Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.10.13
0
Kandidát na poslanca Z BSK vo volebnom obvode Rača a Vajnory za koalíciu SDKÚ-DS, KDH, Most Híd, SaS, OKS a SZ. Člen KDH.

Bc. Mgr. Juraj Lauko, PhD. (1979). Narodil som sa a vyrastal som v Bratislave. V roku 2003 som ukončil štúdium filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde som zároveň v roku 2006 úspešne obhájil a získal doktorát (PhD.) na tému problematiky vzťahu jednotlivca a spoločnosti (štátu). Neskôr som začal štúdium práva a externé MBA štúdium v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Absolvoval som aj niekoľko študijných pobytov v zahraničí, najmä v oblasti práva, občianskych práv, sociálnej filozofie, filozofie práva a politiky.

 
Už od roku 1995 sa venujem otázkam neziskového sektora a občianskej angažovanosti. Pôsobil som ako dobrovoľník vo viacerých organizáciách, stal som sa členom Spoločenstva Ladislava Hanusa - neziskovej vzdelávacej inštitúcie, kde som pôsobil najprv ako lektor, v súčasnosti ako člen Rady SLH. Neskôr som založil Fórum pre kultúru, kde dnes pôsobím ako čestný predseda a podporovateľ Klubu Tomáša Munka v Ružomberku.

V komunálnej politike a samospráve pôsobím od roku 2007. V roku 2008 som sa stal prednostom Miestneho úradu, členom viacerých komisií pri miestnom zastupiteľstve a členom redakčnej rady, podporil som rozvoj Klubu mladých a Ochotníckeho divadla. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi sme v roku 2010 založili amatérsky šachový klub, v rámci ktorého sa nám podarilo zapojiť naše základné školy do projektu Šach na školy. Taktiež sme rozvinuli činnosť Filmového klubu, ktorý dnes funguje v Bratislave-Rači a vo Vajnoroch. V súčasnosti sa venujem najmä rozvoju Centra vzdelávania a kultúry.

Som ženatý a mám dve deti, Dominka (2008) a Aničku (2011). Vo voľnom čase sa venujem najmä písaniu (publikujem v rôznych zborníkov, časopisoch, na vlastnom blogu a pod.), nepohrdnem dobrou kávou spojenou s posedením a rozhovorom, či prechádzkou v prírode. Viac informácií nájdete na stránkach


Mnohí ma poznáte ako aktívneho človeka, ktorý neustále prináša nové nápady. Tento tvorivý nepokoj je mi vlastný. Usilujem sa, aby sa realizovali dobré nápady, a keď je niečo zlé, aby sa to jasne pomenovalo. Už je to viac ako päť rokov, čo pracujem v oblasti samosprávy a viac ako pätnásť, čo pôsobím v neziskovom sektore. Mal som možnosť vidieť veci aj z odbornej a „úradnej“ roviny, ale aj zo strany občianskej angažovanosti a dobrovoľníctva.

Bratislavský samosprávny kraj – život pod Karpatmi

Svoje skúsenosti a poznatky prenášam aj do práce pre samosprávu. Tak ako v neziskovom sektore, aj na tejto úrovni sa mnohé projekty uskutočnia len vďaka poctivej a drobnej, dobrovoľníckej činnosti. Preto verím, že i v našom obvode Rače a Vajnor sa dá veľa zlepšiť „drobnou“, ale zato ostražitou a poctivou prácou poslanca.Výsledky mojej činnosti ľudia poznajú a ľahko si ich môžu overiť. Držím sa totiž zásady, že nesľubujem veľké veci, ale konkrétne činy, ktoré sa reálne dajú dosiahnuť a zlepšiť. Usilujem sa o to, aby sa zlepšilo povedomie ľudí o ich vlastných právach, o ich možnostiach, ale zároveň aj o to, aby boli patrične hrdí na to, kde vyrastali a kde žijú. Patriotizmus, aj ten lokálny, je veľmi dôležitý. Pomáha totiž aj samotnej samospráve. Veď napríklad už len keby sa každý, kto býva v našom obvode, aj skutočne prihlásil k nám na trvalý pobyt, aj naša mestská časť by mala viac peňazí. A sú to nemalé sumy. Napríklad náš kraj hospodári so sumou 122 262 956,- EUR, Rača so sumou cca 8 694 630,- EUR, Vajnory okolo 2 755 000 EUR. Naše obce, mestá i kraj majú veľa problémov, od neznalosti a nezáujmu občanov až po komunálno-politických špekulantov. Aj preto sa venujem dobrovoľníctvu a vzdelávaniu. Je to môj spôsob zápasu proti ľahostajnosti a názoru, že ľudia nič nezmôžu. Komunálna politika a riadenie obce (samospráva) sú zložité procesy, ktoré sa dokonca vyučujú aj na niektorých vysokých školách. Komplikovanosť procesov je však často zneužívaná ako zámienka na odbitie aj oprávnených požiadaviek ľudí. A tu naozaj pomôže len angažovanosť a informovanosť.


Šach na vinobraní?

Na tohtoročnom vinobraní som postavil netradičný stánok. Napriek tomu, že sa v ňom nič nepredávalo, záujemcov bolo tak veľa, že často nebolo miesto. Ba dokonca ani nie celkom vydarené počasie, ktoré bolo najmä v sobotu veľmi upršané, neodradilo nadšencov od svojho cieľa. Vyvýšené pódium, drevené stoličky, barový pultík s vynikajúcou kávou, ktorú si ľudia dokonca chceli kupovať. „Juraj Lauko – šach na školy“, bol stánok, ktorý vám na Detvianskej ulici ihneď padol do oka.Ľudia hrajúci šach si cvičia svoje schopnosti. Deti majú lepšie známky nielen v matematike, ale napr. aj v anglickom jazyku. Šach zlepšuje čítanie, pozornosť, kritické a tvorivé myslenie. Posilňuje pamäť. Dnes, keď sa mnohí mladí ľudia venujú sociálnym sieťam a čas trávia na internete, je organizovanie takýchto podujatí dôležité. Nezanedbateľný význam má aj medzigeneračný dialóg. Aj na vinobraní ste mohli vidieť deti aj seniorov, každú vekovú skupinu...


Divadlo JaJa rozžiarilo úsmevy nielen u malých...

Centrum vzdelávania a kultúry zorganizovalo definitívnu rozlúčku s prázdninami. Hosťom a hlavným programom podujatia bolo Divadlo JaJa. Už polhodinu pred predstavením sa začala miestnosť v klube zapĺňať malými i veľkými divákmi. Napokon 50-minútový program pre deti vyplnila princezná Frmfrlína, princ Ondrej, ktorého deti učili narábať s mečom, či dvojhlavý drak a dračica.
Činnosti, ktoré organizujeme, zastrešujeme alebo chystáme v našom okrese Bratislava III. (Rača, Vajnory, Nové Mesto):

1.      Webový portál o informáciách zo samosprávy – stali sme sa súčasťou projektu Otvorenej spoločnosti - Odkaz pre starostu
2.      Projekt šach na školy
3.      Amatérsky šachový krúžok
4.      Filmová jeseň v Nemeckom kultúrnom dome v Rači
5.      Samovzdelávacie krúžky (Rača, Vajnory)
6.      Čítačky v knižniciach
7.      Premietanie vo Filmovom klube
8.      Projekt malých knižníc


Juraj Lauko


0 komentárov:

Zverejnenie komentára