Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.11.12
0
Nehnuteľný majetok (budovy, stavby, pozemky) vo vlastníctve a správe MČ Bratislava - Rača

Nehnuteľný majetok MČ Bratislava - Rača sa člení na nehnuteľný majetok

  1. vo vlastníctve MČ Bratislava - Rača - budovy a stavby
  2. v správe rozpočtových organizácií MČ Bratislava - Rača - budovy a pozemky
  3. vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, ktorý je v správe MČ Bratislava - Rača  - budovy a stavby
  4. vo vlastníctve MČ Bratislava - Rača - pozemky
  5. vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, ktorý je v správe MČ Bratislava - Rača - pozemky
Súpisy sú vytvorené z podkladov, ktoré poskytla 25. júna a 4. júla 2012 e-mailom Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ Bratislava - Rača.


Na prezretie/stiahnutie:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára