Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.7.13
0
Zastavanie obrovskej plochy vinohradov ako keby sa netýkalo ani vlády, ani ministerstva poľnohospodárstva, ani politických strán...

V súčasnosti je v popredí záujmu viac technika a elektronika ako iné odbornosti (a predovšetkým rýchly zisk s vyvinutím čo najmenšieho úsilia). Napriek tomu je pravdepodobné, že jednak doba prinúti, jednak rozsah poznatkov z oblasti prírodných vied v spojení so snahou o zdravý životný štýl sa pri činia o to, že v nasledujúcich generáciách bude postupne pribúdať záujemcov o pestovanie plodín - ovocia, zeleniny, obilnín, strukovín, viniča atď.

Aj keď Slováci nie sú veľmi početný národ, nájdu sa medzi nimi takí, ktorí sú schopní aj na medzinárodných súťažiach získať vysoké a najvyššie ocenenia, a to nielen v športe. Tohto roku už prebehla súťaž vinárov vo Francúzsku a slovenské vína získali viacero ocenení - viac a vyšších ako napr. francúzske.

Starí vinári dobre vedia, že najlepšia vinohradnícka pôda je v okolí Bratislavy a Limbachu. Pozoruhodným javom je teda to, že práve na tejto pôde v niekoľkých posledných rokoch „vyrastajú“ celé sídliská a vilové štvrte (napr. pod Kolibou, na „Ahoji“, v okolí Krasňan a Rače, aj medzi nimi). Najnovším „hitom“ je plán zastavania obrovskej plochy vinohradov medzi Račou (východný okraj Bratislavy) a Svätým Jurom pri Bratislave. Okrem toho na niektorých frekventovaných miestach Bratislavy sa objavili bilboardy ponúkajúce možnosti bývať v Limbachu, kde už doteraz na vinohradníckej pôde skutočne výnimočnej kvality „vyrástli“ bytové domy a vilové štvrte zaberajúce väčšiu plochu ako pôvodný Limbach.

V račianskej Bille (a zrejme aj inde) pekné devy rozdávali kupujúcim reklamné letáky s názvom RINZLE, s podtitulom „bývať v Rači sa mi páči“. Leták ponúka 88 bytov vo dvoch z celej štvrte bytových domov postavených na lokalite Rinzle - medzi Račou a Krasňanmi. Ponuka vyzdvihuje výhody bývania v Rači a na spomenutej lokalite zvlášť. Upozorňuje i na to, že názov Rinzle pochádza od starých Račanov, ktorí tu pestovali (citácia) „výnimočné račianske rieslingy, hoci legendárnou sa pre Raču stala až račianska frankovka, ktorá vďaka rozlámanému žulovému podlažiu dosahuje mimoriadne kvalitný terroidný charakter“.

Doteraz postavené bytové domy na spomenutých lokalitách (Koliba, okolie Krasňan a Rače), hoci niektoré stoja už niekoľko rokov, sú zatiaľ len sporadicky obývané, teda i návratnosť investícií musí byt' nízka. Napriek tomu investori „čerstvo“ zastavali Rinzle (na ktorých už nik nebude pestovať výnimočné rieslingy) a plánujú zastavanie ďalšej obrovskej plochy vinohradov, proti čomu občania podávajú petíciu. Toľko o prehľade situácie, na ktorej je zarážajúcich niekoľko faktov.

Ako keby všetko doteraz spomenuté bolo výlučne záležitosťou investorov, ku ktorej sa vyjadrovať nikto nemá nárok. Ako keby sa to netýkalo ani vlády, ani ministerstva poľnohospodárstva, ani politických strán, dokonca ani takých proslovenských ako napr. SNS, alebo takých ako napr. Komunistická strana, alebo SMER. Ako keby o tom ani netušili. A zaujímať sa o mienku občanov? Tí musia podávať petície a vzhľadom na celkový nezáujem je otázne, či si ju niekto všimne, nie to ešte. či ju bude brať do úvahy. Vzniká tu viacero otázok:

-       kto pripustil aby naši vinohradníci dostávali finančné ponuky za vyklčovanie vlastných vinohradov?
-       ako a prečo dopustili vtedajšia vláda, ministerstvo poľnohospodárstva a slovenskí europoslanci zníženie príspevkov pre slovenských farmárov pod úroveň príspevkov pre všetky ostatné štáty a prečo sa doteraz neurobila náprava?
-       komu prospeje zničenie obrovskej časti najlepšej vinohradníckej pôdy na Slovensku natoľko, že je ochotný investovať obrovské sumy s návratnosťou pravdepodobne v ďalšom storočí, ak sa vezme do úvahy kríza?

Ak si niekto položí tieto otázky, natíska sa úvaha, že ničenie vinohradov je zámerné, s tichým súhlasom všetkých, ktorých by to malo zaujímať a mali by sa ku tomu vyjadriť - aby vyhoveli záujmom zahraničných producentov vín slabšej kvality ako je kvalita slovenských vín a aby tak otvorili ďalší trh pre ich produkty. Zdá sa, že kompetentní čakajú, kým investori zničia vinohrady a potom sa zrazu prevalí nejaká „zaujímavá kauza“ o tom, ako a prečo, ale už bude neskoro napraviť také obrovské škody. Vinníci budú (ako u nás vždy) nepostihnuteľní a okrem toho „nebude to zadarmo“, ­takže aký problém? Páchať obrovské a nenapraviteľné škody na úkor nielen súčasníkov, ale i budúcich generácií sa „oplatí“. Dokedy?


Mgr. Eva Repková


0 komentárov:

Zverejnenie komentára