Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.7.13
0
Developer mení v urbanistickej štúdii funkčné využitie a likviduje vinice aj na pozemkoch, ktoré nevlastní - bez oslovenia majiteľov.


Vo štvrtok 18. júla sa od 15. hodiny v zasadačke Obecného domu na Alstrovej 249 verejne prerokovávala Urbanistická štúdia (UŠ) Rača - Ohňavy, ktorá navrhuje likvidáciu viníc a výstavbu sídliska pre 4 000 obyvateľov. Michal Drotován uverejnil námietky proti UŠ v článku Uletený developerský projekt Ohňavy.

Prerokovávanie UŠ prinieslo niekoľko zaujímavých momentov.

1) Navzdory horúčave, dovolenkám a skorému začiatku pre zamestnaných prišlo na prerokovanie niekoľko desiatok obyvateľov a tiež niekoľko poslancov MZ MČ Rača. Poslanec MZ Miloslav Jošt vytkol nevhodné načasovanie, zástupcovia developera popreli, že za ním je snaha obísť verejnosť.

2) Zadávateľ aj spracovateľ UŠ zdôrazňovali, že zónu Ohňavy obklopuje jestvujúca (Krasňany, Slanec, Daňový úrad, AB Kozmetika, Dopravný podnik) aj pripravovaná zástavba (Pod vinohradom), a len letmo spomenuli, že návrh likviduje bonitné vinice. Zahmlili aj to, že namiesto viníc ponúka bytovky pre takmer taký počet obyvateľov, aký majú Krasňany alebo Východné, a že výrazne zaťažuje dopravnú aj sociálnu infraštruktúru mestskej časti bez toho, aby ponúkol obyvateľom nejakú pridanú hodnotu.

3) Prítomní obyvatelia a poslanci vecnými aj emotívnymi námietkami pranierovali necitlivý a neetický prístup developera k územiu a záujmom obyvateľov: v rozpore so zámerom BSK a hl. mesta chrániť vinice ako významný prírodný a krajinotvorný prvok developer navrhuje ich likvidáciu a zastavanie predimenzovaným sídliskom so zastaraným architektonickým riešením.

4) Zástupca Grunt a. s. pán Marko obhajoval predloženú UŠ právom developera robiť si svoju prácu a nahradzovať vinice a ornú pôdu bytovkami. Právo obyvateľov na kvalitné životné prostredie a na citlivú krajinotvorbu má pre Grunt a. s. zjavne okrajovú hodnotu. O názory obyvateľov sa spoločnosť ako-tak zaujíma len dovtedy, kým ich pri presadzovaní svojich záujmov neobíde alebo „nezlomí“.

5) Ing. Schlosser prezentoval na doterajšie zvyklosti kvalitne spracovanú dopravnú štúdiu. Do dopravného posúdenia mal snahu zahrnúť všetky väčšie projekty v MČ Rača. Napriek tomu neboli zohľadnené viaceré známe projekty (napr. Vin-Vin) a ani zámery developerov v zóne Huštekle resp. mimo katastrálneho územia Rače (Vajnory, Svätý Jur, Pezinok, ...), ktoré majú a budú mať na dopravnú situáciu na Púchovskej ceste, Žitnej ulici a Račianskej ulici výrazný vplyv.

6) Novinkou je, že Grunt a. s. v UŠ ponechal územnú rezervu pre prístupovú cestu k dávno plánovanému tunelu, ktorý má prepojiť predĺženú Galvaniho ulicu a Račiansku ulicu s Lamačom. Na Račianskej ulici Grunt a. s. navrhuje mimoúrovňovú kruhovú križovatku a pán Marko prejavil záujem spolupracovať s BSK, magistrátom a mestskou časťou Rača pri hľadaní schodného dopravného riešenia a modelu jeho financovania.

7) Pikantériou prerokovávania bolo zistenie, že developer v zóne, kde navrhuje zmenu viníc na sídlisko, nevlastní všetky pozemky. Prítomní vlastníci a bývalý poslanec MZ Ľubomír Krampl sa proti takémuto postupu developera bez ich vedomia dôrazne ohradili. Pán Marko postup Grunt a. s. obhajoval argumentom, že podávať návrhy na zmenu územného plánu v akejkoľvek zóne môže ktokoľvek, bez ohľadu na vlastníctvo pozemkov. Vlastníkov pozemkov nepresvedčil.


UPOZORNENIE:

K prerokovávanej UŠ je možné do 18. augusta zaslať pripomienky na adresu spracovateľa. V snahe záujemcom pripomienkovanie uľahčiť sme na základe článku Michala Drotována pripravili dve verzie vzorových pripomienok:


Obyvatelia MČ Rača, ktorí sa chcú k UŠ vyjadriť, si tieto vzory pripomienok môžu stiahnuť, upraviť podľa vlastnej predstavy, doplniť svojimi údajmi a poslať spracovateľovi UŠ. Kópiu pripomienok odporúčame zaslať aj na adresu Miestneho úradu MČ Rača alebo ich podať v podateľni MÚ.
Súvisiace články:
0 komentárov:

Zverejnenie komentára