Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.8.18
1
Snahy o zavedenie regulácie parkovania v hlavnom meste sú intenzívne minimálne 10 rokov. Bratislava pripravila viacero komplexných návrhov celomestskej parkovacej politiky, no dodnes nie sú účinné.

Bratislava je posledné z krajských miest Slovenska, ktoré nemá zavedenú celomestskú parkovaciu politiku. Už aj väčšina okresných miest siahla po uplatnení tohto nástroja, ktorý sa pri správnom zavádzaní a transparentných podmienkach ukázal ako veľmi efektívny pri zveľaďovaní verejného priestoru.

Problém možno rozobrať odborne a do hĺbky, no v tomto článku chcem poukázať na principiálne dôvody a aspekty, ktoré v diskurze o parkovacej politike neodzneli, alebo odzneli slabo.


Za súčasný stav v Bratislave môžu aj tieto aspekty:

• Bratislavu tvorí 17 mestských častí s vlastnou samosprávou a nastavenie systému je preto ďaleko zložitejšie. No tento problém sa podarilo vyriešiť. Mestské časti dostali voľnú ruku pri stanovení parkovacích zón či výšky poplatku za parkovanie na verejnom priestranstve.

• Spoplatnenie parkovania nie je populárna téma. Predstavuje zavedenie nového poplatku pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta.

• Zavádzanie parkovacích politík v mnohých mestách sprevádzali kauzy o netransparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami. A samotné mesto Bratislava nesie následky nesprávneho rozhodnutia samosprávy a nevýhodný prenájom verejného priestoru – neslávne známu kauzu parkovania BPS v centre.

Za uvedených vstupných podmienok je nepochopiteľné, že súčasné vedenie mesta Bratislava pristúpilo k implementácii návrhu parkovacej politiky na základe tajných dokumentov. Dokumentov za nemalé verejné prostriedky, ktorých obsah pozná len autor a úzke vedenie magistrátu.


Parkovacia politika musí byť Fair Play

Parkovacia politika sa týka každého obyvateľa mesta. Pozitívne, či negatívne. Fakt, že okrem iného predstavuje zavedenie nového poplatku, robí túto tému omnoho chúlostivejšou na komunikovanie s verejnosťou. Toto magistrát absolútne podcenil. Transparentnosť a jasné deklarovanie, ako budú výnosy z parkovania využité, sú základom pre schválenie parkovacej politiky v hlavnom meste. Určite nie tajne a neodkontrolovane. Máme už smutné príklady, ako skončili natvrdo pretlačené parkovacie politiky. Tomu sa musí Bratislava vyhnúť.

Regulácia parkovania prinesie v niektorých častiach mesta dočasné zhoršenie stavu. Aj tento aspekt je potrebné komunikovať. Zákonné vyznačenie parkovacích miest zníži ich počet a znemožní parkovanie na nepovolených miestach.

Keď sa súčasná parkovacia politika pripravovala, magistrát prišiel s heslom: Poriadok do ulíc. Na prvý dojem to pôsobilo dobre, no keď si uvedomíte, že tým neporiadkom v uliciach sme my a naše autá, tak to až tak pozitívne nevyznieva. Uvádzam to ako príklad, že akútnosť potreby zavedenia parkovacej politiky sa nesprávne komunikuje.

Dobré moderné parkovacie politiky prinášajú mestám upravený verejný priestor, financie na iné rozvojové projekty, regulované parkovanie, dáta o doprave a mnoho iných benefitov, ale primárny dôvod pre ich zavádzanie je inde.


Súčasný stav je nespravodlivý

Je výrazne nespravodlivý k ľudom, čo neparkujú svoj súkromný majetok (auto) na uliciach (verejnom priestranstve). Oni musia totiž za verejnú dopravu platiť a chodníky majú obsadené autami.

Rovnako nespravodlivý je súčasný stav k vlastníkom garáží, či parkovacích miest. Oni totiž za svoju možnosť parkovania draho zaplatili kúpou, či výstavbou súkromného parkovacieho miesta a ročne platia miestne dane za vlastníctvo, ktoré sú za garážové miesta vo vyššej sadzbe ako obytný priestor.

Verejný priestor je náš priestor. Na jeho údržbu platia obyvatelia miestne dane. Všetci rovnako podľa predpisu. Súčasný stav nie je preto spravodlivý ani k parkujúcim. Nie je predsa spravodlivé, aby ho zaujal niekto svojim súkromným vlastníctvom na úkor iného.

Férovo nastavené podmienky poplatku za „prenajatie“ verejného priestoru na čas potrebný na parkovanie by mali byť prijateľné pre všetkých. Spokojnosť sa však dostaví len vtedy, keď budú benefity zo zavedenia jasne čitateľné v uliciach. Je to overené v mestách, ktoré zaviedli úspešne parkovaciu politiku v prospech obyvateľov.

Parkovacia politika Bratislavy musí byť Fair Play a potom aj prejde.

Zuzana AufrichtováIlustračná fotografia (zdroj: internet)1 komentárov:

  1. Rovnako nespravodlivý je súčasný stav k vlastníkom garáží, či parkovacích miest.....prestante trepat,oni si tuto moznost vybrali sami,Vaz.pani Zuzana!!!!!

    OdpovedaťOdstrániť