Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.7.13
0
Obyvatelia Rače a Vajnor vidia výstavbu ďalšej dráhy letiska M. R. Štefánika úplne inak.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dokončuje Územný plán regiónu BSK, ktorý má zastupiteľstvo BSK schváliť v najbližších dvoch-troch mesiacoch. Súčasťou územného plánu je aj rozvoj letiska M. R. Štefánika. Obyvatelia Rače a Vajnor v hromadnej pripomienke vyjadrili námietky proti zaradeniu výstavby súbežnej dráhy s jestvujúcou dráhou 13 – 31 do záväznej časti územného plánu. BSK hromadnú pripomienku uznal a v apríli požiadal Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o zvolanie rozporového konania.

Z konania vyplynulo, že ministerstvo nielenže trvá na súbežnej dráhe v smere na Raču a Vajnory, ale že zároveň plánuje utlmiť resp. zrušiť prevádzku na kolmej dráhe v smere na Ivánku pri Dunaji. Svoje zámery úradníci ministerstva zdôvodňujú tým, že 1) súbežná dráha na Raču a Vajnory je v záväznej časti územného plánu už od roku 1999, 2) pre letisko sú dve súbežné dráhy výhodnejšie než dve jestvujúce na seba kolmé dráhy, 3) súbežná dráha úroveň hluku v mestských častiach Rača a Vajnory nezvýši.

Obyvatelia Rače a Vajnor, ktorí podpísali hromadnú pripomienku proti zámerom ministerstva, vidia celú vec inak: 1) nový územný plán berú ako príležitosť dať priestor hlasu verejnosti a „opraviť“ staré riešenia vytvorené za zatvorenými dverami ministerských kancelárií, 2) obyvateľom Rače, Vajnor a Mostu pri Bratislave dve súbežné dráhy výrazne zhoršia životné podmienky, 3) hlukové zaťaženie sa výstavbou súbežnej dráhy a zrušením kolmej dráhy zvýši, k čomu zvlášť prispejú lety nákladných lietadiel.

Presadzovanie súbežnej dráhy bez zohľadnenia hromadnej pripomienky obyvatelia vnímajú ako signál, že ministerstvo nemá verejnosť na zozname dôležitých partnerov a že ministerskí úradníci sa rozhodli obetovať rozvoju letiska oprávnené záujmy obyvateľov Rače, Vajnor a Mostu. Obyvatelia sú presvedčení, že nepriaznivé dopady rozvoja letiska im dávajú právo byť rovnocennou súčasťou rozhodovania o ich životnom priestore.

Ak ministerstvo zotrvá na svojom postoji, vytvorí tým ovzdušie nedôvery a položí základ barikády, na ktorej budú obyvatelia so zástupcami letiska zvádzať dlhé, vyčerpávajúce boje, aké prebiehajú už dnes vo vyspelejších krajinách (napr. letiská Heathrow a Frankfurt).

Komu to poslúži?
Podklady:Súvisiace články:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára