Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.2.14
0
Vystúpenie na rokovaní MZ MČ Bratislava - Rača dňa 18. februára 2014

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

pri výstavbe chaty v lokalite „Saurisle“, na parcele vedľa mojej vinice, dochádza k zásahom do môjho pozemku, pretože Stavebný úrad MČ Bratislava - Rača ani po opakovaných upozorneniach a sťažnostiach na nečinnosť jeho pracovníkov neprinútil suseda-stavebníka dodržať podmienky stavebného povolenia a v určenej lehote postaviť na jeho pozemku plot. Stavebný úrad sa k zodpovednosti za tento stav nehlási.

Z uvedených dôvodov problém, pretrvávajúci už viac než rok, predkladám verejne na miestnom zastupiteľstve MČ a žiadam Vás a príslušné útvary MÚ o jeho posúdenie a vyriešenie. Podrobný opis objasňujúci podstatu a stav problému je prílohou môjho vystúpenia, do Vašich poslaneckých schránok som ho doručil včera 17. februára 2014. Tu len zhrniem svoj pohľad na celú záležitosť:

K zásahom do môjho pozemku dochádza opakovane a riešenie sa vlečie dlhé mesiace. Pracovníci MÚ nedbali na moje podnety a upozornenia, neplnili sľuby ani lehoty, sused-stavebník dodnes nesplnil podmienky uložené v stavebnom povolení a stavebný úrad sa tomu stavu nečinne prizerá. Hl. kontrolór napriek tomu nenašiel na činnosti pracovníkov stavebného úradu žiadne pochybenie a MÚ ma presviedča, že ide o susedský spor a odporúča mi riešiť ho na polícii a na súde...

Som presvedčený, že 1) sa nejedná o spor medzi mnou a susedom-stavebníkom, 2) zásahy do môjho pozemku sú dôsledkom pomalého, neprofesionálne a alibistického postupu pracovníkov stavebného úradu MÚ a 3) MÚ nechráni moje práva a svojou nečinnosťou mi spôsobuje majetkovú aj nemajetkovú ujmu.

Žiadam poslancov, aby 1) zaviazali vedenie MÚ a stavebného úradu napraviť tento nezákonný stav a 2) moje vystúpenie vrátane prílohy zahrnuli do zápisnice z rokovania MZ.


Bratislava 18. február 2014
Benedikt ŽitnýSúvisiace informácie:

Výstavba chaty v lokalite „Saurisle“ - sled udalostí0 komentárov:

Zverejnenie komentára