokrasňanskú. K parkovacej politike sme Vás už na zastupiteľstve upozorňovali, že analýza sa týka aj všetkých parkovacích miest v garážiach, registrovaných áut podľa trvalého pobytu a tiež, že na podnikateľkú činnosť môžu byť využívané aj osobné autá a nielen dodávky, ako tvrdíte vy.
  Záverom by som Vám ako verejnému činiteľovi chcel položiť otázku, na základe akého právneho titulu používate pozemky a nehnuteľnosti nad Krasňanmi na svoju podnikateľskú činnosť – ako poslanec by ste mali komunikovať jasne, vecne a transparentne.
  PS: Pevne verím, že obyvatelia Krasňan si na budúci rok zvolia miesto Vás iného kandidáta, ktorý – aj keď môže mať na veci úplne iné názory ako ja – nebude aspoň krivo obviňovať, nebude porušovať zákony, fabulovať a písať nezmysly.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Na stránke Priatelia Rače je zverejnená reakcia: https://www.facebook.com/groups/priateliarace/permalink/10158811497222670/

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Vážený občané Rače, odpovím na reakci pana Drotovana k obviněním. Hned první reakce k mému podanému tresnímu oznámení na M.Drotovana k zneužití pravomoce veřejného činitele řeší GP, ale co je důležité, že můj článek s důkazním materiálem z mého fb. profilu ZMIZEL !!! Ani na jednom z profilu jsem ho nenašel. Nevadí, Robko myslí na vše, tresní oznámení jsem podal elektronicky, proto se tam nachází a pro jistotu ho uložil na adresu

  https://drive.google.com/file/d/1gmhzgv_TSAFMtsQooE1ynJ087a1hyLJ5/view?fbclid=IwAR3H4bQeot9Lg6xGRUI7ZBXwvsFjNlMRPN8-kgc9PLbmmto4auebGgnu_Xw

  Toto je důkazní materiál, kde pan starosta na poslední straně, poslední odstavec je vyjádření starosty k oblasti výstavby nájemných bytů na " Východné ". Jako poslanci jsme s touto lokalitou nesouhlasili a pan starosta panu Vallovi a developerům dal kladné stanovisko k změně územního plánu. Pan Drotovan a pan Vallo si představujou transparentnost tímto způsobem. To je ten plán " B ", který měl změnit Bratislavu k lepšímu.
  Další připomínky pana Drotovna na můj článek nebudem reagovat, jsou to bláboly a zakrývání pravdy pana transparentního. v
  Myslím, že tento důkaz mluví za vše a z pana starosty a celého hnutí PS dává fakta na to pravé světlo.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Dobry deň pán poslanec Hammer,

  stanovisko mestskej časti k návrhu zadania z januára 2020 bolo plne v intenciách príslušnej komisie poslancov (prijate ma danej komisii jednohlasne). Mohli ste to zadanie pripomienkovat aj vy - nemam o tom ale ziadnu vedomost, ze by ste tak urobili. Ani na danej komisii ste sa nezucastnili.

  Uznesenie zastupiteľstva z mája 2021, kde boli prijaté uznesenia k urbanistickej štúdii boli zaslané, ako som vam hore uviedol a na linku sú dostupné v presne takom znení ako boli schválené.

  Opatovne vas ziadam, aby ste upustili od sirenia lzi, krivych obvineni a nezmyslov.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Děkuji za upozornění, ještě raz jsem prošel Vaše připímnky a musím říct, že jsem se nemýlil a budem rád když prokurátor k tomu dá právní vyjádření.

  K ostatním připomínkám jako stav MŠ a ZŠ v Rači je poddimenzovaný a je nepřístupné povolovat další výstavby jako nájemné byty nebo developerské projekty. Poskytl jsem věcná fakta, ikdyž vím, že jak politici říkají fakta do politiky nepatří, jde o veřejný zájem a ten určují občané, nikoliv vliv finančních skupin.

  Na svém článku trvám a nejsou to lži, ale fakta.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Viete mi prosim uviest teda, ako je mozne ponechat prerusene stavebne konanie Dolny Slanec, ak prave to prerusenie napadol prave prokurator a ziadal ho zrusit a pokracovat v konani - aj ked mu mestska cast nevyhovela, tak mu vyhovel Okresny urad Bratislava a potvrdilo jeho rozhodnutie ministerstvo?
  Na rozdiel od vas ja musim dodrziavat zakony.
  Je mi jasne - aj na zaklade vyssie uvedeneho textu, ze pre vas ziadne zakony neplatia.

  Chcel by som vas tiez poprosit o "fakta", kde a kedy som podla vas suhlasil s vystavbou najomnych bytov nad Grafiou ako tvrdite. Vsetky dokumenty vratane zaznamov z rokovani hovoria o opaku.
  Ak niekto vravi nieco, co je opak pravdou, tak siri lzi - tak ako vy.

  A prave tym, ze chcete, aby sa nikdy nemohla ziadnym sposobom regulovat vystavba v Krasnanoch velmi aktivne podporujete prave vystavbu medzi bytovkami - napr. za kostolom, pri zdravotnom stredisku, v mieste Krasnanskej kurie, a samozrejme aj inde.
  Takze vasou nevedomostou podporujete prave moznost zastavby medzi domami.

  Ak tomu nerozumiete, je to vas problem - ako verejne cinna osoba mate osobnu zodpovednost za svoje ciny.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. A este jedna otazka - preco ste sa potom vobec nezucastnil prerokovania bodu urbanisticka studia najomne byvanie na mestskom zastupitelstve?
  Ake realne ciny okrem mlatenia prazdnej slamy ste vlastne urobili?
  Peticiu ste pozliepali zo stanoviska JUDr. M.M., PhD., sam ste uviedli, ze ani neviete co je v peticiach a maximalne ste tam vyliali vedro klamstiev na mna.
  Verim, ze teda ste spokojny.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Starosta Drotován sa k téme vyjadril aj v článku na webe Bratislavského večerníka: https://www.bratislavskyvecernik.sk/2021/11/18/obnovi-sa-nad-racianskymi-vinohradmi-stavebny-boom-poslanec-z-race-robert-hammer-tvrdi-ze-starosta-pozmenil-uradny-dokument-v-prospech-primatora-valla-starosta-drotovan-to-odmieta/

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Takýto nekvalifikovaný poslanec, akým je pán Hammer, je pre Raču hanbou a premárneným časom, ktorý mohol na jeho mieste kvalifikovaný, ekonomicky a právne gramotný poslanec využiť v prospech svojho volebného obvodu Krasňany.
  Verím, že takúto chybu už Krasňančania nezopakujú a nebudú voliť podľa toho, ako milé sú kozičky, koťátka a kravičky v nelegálnej farme p. Hammera
  (tie zvieratká sú skutočne veľmi milé, ale zneužívať naivitu a dobrosrdečnosť ľudí pre získanie príjmu z odmeny poslanca a potom nič v prospech voličov nevykonať, je nečestné. Navyše, vraj je tam jeho farma nelegálne, nakoľko p. Hammer nemá právny titul k užívaniu nehnuteľnosti. Farmu tam chcem, ale podľa zájkona. Tiež neužívam niekoho byť, auto či garáž bez súhlasu vlastníka)

  OdpovedaťOdstrániť