Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.4.19
0
Rozhovor s poslancom MZ Bratislava-Rača za Rendez doc. Ing. Radkom Tiňom, PhD.

Radko Tiňo, doc. Ing. PhD. (44), vysokoškolský pedagóg STU v Bratislave venujúci sa aj výskumnej činnosti, od roku 2018 poslanec MZ Bratislava-Rača za miestnu časť Východné; člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy.

• Na úvod blahoželám k zvoleniu za poslanca. Prekvapila ťa dôvera vyjadrená až 441 hlasmi?
Ja som išiel do kandidatúry s tým, že som nemal veľké očakávania. Vedel som, že ma veľa ľudí nepozná a že jedinou možnosťou, ako uspieť, bude zbierať podpisy v uliciach a osobne presvedčiť ľudí, že mi môžu dôverovať. Veľmi mi pomohla aj spoločná kampaň s Michalom Drotovánom a hlavne jeho nasadenie pri zbere podpisov, ktoré ma znova a znova nútilo vyraziť medzi ľudí a zbierať podpisy v uliciach. Za to mu veľmi ďakujem. Čo ma však prekvapilo, bol fakt, že rozdiel medzi prvým a druhým kandidátom po voľbách v našom obvode činil iba 4 hlasy.

• Zaberá ti poslanectvo viac času ako si očakával? Aké máš dojmy z ostatných poslancov, sú konštruktívni?
Poslanectvo je časovo dosť náročné. Navyše, keď sa vyskytnú dôležité témy, ako napríklad príprava rozpočtu alebo vyjadrenie sa k územnému plánu zóny Krasňany, dalo mi to riadne zabrať. Vedel som, že sú to zásadné veci, ktoré si vyžadujú poctivý prístup a ako novoposlanec som si musel naštudovať množstvo zákonov, vyjadrení expertov, právnikov a nakoniec na základe mozaiky všetkých informácií si aj utvoriť názor, podľa ktorého som nakoniec aj hlasoval. Aké mám dojmy z ostatných poslancov? Veľmi rýchlo som sa naučil, že obecné zastupiteľstvo je tvorené ľuďmi s rôznymi záujmami, postojmi a názormi. S niektorými sa vo väčšine vecí zhodujeme, s inými nachádzam názorové prieniky iba občas. Cením si však diskusie podložené argumentami, skúsenosťami a odbornosťou.  

• Ktorým bodom z tvojho volebného programu sa aktuálne najviac venuješ a považuješ ich za reálne splniť čím skôr?
Môj volebný program silne korešponduje s programom starostu Michala Drotována, aj keď nebol rozpracovaný do takých detailov. Ťažko povedať, čomu sa momentálne najviac venujem, lebo takmer každý týždeň riešime niečo nové. Avšak z môjho programu považujem za prioritu dopravu na Rendezi. Zatiaľ sa mi nepodarilo v tomto smere nič mimoriadne vyriešiť, no absolvoval som niekoľkohodinový rozhovor s odborníkom na tému hromadnej dopravy a železníc, ktorý mi poskytol množstvo informácií a uviedol ma hlbšie do problematiky. Rád by som inicioval stretnutie vedenia MU Rača so zástupcami Dopravného podniku a železníc s cieľom prediskutovať možnosti zlepšenia dopravného spojenia obyvateľov Rendezu s centrom mesta. Okrem toho sa priebežne venujem odstraňovaniu aktuálnych problémov, ktoré sa objavujú v mojom volebnom obvode. Dôkazom toho sú moje príspevky na portáli Odkaz pre starostu.

• S ktorými zo subjektov si už rokoval alebo v blízkej budúcnosti plánuješ rokovať a o čom, magistrát HM SR, BSK, DPB, ŽSR, ZSSK, ZSSK Cargo, BID, BVS, Akadémia PZ, OLO?
Odpovedal som už v predchádzajúcej otázke. Zatiaľ to bol rozhovor (nie rokovanie) so zástupcom BID. Neplánujem však rokovať samostatne s vyššie zmienenými subjektami. Ako sám poslanec nemám veľa kompetencií a možností na reálne riešenia. Keď to však bude potrebné a možné, budem iniciovať viacstranné rokovania so zástupcami dotknutých subjektov a vedenia MČ Rača. Mám rozpísaný list vedeniu Dopravného podniku mesta Bratislava, v ktorom chcem otvoriť témy zlepšenia hromadnej dopravy na Rendezi. 

• S akými inými problémami sa ľudia obracajú na teba, sú riešiteľne?
V uplynulých mesiacoch sa ľudia často sťažovali na rozkopané chodníky a cesty, ktoré sú dôsledkom pokládky optických sietí. Tieto práce začali už na jeseň a dodnes neboli riadne ukončené. Obyvatelia sú oprávnene rozčarovaní. Komunikoval som niekoľkokrát so spoločnosťou Suptel, ktorá realizuje výkopové práce, no tí ma vždy odkazujú na operátorov sietí. Je to začarovaný kruh. Veľkou témou bola aj zimná údržba. V decembri a januári som riešil nefunkčné verejné osvetlenie v blízkosti ŽS Východné a keď sa to konečne podarilo opraviť, prestalo pre zmenu svietiť za železničným priecestím smerom na Šajby. Podporil som aj občanov v petícii proti výstavbe projektu Jadalu, lebo si myslím, že tento projekt nie je vhodný pre lokalitu medzi Dopravnou a Sklabinskou ulicou. Sú tu aj mnohé malé problémy, ako napríklad opravy hracích prvkov na detských ihriskách, ktoré sú ľahko a rýchlo riešiteľné a mnohé už aj boli vyriešené.

• Ako si bol spokojný so zimnou údržbou ciest a chodníkov, akú máš predstavu o zabezpečení pravidelného kosenia pozemkov, či už verejných alebo súkromných?
Tohoročná zimná údržba bola špecifická v tom, že nové zastupiteľstvo a nové vedenie MÚ začali pracovať 10. decembra. Stav techniky nebol vyhovujúci a ani zásoby posypových materiálov neboli dostatočné. Navyše, samospráva dostala do daru povinnosť udržiavať aj chodníky, o ktoré sa pred tým starali majitelia susediacich nehnuteľností. Toto spôsobilo vrásky na čelách vedúcich predstaviteľov všetkých samospráv, keďže zákon vstúpil do platnosti uprostred roka a v rozpočtoch neboli alokované prostriedky na zvýšenie výkonov. Vedenie MÚ Rača apelovalo na ľudí, aby mu so zimnou údržbou pomohli a aby boli počas tejto zimy zhovievaví. Som rád, že väčšina občanov situáciu pochopila a že sa aj sami podujali čistiť chodníky od snehu a ľadu. Čo sa týka kosenia, je to ďalšia z veľkých tém. Na Rendezi patrí veľa pozemkov železniciam a tie nemajú dostatočné kapacity na zabezpečenie pravidelného a hlavne včasného kosenia. So starostom diskutujeme o tom, že mestská časť požiada ŽSR o prenájom, alebo zverenie týchto pozemkov a bude sama zabezpečovať ich letnú aj zimnú údržbu. S tým samozrejme budú súvisieť zvýšené náklady pre mestskú časť, no je potrebné si uvedomiť, že obyvatelia, ktorí tu žijú a platia dane, si zaslúžia kvalitné služby. Letná, aj zimná údržba medzi takéto základné služby nepochybne patria. Som rád, že medzi poslancami a aj vo vedení miestnej časti panuje zhoda v tom, že je potrebné zabezpečiť kvalitnú a včasnú starostlivosť o verejné priestory v celej Rači. Verím, že to občania pocítia už v priebehu tohto roka.

• Ďakujem za rozhovor.

Ján Drotován
redaktor račan.sk výber


0 komentárov:

Zverejnenie komentára