Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.4.15
0
Katolícky kňaz v Račišdorfe, národovec a bojovník za slovenskú samostatnosť, priekopník modernej pastorácie a okresný školský dekan. Začiatkom apríla si pripomíname 140 rokov od jeho narodenia (*10. 4. 1875).

Popri Móricovi Alstrovi bol ďalšou významnou osobnosťou na račianskej fare. V Rači pôsobil 33 rokov. Narodil sa v Lomnici. Za farára do Račišdorfu ho menovali 3. decembra 1908 a pôsobil tu až do svojej smrti. Zomrel 23. januára 1942 vo veku 67 rokov a je pochovaný na tunajšom cintoríne (napravo od Kostola Panny Márie, Pomocnice kresťanov).

V račianskej farnosti založil viacero spolkov ako napr. Mariánsku kongregáciu, Spolok Božského srdca Ježišovho, Katolícku jednotu žien, Jednotu Slovenského orla. K farskej budove dal pristavať tzv. kaplánku, letnú kuchyňu a farskú kanceláriu. Zorganizoval zbierku a dal pre farský kostol odliať nové zvony, keďže pôvodné boli zrekvirované v I. svetovej vojne. S veľkou láskou sa venoval mládeži a za jeho pôsobenia vzišlo z Rače 9 kňazov. Pre račišdorfských farníkov začal v r. 1928 vydávať „Farský vestník“, mesačník o živote vo farnosti a vo svete.

Dekan Vojtech Rudroff s kňazmi - račianskymi rodákmi na primíciách v roku 1938

Zorganizoval viaceré farské púte – najmä do Mariazellu. Počas jeho pôsobenia a s jeho veľkým nasadením bola vo farnosti postavená rímskokatolícka škola na Detvianskej ulici (v r. 1931) a kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov (Dolný kostol v r. 1937) na cintoríne, ako aj Katolícky kultúrny dom A. Hlinku na námestí rovnakého mena (v r. 1939 – 1941).


Na našom miestnom cintoríne možno ľahko nájsť hrob tejto významnej račianskej osobnosti. Ale nezaslúžil by si od nás, súčasných, väčšiu starostlivosť?

Z materiálov pp. Ľ. Havloviča a M. Hatalovej
vybrala D. Luknárová

0 komentárov:

Zverejnenie komentára