Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.5.13
0
Poslanecký klub SDKÚ-DS-KDH-SaS v Rači nesúhlasí so zaradením projektu Rača – Dolná Pekná vedeného pod číslom RA/2 do zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta. Daný projekt navrhuje pre územie a obyvateľov Krasňan neúnosnú zástavbu viacpodlažných bytových blokov v lokalite priamo nad závodom Slovenskej grafie.


Daná skutočnosť vzbudzuje obavy, že by sa jednalo o koncentrovanie - ghettoizáciu daného priestoru.

Predložený projekt Rača – Dolná Pekná nezmyselne presadzuje veľkoobjemové sídlisko a pokus o zmenu UP na funkčný kód 101 F. Investor sám vo svojej dopravnej štúdii uviedol, že projekt je kapacitne neúnosný z hľadiska dopravy a počíta s rozšírením Peknej cesty a vytvorením lievika na Račianskej ulici. Ďalšie zaťaženie danej lokality Peknej cesty v dopravnej špičke o viac ako 330 áut je neprijateľné. Zároveň navrhovateľ ráta s nereálnym počtom voľných miest v materských aj základných školách či nehospodárne plánuje nakladať s dažďovou vodou. Predložený projekt je tiež nevhodný z hľadiska krajinotvorby, keď by umiestňoval najväčšie budovy bližšie k Malým Karpatom a tým by vytvoril silnú bariéru pre celé Krasňany.

Pre územie by bol riešením kvalitný projekt s verejnými priestranstvami na úrovni 21. storočia a nie prekonaný koncept objemovej sídliskovej výstavby.

Z daného dôvodu poslanecký klub SDKÚ-DS-KDH-SaS v Rači dôrazne požaduje vyňatie zmeny evidovanej pod číslom RA/2 z materiálov vedúcich k zmenám územného plánu, nakoľko by daná zmena bola proti záujmom obyvateľov Rače a verejnému záujmu. Žiadame Hlavné mesto SR Bratislavu, aby do zmien a doplnkov územného plánu zaradil iba kladne prerokované urbanistické štúdie schválené miestnym zastupiteľstvom v Rači.

Bližšie informácie: drotovan@yahoo.com, 0903 744 408
0 komentárov:

Zverejnenie komentára