Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.10.13
0
Róbert Pajdlhauser (NOVA), kandidát na poslanca BSK

Jedným z kandidátov na poslancov vo voľbách do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja je aj Róbert Pajdlhauser. Nájdete ho na kandidátke strany Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic). Spravodaj Račan mu položil otázky súvisiace s jeho kandidatúrou. 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do VÚC?
- S manželkou vychovávame malú školáčku, ktorá nám dáva čoraz premyslenejšie otázky. Nechcem jej klamať, prifarbovať realitu na ružovo, ani ju strašiť hrôzami života. Verím, že všetci môžeme zmeniť naše životy k lepšiemu. Preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky a ovplyvniť veci verejné. Naša rodina patrí k niekoľkým tradičným rodom žijúcim v Rači, chcem zastupovať záujmy Račanov v regionálnej a komunálnej politike. V politike som nový, nie som zaťažený politickými škriepkami, kauzami ani nesplnenými sľubmi. Viem sa stretnúť s každým bez predsudkov a riešiť akýkoľvek problém pre občanov.

Kde vidíte význam žúp napríklad z pohľadu Rače?
- Samosprávne kraje majú kompetencie v oblasti dopravy, nemocníc, stredných škôl, kultúrnych zariadení, domovov sociálnych služieb a regionálneho rozvoja. Žiaľ občania tieto kompetencie krajov často nepoznajú a nežiadajú svojich zástupov o riešenie problémov v týchto oblastiach, ktoré sa pritom dotýkajú ich každodenného života. Kompetencie krajov majú regionálny charakter a vyžadujú si riešenia nad úrovňou mestskej časti alebo mesta. Myslí si vari niekto, že každodenný dopravný kolaps dokáže vyriešiť Rača sama? Potrebujeme pomoc kraja a v kraji musí znieť račiansky hlas!

Kandidujete za Novu, ktorá nominovala Dana Krajcera za župana. 
Diskutujete spolu aj o problémoch Rače?
Oslovilo ma heslo strany „Postavíme Slovensko odznova“. Vzbudilo vo mne nádej. Po vstupe do NOVY som sa stretol zo všetkými lídrami, ich otvorenosť som vnímal veľmi intenzívne. Najčastejšie hovorím práve s kandidátom na župana Danom Krajcerom - má veľkú charizmu a vie počúvať ľudí. V Rači sme spolu s ľuďmi diskutovali o ich starostiach a očakávaniach. V NOVE nechceme byť len údržbármi, ale s podporou ľudí chceme niečo vybudovať. Plány pre Bratislavský kraj máme rozpracované v programe NOVY - obsahuje aj časti Nosný systém verenej dopravy – integrovaný dopravný systém; Via Pálffy cesta obnovy pamiatok, spojená so zážitkovou turistikou, gastronómiou, vinárstvom a ubytovaním; Senior parky pre aktívny dôchodok; Šport, zábava a oddych. Račania v ňom určite nájdu riešenia na mnohé problémy.


Kto je Róbert Pajdlhauser?
Narodil sa a žije v Rači. Vyštudoval technické smery, autodopravu a konštrukciu strojov. Má dlhoročnú prax v obchodných firmách v rôznych pozíciách, od dispečera až po riaditeľa a konateľa. Dlhé roky sa venoval obchodu. „Veril som, že k spokojnému životu stačí poctivo pracovať. V tomto smere som sa však sklamal a sklamali ma predovšetkým politici nedbajúci na záujmy občanov,“ tvrdí Pajdlhauser. Aj preto sa rozhodol zapojiť sa aktívne do politického života. Vo voľbách do VÚC kandiduje za stranu Nova.


Čo budem ako poslanec za Raču navrhovať a presadzovať

Riešenie ranného dopravného kolapsu
v Rači na Žitnej a Račianskej ulici a vo Vajnoroch na Rybničnej a Roľníckej dosiahneme len v rámci kraja, keďže si vyžaduje spoluprácu viacerých mestských častí a miest. Kraj by mal v tomto probléme prevziať zodpovednosť a v spolupráci s dotknutými mestskými časťami a obcami budovať záchytné parkoviská na okraji Bratislavy a zvýšiť podporu integrovanej dopravy, prispievať na prevádzku MHD a tým pomôcť komfortnejšie a pokojnejšie cestovať obyvateľom kraja. Krajskú spoluprácu si žiada aj obmedzenie stavebného boomu a s ním súvisiacich dopravných a sociálnych problémov, ktoré negatívne pocítili aj Račania.

Kultúra Rače a Vajnor
je nerozlučne spätá s vinohradníctvom. Vinohrady s blízkym lesom robia Raču a Vajnory atraktívnymi a jedinečnými. Naše vinohrady si zaslúžia ochranu a podporu nielen z poľnohospodárskeho hľadiska, ale aj ako zdroj zamestnanosti a základ pre rozvoj cestovného ruchu a kultúry. Alebo sa chceme dožiť vinobrania bez burčiaku z račianskeho hrozna? Zástupcova Rače musia v spolupráci s ďalšími obcami v okolí chrániť naše vinohrady, tradície a kultúru pred finančnými záujmami developerov. Pochádzam z vinohradníckej rodiny a som pripravený stáť v tomto boji na strane tradícií Rače.

V domovoch sociálnych služieb
je potrebné zlepšiť ich vybavenosť a zabezpečiť ich cenovú dostupnosť, a to najmä v mieste pôvodného bydliska seniorov, aby neboli vytrhnutí z miesta, kde žili a ktorého sú súčasťou. Známym problémom je malá kapacita domovov sociálnych služieb, týka sa to aj nášho račianskeho. Kraj však vlastní bývalú jedáleň za knihovníckou školou na Peknej ceste, ktorá zbytočne chátra. Prečo by nemohla slúžiť na dennú opateru seniorov alebo na iný sociálny účel? Riešenia aj zložitých problémov máme často priamo pod nosom, len potrebujeme politikov, ktorí majú skutočný záujem o ich riešenie.
           
Zvýšiť podporu a prestíž stredných odborných škôl
aj za účasti veľkých zamestnávateľov v Bratislave (finančnej, umožnenia odbornej praxe). Orientácia na gymnázia je krátkozraká, v konečnom dôsledku deťom škodí. V mnohých prípadoch zabíja remeselnícku zručnosť a vytvára v praxi neuplatniteľných absolventov humanitárnych predmetov. Naše deti si zaslúžia podporu talentu, preto musí kraj viac podporovať odborné školy.

Rozvoj športových aktivít
presahujúcich úroveň mestskej časti či mesta môže kraj podporiť. Mnohé športoviská na území Rače sú síce v kompetencií mesta, zaslúžia si však aj podporu kraja. Výstavba nových cyklotrás presahuje kataster Rače i Bratislavy, preto je jej podpora zo strany kraja vyslovene nevyhnutná. Kraj musí naplno využívať aj športové kapacity stredných škôl. V Rači sa napríklad dlhodobo odkladá sprístupnenie bazénu v strednej odbornej škole Na pántoch.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára