Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.5.13
0
Magistrát nevie preukázať vlastníctvo stavieb, ktoré vybudovalo hlavné mesto.

Obyvateľom sídliska Pri Šajbách v Rači hrozí, že nebudú môcť ďalej parkovať pred svojimi bytovkami. Pozemky s parkovacími miestami v blízkosti ich bytoviek odkúpila a vlastní spoločnosť Blackstorm Group s.r.o. (konateľ Igor Kálig).

Spoločníkom Blackstorm Group s.r.o. je panamská firma TransAm Solutions Inc. Na rokovaniach s magistrátom a vlastníkmi bytov spoločnosť zastupoval JUDr. Michal Maštena, spolu s RNDr. Milanom MaštenomIng. arch. Karolom Kállayom člen predstavenstva Parking House a.s.. Konateľ Blackstorm Group s.r.o. Igor Kálig je členom dozornej rady Parking House a.s.. RNDr. Milan Maštena je bývalým spoločníkom a konateľom spoločnosti Račany Rosso s.r.o., ktorej jediným spoločníkom a konateľom je od 20.07.2012 Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. Ing. arch. Karol Kállay je spoluautorom projektu Račany Rosso.

Blackstorm Group s.r.o. ponúka jedno parkovacie miesto za 3 000,- €. Rozhorčení vlastníci bytov o odkúpení parkovacích miest neuvažujú. Argumentujú, že parkoviská vybudoval Generálny investor Bratislavy (GIB) (predtým VHMB) a ako stavba sú vlastníctvom hl. mesta. Podľa ich mienky Blackstorm Group s.r.o. neoprávnene manipuluje s majetkom hl. mesta. Žiadajú primátora a magistrát, aby hl. mesto nezákonnému nakladaniu s jeho majetkom zabránilo.

Sídlisko Pri Šajbách stavili v rokoch 1985-1992 Pozemné stavby Bratislava a po nich Generálny investor Bratislavy (GIB) (predtým VHMB), ďalšie tri bytové domy sa dostavali v rokoch 1996-2002. Po ukončení výstavby v roku 1992 GIB 1) neodovzdal inžinierske siete správcom sietí, 2) neodovzdal komunikácie do majetku a správy Magistrátu hl. mesta, 3) neurobil vklad komunikácií, parkovísk a chodníkov do katastra nehnnuteľností (KN).

Pozemky pod parkoviskami, chodníkmi a prístupovými komunikáciami k bytovým domom boli vo vlastníctve štátneho podniku Stavoservis Bratislava š.p. (v likvidácii od 10.06.1998). Bývalá likvidátorka JUDr. Ingrid Gyökeresová (14.05.2004 - 22.11.2006) ponúkla pozemky hl. mestu, no k prevodu majetku nedošlo, nakoľko ho neschválilo MH SR. Likvidátorka JUDr. Ľuboslava Vendrinská (od 22.11.2006) pozemky predávala ako „nezaťažené“, „nezastavané“ pozemky, nakoľko na nich vybudované parkoviská, chodníky a prístupové komunikácie GIB nevložil do KN. Pozemky vo verejnej dražbe odkúpil Richard Tomáš, ktorého firma IMC real s.r.o. stojí za viacerými projektami v Rači, a ten ich obratom predal spoločnosti Blackstorm Group s.r.o..

V marci sa uskutočnilo rokovanie zástupcov hl. mesta, obyvateľov bytov, Blackstorm Group s.r.o. a vlastníkov pozemkov. Právna zástupkyňa vlastníkov bytov vyslovila názor, že prevod na vydražiteľa a následne na Blackstorm Group s.r.o. vo veľmi krátkom časovom úseku nesie známky špekulatívneho konania, spoločnosť sa voči tomu dôrazne ohradila. Primátor uistil obyvateľov, že majú podporu mesta vo všetkých oprávnených požiadavkách. Odznela informácia, že hl. mesto vykonáva majetkovoprávne šetrenie a že GIB zatiaľ nepredložil listiny, ktoré by preukázali vlastnícke právo hl. mesta k objektom, vybudovaným na sporných pozemkoch, a ktoré by mohli viesť k náprave zložitého právneho stavu. Ešte raz a pomaly: hl. mesto zatiaľ nevie preukázať vlastníctvo objektov, ktoré samo vybudovalo a spolu s obyvateľmi ťahá v spore za kratší koniec...

Ak sa tomuto prevodu verejných priestranstiev do súkromného vlastníctva nepodarí zabrániť, otvorí sa Pandorina skrinka a rovnakému problému môžu čoskoro čeliť aj obyvatelia ďalších mestských častí.

V hlavnom meste tiká časovaná bomba.Súvisiace články:

Račiansky magazín 14/2013 (od 5 min. 20 s)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára