Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.4.15
0
Dovoľte, aby som zareagoval na prebiehajúcu iniciatívu pani poslankyne na Rendezi (Východnom) MČ Rača Gelingerovej a skupiny obyvateľov zo sídliska Na Pasekách, ktorí žiadajú vypracovanie „Štúdie hodnotenia expozície hluku na Rendezi“ najmä sídliska Na Pasekách. Zrozumiteľnou rečou preložené, či hluk zo železničného spádoviska Bratislava východ svojou intenzitou hlučnosti nepoškodzuje zdravie jeho obyvateľov.

Vyžiadal som si preto, priamo od ŽSR Ing. Kubáčka – generálneho riaditeľa sekcie železničnej dopravy a dráh, aby mi od kompetentných pracovníkov ŽSR zaslal grafy vývoja výkonov na spádovisku od roku 2000 do roku 2014. Prvý graf denných prevádzkových výkonov preukázal veľký prepad o 65 % a druhý graf ako celoročný sumár preukázal pokles prevádzkových výkonov za toto obdobie až o 67%. Uvedená cesta jasne dokazuje, že zaťaženosť hlukom logicky klesla a teda aj tieto hladiny hluku nemôžu spôsobovať stav, kedy je ohrozené zdravie obyvateľov Na pasekách.

Bývam na Rendezi 60 rokov a ako poslanec pôsobím už 20 rokov a až do roku 2014 sa nikto nikdy z obyvateľov Na pasekách nesťažoval formou petície alebo osobnej sťažnosti na poslaneckých dňoch na Rendezi, kde sa vždy zapisujú podnety, sťažnosti obyvateľov Rendezu.

Ja zastávam názor, že väčším problémom obyvateľov Na pasekách, ako priorita číslo jedna je PARKOVANIE, ktoré je už v stave dopravného kolapsu. Už 9 rokov žiadam každoročne písomnou formou cez celoročný finančný rozpočet MČ Rača, aby sa zrealizovala výstavba PARKOVISKA NA PASEKÁCH v priestoroch pasienkov za 162-bytovkou, ktoré vlastnícky patria PD Rača. Môj návrh znie, že MÚ Rača združenými finančnými prostriedkami so záujemcami o parkovné miesto z radov obyvateľov 162-bytovky Na pasekách by v prvej etape od PD Rača kúpili potrebný pozemok, MČ Rača by potom realizovala potrebnú stavebnú prípravu až po verejnú súťaž výberu stavebnej firmy, ktorá by výstavbu parkoviska dotiahla do prevádzkového stavu. Vyriešenie parkovania Na pasekách výstavbou nového PARKOVISKA, to je podľa mňa v poradí dôležitosti jeho obyvateľov oveľa nutnejšie, ako pre mňa nepochopiteľne vyrobený problém hluku a jeho meracej štúdie, ktorá bude stáť MÚ Rača 3000,- €, aj keď s finančnou participáciou vlastníkov bytov 162-bytovky.

Je zároveň pozoruhodné, že Rendez, ktorý vznikol cielene ako železničná osada ešte v roku pána 1883 ako dôležitý železničný uzol ZRIAĎOVACEJ STANICE dokáže závažne prekvapiť ľudí, ktorí sa sem dobrovoľne prisťahujú a na druhý deň sa čudujú, že tu tá železnica vôbec existuje a dovolí si vytvárať pre nich nežiaduce zvuky v podobe pískania lokomotív, alebo ťahavého zvuku koľajových výhybiek. Neviem, ak by som sa presťahoval do bytovky blízko letiska Ivanka a na druhý deň ráno by som občiansky rozhorčene protestoval, čo si to vôbec dovoľujú tie lietadlá, vyvolal by som u tam žijúcich ľudí isté zmiešané pocity. Všetky bytovky na Dopravnej ulici + Na pasekách totiž vznikli ako výstavba bytov cez ŽSR pre svojich železničných zamestnancov, kde stále žijú mnohé pokračujúce generácie ľudí, ktorí by v prípade škodlivého hluku zo spádoviska ŽSR neváhali nekompromisne, účinne zjednať nápravu riešenia tohto problému.

Nie, nikdy ako obyvatelia Rendezu sme taký problém neriešili, pretože neexistoval, namiesto toho sme snažili byť tu ľuďmi DOMOVA nie NOCĽAHÁRI, aby tento malý kúsok zvaný Rendez bol príjemným miestom pre život.

S úctou
Cyril Sekerka
poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára