Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.10.13
0
Bolo dlhodobo zaužívané, že psa po Rači je v obci, mimo výbehov, možné viesť iba na obojku. Bolo to dobré riešenie pre psa (aby neskočil pod auto), ale aj pre ľudí (hlavne v prípade agresívnych psov - čo sú nielen tzv. bojové plemená ale často aj ratlíky, čivavy a pod.).


Druhá vec je tá, že existujú ľudia, ktorí majú panický strach zo psov a jednoducho sa ich boja. Hrozí však, že by sa to malo zmeniť a psy by po Rači behali voľne!

Vo VZN, ktoré sa zaoberá mimo iného pohybom psov (č. 2/2013) aktuálne mimo iného určuje miesta, kde je pohyb psa zakázaný (napr. detské ihriská) a tiež to, že mimo miest, kde je pohyb psa povolený (tu však už pre výstavbu žiaľ pomaly zaniká miesto na Rustaveliho), tak všade inde v Rači je voľný pohyb psa zakázaný.

Jedna nemenovaná osoba z Dolného Kubína napadla VZN na prokuratúre a prokurátorka žiada zrušenie ustanovenia, ktoré zakazuje voľný pohyb psa v Rači a tiež žiada zrušiť pre "neurčitosť" zákaz pohybu psov 10 metrov od detských ihrísk (čo bolo prijaté práve preto, aby sa nestalo nejaké nešťastie útokom psa na dieťa).

Na komisii sme navrhli ponechať dané ustanovenia vo VZN, nevyhovieť protestu prokurátora a nechať rozhodnúť až súd, ak sa prokurátor odvolá. V prípade zrušenia 10 metrového ochranného pásma je všeobecná zhoda ponechať súčasné ustanovenie (potom by bolo aj neurčité ustanovenie ohľadom napr. fajčenia 4 metre od zastávky, predpisy určujúce parkovanie na chodníku alebo pred križovatkou a pod.). Pripomienka o odmietnutí protestu prokurátora v prípade zakázaného pohybu psov však v materiály zostáva a teda táto pripomienka nebola akceptovaná.

Miestny úrad hovorí o tom, že "je takmer isté, že súd vysloví nesúlad VZN so zákonom". Osobne si však myslím, že povoliť voľný pobyt psov po celej Rači (pretože označiť všetky miesta zákazom nie je prakticky technicky možné, ak teda nedosprejujeme po celej Rači piktogramy) je veľký zásah do práv obyvateľov a ich bezpečnosti a preto treba ísť aj do súdneho sporu. Nech súd definitívne rozhodne, ako je možné vykladať zákon.

Zákon 282/2002 Z.z. hovorí, že:

§4 Vodenie psa

(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením

§5 Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
 a) voľný pohyb psa zakázaný
 b) vstup so psom zakázaný

(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené

Mestá a obce vrátane Rače prijali VZN, kde sú naopak určené  miesta, kde je umožnený voľný pohyb psa a na ostatnom území je zakázaný voľný pohyb (téma nedostatočného počtu výbehov je už o inom - nedá sa však riešiť tak, že sa stane výbehom celá Rača). Toto je síce opak doslovného výkladu zákona, ale je v duchu zákona §4 ods. 5 - problémom zostáva §5 ods. 2, že zákaz nie je vyznačený.

Myslím si však, že tento problém by mal definitívne a s konečnou platnosťou rozhodnúť až súd. Preto nesúhlasím s prijatím VZN, ktoré by buď spôsobilo voľný výbeh psoch bez vôdzky po celej Rači alebo by stálo nemalé peniaze (nehovoriac o estetickom dopade) za sprejovanie nápisov a piktogramov po celej Rači.

Michal Drotován

0 komentárov:

Zverejnenie komentára