Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.4.19
0
Rozhovor so starostom mestskej časti Bratislava-Rača Michalom Drotovánom.


• V akom stave si preberal úrad? Čo ťa prekvapilo milo? Čo nemilo?

Prebral som úrad v stave, kedy sa veľa vecí neriešilo doslova desaťročia a odkladali sa na vedľajšiu koľaj. Zarazilo ma z manažérskeho hľadiska, že napríklad správa rôznych budov je pod štyrmi rôznymi oddeleniami, výrazne nerovnomerné rozdelenie platov v prospech „horného úradu“, to, že finančným oddelením neprechádzajú veľké verejné obstarávania a pod. Bolo by to na knihu. Snažím sa od prvého momentu nastaviť iný spôsob fungovania a chápem, že nie každému to vyhovuje – musím však povedať, že som doteraz okrem bývalej prednostky neprepustil žiadneho zamestnanca. Každý dostal šancu. Na úrade pôsobí veľa ľudí, čo sú kvalitní, majú radi svoju prácu a sú pomocou pre celý úrad. Veľmi milo ma prekvapilo napríklad skvelé fungovanie finančného oddelenia.

• Ako hodnotíš prvých sto dní vo funkcii starostu Rače? Aké rozhodnutia si už stihol spraviť? Narazil si v niečom – obrazne – do steny?

Od prvého dňa som nabehol do operatívy a nemal som nielen 100 dní, ale ani 100 hodín na zorientovanie sa – hneď sme išli do zimy, bolo treba riešiť koncoročné veci, čo najskôr pripraviť rozpočet a podobne. Tých rozhodnutí za tých pár mesiacov už boli stovky – od dennej operatívy až po zásadné ako je vytvorenie spoločného oddelenia dopravy a životného prostredia, príprava nového oddelenia správy budov, zháňanie ľudí na pozície zamestnancov, ktorí odišli. Ocenil by som, ak by sa v budúcnosti nepoužívala veta „ale takto sa to robilo dvadsať rokov“. Som zameraný na výsledky a nie na PR. Verím, že ľudia, čo chcú pomôcť Raču posunúť dopredu, zostanú pracovať na úrade a obyvatelia pocítia zmeny. Rozhodol som sa však výrazne menej čítať sociálne média, pretože sú poväčšine iba žrútom času. Vždy je lepšie podnety zasielať priamo na úrad e-mailom.

• Obciam pripadla na starosť okrem zimnej údržby ciest aj údržba chodníkov. Nie všetci boli spokojní s tým, ako to MiÚ zvládal. Bude o rok práca úradu systematickejšia?

Skutočnosť je taká, že bývalý starosta vo vzťahu k odhŕňaniu chodníkov – čo bola tento rok novinka – nepripravil žiadne kroky. Nakoľko v rozpočte boli už iba financie na jeden malý stroj, tak sme ho rýchlo kúpili a snažili sa zabezpečiť zimu s kapacitami, čo ostali. Vo veľa lokalitách mi práve volali, že videli odhŕňanie prvýkrát. Áno, určite boli lokality, ako sú Kopanice, kde mohli mať pocit, že to nebolo dostatočné – treba si však uvedomiť, že rovnaké kapacity mali urobiť násobne viac práce. Týmto chcem ešte raz poďakovať dobrovoľníkom, ktorí pomáhali so snehom na chodníkoch aj všetkým zamestnancom. Keďže magistrát svoje chodníky nezabezpečil, museli sme riešiť aj tie. Budúcu zimu samozrejme budeme mať systém nastavený omnoho lepšie, vedúci oddelenia p. Čupka už na tom pracuje. Treba však uviesť, že nie je v kapacitách žiadnej samosprávy, aby do dvoch hodín odhrnula všetky chodníky pri únosnom finančnom zaťažení. Nehovoriac o tom, že zohnať brigádnikov na nárazovú prácu je aktuálne skoro nemožné.

• Plánuje MČ zabezpečovať pravidelné kosenie pozemkov využívaných verejnosťou? Obyvateľov málokedy zaujíma, kto ich má v správe, ale vyžaduje kosenie.

Aktuálne riešime tento problém s magistrátom, aby bolo jasné, kto aké pozemky kosí. Rozumiem, že ľudí to nezaujíma, je to však podstatné pre náklady a pracovníkov. Hlavne v dnešnej dobe, keď zohnať pracovníkov na kosenie či upratovanie je veľmi náročné a čím ďalej, tým viac nákladné. Požiadali sme ŽSR listom, aby sme začali rokovať aj o ich pozemkoch na Rendezi. Myslím si, že vnútrobloková zeleň by mala mať jedného pána.

• Po predchádzajúcom vedení si okamžite dostal na podpis výstavbu bytového komplexu Rínok Rača. Prečo sa už nedal zamietnuť?

Stavebné konanie na všetky stavby Rínku Rača boli začaté už za môjho predchodcu, v prípade prvých domov bolo konanie aj pripomienkovanie ukončené už pred mojim nástupom. Posledné tri budovy pripomienkovanie končilo až po Vianociach a práve tam sa mi podarilo vyrokovať posunutie budovy od bytoviek Plickova o 9 metrov, zníženie počtu bytov. To všetko u právoplatne umiestnených stavieb v minulosti. Nakoľko nikto z obyvateľov predmetnej lokality stavebné konanie nepripomienkoval, nemal stavebný úrad žiadnu inú zákonnú možnosť. Treba uviesť, že je to projekt, ktorý som zdedil v úplne záverečnej fáze a predchodca účelovo čakal so začatím konania tesne po voľbách.

• Aké nášľapné míny čakajú mestskú časť v oblasti rozvoja a výstavby?

V prvom rade sa musím vysporiadať so zámermi, kde je právoplatné územné rozhodnutie – okrem Rínku Rača som zdedil Dolný Slanec, Zrkadliská a Centrum Rača – tam však proces nie je tak ďaleko ako v prípade Rínku Rača. Tiež sa opäť zobúdza projekt Račany Rosso, ktorý stál len z dôvodu, že Kmotrík staval štadión. Tých problémov je samozrejme viacero – napríklad aj nezmyslený zámer Jadalu. Treba tiež opäť uviesť, že zámenou pozemkov na Hagarovej je priestor bývalého KS Elán určený na zástavbu – zámenu podporilo v roku 2013/14 v petícií viac ako 3,5 tisíc obyvateľov. Reštrukturalizácia stavebného úradu je aktuálne tiež de facto práca na plný úväzok.

• Deje sa niečo s vysporiadaním Kmotríkom neoprávnene zastavaných pozemkov na RNR? Máš v tejto záležitosti nejaký plán?

Aktuálne nehnuteľnosti RNR už v drvivej väčšine prípadov majú vo vlastníctve jednotlivé fyzické osoby – o to bude náročnejšie vysporiadanie nedoriešených pozemkov – týka sa to hlavne stavieb Retkinsu pri električkovej trati. Čo sa týka pozemkov, tak vyzveme vlastníkov nehnuteľností vrátane parkovacích miest, aby si dané pozemky odkúpili.

• Prebiehajú nejaké rokovania medzi mestskou časťou Rača a spoločnosťou Villa Vino Rača a. s. vo veci KKD a pozemkov v jeho bezprostrednom okolí?

Nie, s Villa Vino Rača som nemal zatiaľ žiadne stretnutie ani rokovanie, písali nám iba jeden list, kde žiadali opravu účelovej komunikácie od profilu Pri Šajbách k zbernému dvoru. Nakoľko je to komunikácia k zbernému dvoru, máme v pláne ju opraviť.

• Villa Vino Rača chce pozemky v okolí KKD, ktoré vlastní štát a spravuje Okresný úrad, získať do svojho vlastníctva. Tým budova KKD stratí hodnotu a využiteľnosť. Plánuješ v tejto veci rokovať s OU?

Plánujeme s Okresným úradom rokovať nielen v tejto veci, ale aj vo veci ihriska v Krasňanoch pri Grafii či budove v Knižkovej doline. Žiaľ, túto budovu už medzičasom zrýchlene ponúkli na odpredaj. Verím, že to všetko nepredajú a s novou vládou bude rokovanie férovejšie a jednoduchšie.

• Rozhodnutím väčšiny poslancov prišlo na podnet prokurátora k zrušeniu obstarávania Územného plánu zóny Krasňany. Ako hodnotíš tento krok? Dá sa výstavba regulovať aj inak ako cez ÚPZ?

Môj názor som myslím vyjadril dostatočne na predmetnom mimoriadnom zastupiteľstve. Chápem, že ľudia mali voči celému procesu nedôveru a veľa veci bolo v ÚPZ Krasňany zle urobených – otázne je, či by nebolo možné sa aspoň pokúsiť to upraviť. Je to však už len akademické debata, nakoľko proces rozhodnutím poslancov bol ukončený. Regulovať územie v obmedzenom rozsahu sa dá aj pri územnom konaní – tam však môže rozhodnúť miesto obce aj priamo Okresný úrad Bratislava. A samotný objem stavby to už ťažko ovplyvní.

• Starosta potrebuje pri presadzovaní mnohých návrhov aj podporu poslancov. Je súčasné zloženie miestneho zastupiteľstva naklonené konštruktívnej diskusii a spolupráci so starostom?

Spoluprácu zatiaľ hodnotím kladne, jednohlasne mi bol schválený rozpočet na rok 2019. Je pochopiteľné, že niektorí poslanci majú na veci rôzne názory, konštruktívnu kritiku ja beriem a akceptujem. Verím, že pre dobré veci nájdeme spoločné riešenia a zhodu.

• Vicestarostkou sa na plný úväzok stala Lenka Antalová Plavuchová. Prečo práve ona? Akú agendu má na starosti?

Lenka Antalová Plavuchová má na starosti sociálne veci, kultúru, školstvo, komunikáciu s mestským zastupiteľstvom a mediálnu agendu. Veľmi aktívne sa napríklad zhostila témy nových miest na školách. Vicestarosta je podľa zákona menovaný priamo starostom – je úplne logické, že som do tejto pozície menoval človeka, ktorý podporil môj program a moju víziu v tretích voľbách po sebe. Pretože spolupráca je v tomto prípade kľúčová a musí vychádzať z rovnakého programového a hodnotového nastavenia.

• Na miestnom úrade prišlo k viacerým personálnym zmenám. Čo bolo dôvodom? Ako si spokojný s reštrukturalizáciou úradu?

Zamestnanci Miklánková a Ľuptáková-Urbanová odišli dohodou uzatvorenou ešte predošlým starostom s päťmesačným odstupným. Pani Jusková odišla na vlastnú žiadosť ku koncu januára, pán Klotton išiel na vlastnú žiadosť do predčasného dôchodku ku koncu marca, pani Debnárová odišla na vlastnú žiadosť ku koncu marca, naďalej však pôsobí ako konateľka Media Rača. Pani Pešková bola mojím nástupom odvolaná z pozície prednostky a odišla ku koncu januára. Pani Piršelová odchádza na vlastnú žiadosť k aprílu. Právnik pán Šuchta si našiel prácu bližšie k bydlisku (celé roky dochádzal z Nového Mesta nad Váhom). Na tieto pozície som hľadal a hľadám veľmi urgentne náhradu, čo je pri stave na trhu práce veľmi náročná vec. Tiež sme posilňovali pozície na oddelení dopravy a ŽP a na stavebnom úrade. Rozdelili sme stavebný úrad a oddelenie územného plánovania. Prvá reštrukturalizácia úradu sa udiala k 1. marcu, druhú plánujem k 1. júnu a tým by sa nastavenie organizačného poriadku predpokladám ustálilo na toto volebné obdobie a boli by tam už iba kozmetické zmeny.

• Kto zo spomenutých je pre činnosť úradu najväčšou stratou a prečo? V akom postavení pracuje Ing. arch. Virsíková?

Najväčšou stratou z profesného hľadiska sú pani Ľuptáková-Urbanová, Piršelová, Jusková. Rešpektujem však ich rozhodnutie, v práci je zmena bežná vec. Pani Virsíková aktuálne zastrešuje oddelenie územného plánovania.

• Jedným z inšpektorov životného prostredia sa stal Mgr. Pavel Sibyla. Novinár, donedávna riaditeľ nadácie Zastavme korupciu, človek blízky prezidentovi Kiskovi, prominentný progresívec. Vďaka čomu bol prijatý?

Prijímanie referentov je plne v kompetencií vedúceho konkrétneho oddelenia, ten zodpovedá za plnenie úloh mnou zadaných. Výberových konaní sa mimo konaní na vedúceho oddelenia nezúčastňujem. Pán Sibyla má myslím väčší potenciál ako danú pozíciu – záleží to od jeho zapracovania na úrade. Vítam každého človeka so schopnosťami, ktorý prejaví záujem pracovať v samospráve.

• Ako prebiehal výber novej prednostky? O vymenovanej prednostke je známe, že predtým nepracovala v samospráve. Nie je to pre chod úradu priveľké riziko?

Prednostu som hľadal viac ako dva mesiace. Aktuálne pri súčasnom trhu práce je prakticky nemožné získať človeka zo súkromnej firmy a stredného manažmentu, platovo je to úplne iná dimenzia. Tiež som sa rozhodol, že neprijmem žiadneho bývalého starostu či primátora, aj takí sa totiž hlásili. Rozhodol som sa prijať človeka zo súkromnej sféry, ktorý mal záujem a odvahu, bol ochotný zmeniť prácu a sľúbil, že sa bude veľa učiť. Prijať kohokoľvek je vždy riziko – vždy je na konkrétnom človeku, či sa ponúknutej šance chytí alebo nie. V každom prípade som robil paralelne pozíciu prednostu aj starostu dva mesiace a nedá sa to reálne stihnúť. Ako starosta mám veľa podujatí aj mimo budovy úradu, niekedy aj celý deň mám stretnutia s občanmi či firmami pôsobiacimi v Rači.

• Za 100 dní v úrade si splnil 7 menších úloh volebného programu z 80. Aké zásadnejšie úlohy zrealizuješ v roku 2019?

Aktuálne sú najväčšou prioritou veci, ktoré boli rozrobené už v minulosti a treba ich dorobiť – za kľúčové považujem materskú školu Novohorská, športový areál Tbiliská, dokončenie zateplenia zdravotného strediska a rozbehnutie veľkého projektu školy Plickova. Popri tom sú stovky menších úloh, čo je dostatočná náplň na tento rok. Tento rok v skratke má priority – reštrukturalizáciu úradu, dokončenie investičných projektov, príprava nových.

• Viacero úloh volebného programu vyžaduje súčinnosť hlavného mesta, župy, ŽSR... Rokoval si už s týmito partnermi? Aká je ich ochota podieľať sa na plnení takýchto úloh?

Ešte je veľmi skoro na hodnotenie Hlavného mesta SR Bratislava. S pánom Vallom som v častom kontakte a spoluprácu zatiaľ hodnotím kladne, so ŽSR sa snažíme tiež nájsť spoločnú reč ohľadom Rendezu, tam je to náročnejšie. A BSK ako poslanec mám dá sa povedať priame linky aj na župana aj na riaditeľa úradu – aktuálne sme rozbehli spoluprácu so školami BSK v Rači a tiež sa budeme snažiť urobiť spoločné ihrisko pre ZŠ a gymnázium Hubeného.

• Akými najbližšími krokmi sa chceš priblížiť k plneniu úloh z rozsiahlej kapitoly Doprava?

Verím, že sa veľmi reálne posunie rezidenčné parkovanie, passportizácia komunikácií a majetku, tiež vec ohľadom prenájmu resp. správy pozemkov ŽSR na Rendezi vrátane chodníkov a podľa informácií z Magistrátu by sme spoločne mali začať projektovo a následne stavebne realizovať cyklochodník v úseku od Černockého po Hečkovú popri električkovej trati.

• Bývalý starosta je poslancom za Raču v Z BSK a v MsZ. V čom je váš vzťah viac o spolupráci? V čom viac o konkurencii?

Verím, že ako poslanec podporí dobré veci v prospech Rače bez ohľadu na to, kto ten návrhu predloží. Ako konkurenciu ho nevnímam. Pre mňa sú skôr inšpiráciou primátori Trnavy či Hlohovca.

• Čím konkrétne ťa Peter Bročka a Miro Kollár najviac inšpirovali?

Inšpirovali ma tým, že majú svoju víziu a snažia sa ju plniť a realizovať bez sledovania úzko svojho PR. Tiež sa mi páči ich prístup k verejným priestorom všeobecne – myslím si, že v tomto Rača a všeobecne Bratislava má dosť veľké resty. Do Trnavy som chodil do školy a jej zmena je badateľná na prvý pohľad.

• Úrad si získal ako nezávislý kandidát. Aký vplyv to má na tvoje vzťahy s politickými stranami na meste a na župe? Aký na pracovný vzťah s primátorom a županom?

S primátorom aj so županom mám verím dobrý vzťah, v komunálnej politike nie je až tak podstatné, či je niekto za nejaké politické strany. Po voľbách do NR SR na jar 2020 sa uvidí, či bude spolupráca s vládou lepšia ako doteraz. Na samosprávu vláda rada nakladá nové a nové nezmyselné úlohy bez financovania.

• Ďakujeme za rozhovor.

Ján Drotován a Miro Ščibrany
redaktori račan.sk výber0 komentárov:

Zverejnenie komentára