Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.8.18
0
Možno ste sa už stretli s litografiou z roku 1863 s názvom „Výtečníci slovenskí“, na ktorej sú portréty výnimočných predstaviteľov slovenskej inteligencie, spoluzakladateľov Matice slovenskej. Medzi nimi je aj kňaz – titulárny opát Ján Gotčár. V tomto roku sme si pripomenuli 195. výročie jeho narodenia a 135. výročie úmrtia.

Kto bol Ján Gotčár?

Rodák z Makova (1. jún 1823) sa po absolvovaní štúdia filozofie a teológie stal kňazom a významným národovcom. Pôsobil ako gymnaziálny profesor, školský dozorca, významný publicista, politický činiteľ, podporovateľ štátoprávnych snáh o národnú emancipáciu Slovákov a slovenské školstvo, spoluzakladateľ Matice slovenskej i Spolku sv. Vojtecha. Duchovne i materiálne podporoval slovenských študentov a stál pri zrode katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom.

Už počas štúdií v Trnave a Budapešti sa zoznámil s predstaviteľmi formujúceho sa národného povedomia. Stal sa členom prípravného výboru memorandového zhromaždenia Matice slovenskej a bol poverený vypracovaním stanov. Na slávnostnom zasadaní Matice slovenskej v Martine 4. augusta 1863 predniesol zhromaždeniu oduševnenú reč. Ako publicista prispieval do časopisu Cyril a Metod, do Národných novín, do slovenských politických novín Pešťbudínske vedomosti, pri zrode ktorých stál. Svoje príspevky, ktoré mali v tom čase povzniesť slovenský národ, často písal pod pseudonymom Kysučan. V roku 1865 neúspešne kandidoval za poslanca Uhorského snemu. Keď ho po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 maďarské úrady predčasne penzionovali a zakázali mu akúkoľvek verejnú činnosť, na račiansku faru ho prichýlil vtedajší farár Móric Alster.

V Rači prežil posledných sedem rokov svojho plodného života. Napriek podlomenému zdraviu sa aj tu zapojil do aktívnej služby. Pomáhal pri založení hasičského spolku v Rači, viedol miestny spolok sv. Vojtecha, bol slávnostným kazateľom, o čom svedčí zápis vo farskej kronike z roku 1882.

Zomrel 19. augusta 1883 a pochovali ho na miestnom cintoríne. Keďže jeho hrob sa nezachoval, na pomníku kňazov, ktorí v Rači pôsobili mu MÚ v Rači v roku 2000 nechal osadiť pamätnú tabuľu.

Z dostupnej literatúry spracovala
Mária Hatalovánajvýznamnejší predstavitelia slovenského obrodenia
– zakladajúce osobnosti Matice slovenskej z roku 1863.Spomienka na opáta Gotčára


0 komentárov:

Zverejnenie komentára