Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.4.15
0
V sobotu 11.04.2015 o 10. hod. sme začali brigádu na sídlisku Šajby. Očakávala som malú účasť a to hlavne preto, lebo v minulosti sa tu nič podobné neorganizovalo. Pretože som bola aj na brigáde pred pár týždňami a to sme upratovali okolie KS Impulz, očakávala som účasť do 10 ľudí. Na takúto skupinku som si trúfala, že to organizačne zvládnem aj sama.

Keď som okolo 10 hodiny ráno videla kráčať masu detí k materskej škôlke, ešte stále som bola presvedčená, že to idú na výlet. Číslovka sa zastavila na čísle 72 ľudí a to na jedného človeka bol riadny nápor. Automaticky sa vytvorili skupinky a tak ja som robila posunovača sáčkov, rukavíc, náradia, organizovala, kde sa majú kopiť už naplnené vrecia, aby sa nevysypali atď. Šajby sú veľké a rozľahlé a hlavne odpadu tu bolo za mnoho rokov veľmi veľa. Nečistili sme len sídlisko, partia ľudí čistila detské ihrisko na Sklabinskej, čiernu skládku pri historickej železnici pri záhradkách a taktiež okolie výškovej budovy, ktorá je roky opustená.

Vyzbierať tento neporiadok bola jedna časť práce, ale naložiť tento odpad a ihneď ho odviesť do zberného dvora, to bola práca následná. V ten deň do 14 hodiny sa auto otočilo 2 krát a prakticky sa odniesli všetky naplnené vrecia. Ostala len kopa neidentifikovateľného odpadu, ktorý sa nedal naložiť do vriec a musel sa ručne lopatami nahádzať na auto a odviesť. Tieto dokončovacie práce sa urobili o jeden deň neskôr a boli organizované miestnym úradom v Bratislave Rači.

Poďakovanie patrí mládežníckej organizácii Fusion Rača, ktorí po práci mne aj zaspievali, veľké ďakujem detskému centru Pohodička, ich deti a vedúci pracovali až do úplného záveru, obyvateľom sídliska Paseky p. Lipovskému, p. Točkovi, p. Tomčalovej,
p. Figurovej Molnárovej za náradie a pracovné pomôcky, p. Štrbákovej, ktorá to organizačne pripravovala cez facebook celú túto akciiu , Dužovi a spol., ktorí vytrvalo zbierali odpad na ihrisku Sklabinská. Ale hlavne veľká vďaka tu šajbárom, mojim susedom menovite p. Repovi, p. Sásikovi, rodine Ternényovej, ktorá napriek zlému zdravotnému stavu predsa našla silu upratovať, p. Šouflovi, rodine Richterovej, p. Papugovej a manželom z domu č. 26, ktorí tiež pracovali do úplného záveru, mladému chalanovi z domu č. 34 p. Šimonovi a ospravedlňujem sa ak som meno niekoho nespomenula. Ďakujem aj môjmu synovi Viktorovi, lebo aj on sa zaslúžil o to, aby sa celá vec podarila.

Chcem veriť, že sa táto akcia bude opakovať, pretože toho neporiadku je tu veľmi veľa. Celú akciu som vyhodnotila, ako podporu nám všetkým, ktorí mesiace pracujeme cez facebooku /skupina Priatenia Východného/Rendezu/, kde sa riešia nielen problémy nášho obvodu, ale aj sa organizujú takéto enviromentálne stretnutia. Želám si, aby si tieto aktivity ľudia osvojili, aby sa naučili, že pokiaľ si to tu my nebudeme udržovať, nik to za nás neurobí.
Veľké ďakujem patrí starostovi Pilinskému, že ma podporil a vyšiel v ústrety tejto akcii a urobil všetko preto, aby sa tento projekt realizoval, ďakujem aj zamestnancom miestneho úradu. Ďakujem.  

Dagmar Gelingerová
poslankyňa MČ BA Rača
obvod Východné


0 komentárov:

Zverejnenie komentára