Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.10.13
0
Zoznam kandidátov na poslancov Zastupiteľstva BSK za volebný obvod č. 5 (Rača a Vajnory) so základnými informáciami z otvorených zdrojov. 


Voľby budú 9. novembra 2013 a do 44-členného Z BSK zvolíme za Raču a Vajnory dvoch poslancov.

1.      Ing. Arch. Milan Andráš, PhD. (60), vysokoškolský pedagóg
(NÁŠ KRAJ)

Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
Spracovateľ projektov nadstavieb v Krasňanoch
Vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry STU v Bratislave

do 2002 odborný člen stavebnej komisie MZ Rača
2002-2014 poslanec MZ MČ Bratislava-Rača za Krasňany (NF)
2002-2006 člen Komisie podnikateľský aktivít a strategického rozvoja
2006-2010 člen Komisie územného rozvoja a výstavby
2010-2014 člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, ŽP a VP

 

2.      Ing. Milada Dobrotková, MPH (57), riaditeľka zariadenia sociálnych služieb
(nezávislý kandidát)

1998-2002 poslankyňa MZ Bratislava - Rača (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ) a vicestarostka starostu Pavla Bielika
1998-2002 poslankyňa MsZ hl. mesta, členka komisie dopravy a informačných systémov
2001-2009 poslankyňa Z BSK (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS resp. SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS)
2002 protikandidátka Pavla Bielika na starostu
2006-2010 poslankyňa MZ Bratislava - Rača (SDKÚ-DS)
2006-2010 poslankyňa MsZ hl. mesta (SKDÚ-DS, KDH)

Neúspešne kandidovala do Europarlamentu v r. 2004 (SDKÚ-DS), do NR SR v r. 2006 (SDKÚ-DS) a 2010 (Únia – strana pre Slovensko),  do Z BSK v r. 2009 (Občianski kandidáti), do MsZ hlavného mesta v r. 2010 (Liga - Občiansko liberálna strana), do MZ Bratislava - Rača v r. 2010 (Liga - Občiansko liberálna strana, Občianski kandidáti).

Vyštudovaná ekonómka a manažérka v oblasti riadenia verejného zdravotníctva.
V r. 1983 – 1998 pracovala na rôznych pozíciách v Spojoch (neskôr Slovenské telekomunikácie).
Vedie súkromné sociálne a zdravotnícke zariadenie poskytujúce sociálne a zdravotnícke služby seniorom.
Predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.
V súčasnosti nie je členom politickej strany, v minulosti bola členkou SDKÚ-DS, odkiaľ ju vylúčili.3.      Mgr. Mária Ďuračková (25), manažér
(Strana moderného Slovenska)

SMS, ktorej najznámejším predstaviteľom je býv. prominent HZDS MUDr. Milan Urbáni, CSc. MPH, k voľbám do VÚC na svojej stránke uvádza len toto:

„Strana Moderného Slovenska pripravuje program prípravy volieb do VÚC v roku 2013 v jednotlivých volebných obvodoch a postupne budeme zverejňovať svoje aktivity v obciach a mestách celého Slovenska.“4.      Ing. Jozef Házy (64), dôchodca
(Nezávislé fórum)

1991-1998 vedúci oddelenia kultúry na MÚ Rača, neskôr referent v KS Impulz na Východnom
1998-2014 poslanec MZ Bratislava - Rača za Krasňany
1994-1998 poslanec MsZ hl. mesta
2002-2010 poslanec MsZ hl. mesta
2001,2005,2009 neúspešne kandidoval do Z BSK

Mnohonásobný neúspešný kandidát na starostu (naposledy v roku 2010)

Absolvent elektrotechnickej fakulty STU (1975).
Bývalý reprezentant ČSSR v spoločenskom tanci a lektor spoločenského tanca a výchovy.
Pred rokom 1989 námestník PKO.5.      Ivan Janečka (47), podnikateľ
(Nezávislé fórum)

1996-1998 poslanec MZ Bratislava - Rača
2006-2010 poslanec MZ Bratislava - Rača (za NF)

Neúspešne kandidoval do Z BSK v r. 2009 (NF) a do MZ Bratislava – Rača v r. 2010 (NF).

Podnikateľ v oblasti stravovania (majiteľ krčmy v Krasňanoch).
Bývalý prezident futbalového klubu ŠK Krasňany.

 

6.      Mgr. Juraj Lauko, PhD. (34) riaditeľ neziskovej organizácie Centrum vzdelávania a kultúry
(SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, SaS, SMK, OKS a SZ)

Zakladateľ viacerých občianskych združení a iniciatív (vzdelávanie, kultúra a šport)
V minulosti prednosta MÚ Bratislava - Vajnory
Má projekt návratu šachu do škôl.

Od roku 1995 sa venuje otázkam tretieho sektora a občianskej angažovanosti.
Člen Rady Spoločenstva Ladislava Hanusa - neziskovej vzdelávacej inštitúcie.
Založil na Východnom Slovensku Fórum pre kultúru (Obnovené dni L. Hanusa na Spišskej Kapitule), kde dnes pôsobí ako čestný predseda a podporovateľ Klubu Tomáša Munka v Ružomberku.

Absolvent filozofie a práva, ženatý a dve deti.
Zatiaľ nepôsobil v politike, v roku 2012 kandidát do NR SR za KDH.7.      Tibor Novotka (49), živnostník
(Magnificat Slovakia)

2006 neúspešne kandidoval za poslanca MZ Bratislava - Staré Mesto (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF)

Občiansky aktivista a určitým spôsobom disident za komunizmu, bojovník proti totalite.
Signatár Charty 77

 

8.      Ing. Róbert Pajdlhauser (45), manažér logistiky
(Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic))

Narodil sa a žije v Rači, na FB je od 29. augusta 2013.
Vyštudoval technické smery, autodopravu a konštrukciu strojov. 
Má dlhoročnú prax v obchodných firmách v rôznych pozíciách, od dispečera až po riaditeľa a konateľa. 
Do politického života sa zapojil v tomto roku.

 

9.      Ján Panák (60), zamestnanec Ministerstva obrany SR
(SMER - SD)
                             
2006 neúspešný kandidát na starostu MČ Vajnory (za koalíciu Smer-SD-HZD-SNS-SZ).
2010-2014 poslanec MsZ hl. mesta a MZ Bratislava - Vajnory za Smer-SD.

Predseda poľovníckeho združenia vo Vajnoroch.


10.     Mgr. Martina Rovenská (38), marketing manager
(SMER - SD)

2006-2010 poslankyňa MZ Bratislava - Rača za Smer-SD, členka Zvonárovej koalície, hlasovala za všetky návrhy J. Zvonára.

2010 neúspešne kandidovala do MZ Bratislava – Rača (SMER-SD, MOST-HÍD, SZS)

Okresná administrátorka strany SMER-SD v okrese Bratislava III.
V minulosti zamestnankyňa firmy Orga-Trade, a.s.
Absolventka Vysokej školy v Sládkovičove (odbor verejná politika a verejná správa)11.     Bc. Roman Ruhig (42), odborník na správne právo
(NOVÝ PARLAMENT)

Majiteľ veľkého množstva firiem:  orsr.sk

Podniká od roku 1990 v oblasti energetiky, stavebníctva, projektových a obchodných činnostiach.

Vyštudoval energetiku na SOŠ v Záhorskej Bystrici, počas podnikateľskej činnosti si doplnil vyššie vzdelanie v oblasti energetiky pre rozvod, výrobu a distribúciu el. energie, bezpečnostných služieb, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, či banského inžinierstva v oblasti ťažby štrkopieskov. 

Vyštudoval prvý stupeň práva na Vysokej škole – fakulte práva v Sládkovičove a v súčasnosti dokončuje externe magisterské štúdium.

V súčasnosti sa venuje zastupovaniu klientov fyzických osôb a podnikateľov v správnych konaniach pred orgánmi štátnej, verejnej správy a samosprávy, napríklad v stavebných konaniach, daňových konaniach a iných.

Narodil sa a žije v Bratislave, mal veľa juniorských športových úspechov vo futbale, dodnes hráva za obec Hamuliakovo. Okrem futbalu aktívne lyžoval.


 

12.     Mária Šujancová (60), učiteľka
(NOVÝ PARLAMENT)

2006-2010 poslankyňa MZ Bratislava - Rača za Nezávislé fórum (pod priezviskom Vraníková),
členka školskej komisie, potom sociálnej, bytovej a zdravotnej.

Neúspešne kandidovala do MZ Bratislava – Rača v r. 2010 (NF).

Dlhoročná učiteľka v Materskej škole Cyprichova 74.13.     RNDr. Anna Zemanová (54), manažérka
(SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, SaS, SMK, OKS a SZ)

1998-2002 poslankyňa MZ Bratislava - Vajnory.
2005 kandidovala do Z BSK za Hnutie Vpred.
2002-2006 starostka mestskej časti Bratislava - Vajnory
2009-2013 poslankyňa Z BSK za SaS a členka dozornej rady Regionálnych ciest Bratislava, a.s. (spoločnosť zastrešujúca údržbu ciest v správe BSK)

Neúspešne kandidovala do Z BSK v r. 2005 (Vpred), za starostku MČ Vajnory v r. 2006 (DÚ, DSS, OKS, SZS), do NR SR v r. 2010 (SaS) a 2012 (SaS), do MsZ hl. mesta v r. 2010 (SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS).

Teamlíderka SaS pre životné prostredie.
Nositeľka ocenenia The 2012 LeaDeR in the Category of Achievement in Opposition at Regional level.

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK.
V minulosti riaditeľka Štátnej ochrany prírody BA, riaditeľka n. o. APOP (Asociácia priemyslu a ochrany prírody), neskôr vedúca komunálnych úverov v banke. Zakladateľka o. z. Vajnorský skrášľovací spolok a o. z. Malé Karpaty.

Ako jediná zo všetkých kandidátov za Raču a Vajnory je zapojená do projektu Politikaopen. Politikaopen je priestorom, ktorý pred verejnosťou odkrýva dôležité aspekty života a činnosti politika. Zámerom je odhaliť všetko podstatné o jeho majetku, záväzkoch a väzbách do takej hĺbky, aby ste ako občania mohli na základe presných a pravdivých informácií politika účinne kontrolovať.
Na základe informácií dostupných z otvorených zdrojov

Poznámka:


Čitatelia a kandidáti majú možnosť informácie doplniť a upresniť v komentári alebo cez e-mail na adresu racan.sk@gmail.com. Kandidáti sa môžu prezentovať aj na skupine Priatelia Rače.0 komentárov:

Zverejnenie komentára