Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.11.12
0
Titl.
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača
p. starosta, poslankyne, poslanci


Vážený pán starosta,

prepáčte, že odpoveď na Váš list adresujeme celému poslaneckému zboru. S vďakou sme všetci konštatovali, že nám oznamujete konanie mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva vo veci, ktorá sa nás týka s možnosťou aktívne vystúpiť v rozprave.

Žiaľ, nezúčastníme sa tohoto rokovania, v danom čase všetci uprednostníme svoju vlastnú prácu pre našich pacientov. Máme k tomu niekoľko dôvodov. Ako sám v liste uvádzate, „v konečnom dôsledku rozhodnú poslanci hlasovaním“ a nám sa nežiada bojovať s veternými mlynmi, ani šermovať kordom proti kyjaku.

Po ústnej informácii na úrade verejného zdravotníctva bol v našej veci urobený posudok v náš neprospech, pre nás je to však veľmi nedôveryhodné rozhodnutie, pretože dotyčná pani doktorka s nami nehovorila, ale za to presne vedela, kde bude živý plot a ružové kríky... atď.

Všetkým poslancom pri hlasovaní želáme pevnú ruku a veľa síl niesť zodpovednosť
za rozhodnutia. Zároveň všetci ďakujeme tým niekoľkým poslancom, ktorí nás chceli podporiť, žiaľ neboli z Krasňan, okrem jedného.


S pozdravom
Nájomníci ZS Hubeného 2

0 komentárov:

Zverejnenie komentára