Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.11.21
0
Vo Vojenskom historickom archíve Praha sme objavili ďalších 8 Račanov, ktorí sa nevrátili z bojísk I. svetovej vojny.
Dňa 11.11. si každoročne pripomíname výročie ukončenia I. svetovej vojny. Tento rok si tak pripomíname už 103 rokov od skončenia tohto do tej doby najväčšieho konfliktu v ľudských dejinách.
Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) začal v roku 2021 pracovať na kompletnom zozname Račanov, ktorí zahynuli počas vojnových konfliktov a služby v armáde v rokoch 1914 – 1993 s cieľom zhromaždiť čo najviac informácií o našich padlých spoluobčanoch. Bolo málo známym faktom (aj keď sa z času na čas takéto informácie vyskytli), že existujúce zoznamy padlých Račanov nie sú kompletné.
Foto: Rakúsko-uhorskí vojaci stavajú počas gorlickej ofenzívy most cez dnešnú hraničnú rieku Dunajec.
Most bol podľa zápisu na rube fotografie vybudovaný za 2 hodiny.
Začiatok mája 1915. (Zdroj: Archív ZVV)
Pôvodne sme boli presvedčení o tom, že zoznam Račanov padlých v I. svetovej vojne uvedený na Pomníku padlých je kompletný. Presviedčal nás o tom najmä vysoký počet zaznamenaných mien (spolu 99 mien). Takýto veľký počet zaznamenaných mien nie je v každej obci na Slovensku pravidlom (v niektorých obciach na Slovensku takéto zoznamy nie sú dostupné vôbec) a svedčí to podľa nášho názoru s určitosťou o tom, že tvorca pôvodného zoznamu musel mať úprimnú snahu zaznamenať meno každého jedného račianskeho vojaka, ktorý slúžil v radoch Rakúsko-uhorskej armády a nevrátil sa z bojov I. svetovej vojny.
O to viac nás prekvapilo, keď sme pri hľadaní detailov o padlých Račanoch narazili na mená našich spoluobčanov, ktorí sa na Pomníku padlých nenachádzajú. Prekvapenie rástlo s každým ďalším objaveným padlým račianskym vojakom. Ich počet sa nakoniec zastavil na čísle osem (pôvodne sme počítali s deviatimi vojakmi, jeden bol po preverení ďalších podrobností zo zoznamu vyradený). Zo zistených informácií sme následne zostavili tento zoznam padlých Račanov, ktorí padli počas I. svetovej vojny, avšak nie sú uvedení na Pomníku padlých:
1. Václav Deneš – nar. v roku 1881, príslušník bratislavského zemebraneckého (honvédskeho) pešieho pluku č. 13, zomrel 05.09.1915 na severnom fronte (ruské bojisko), pôvodne evidovaný ako nezvestný, vyhlásený za mŕtveho rozhodnutím č. 376936/23.
2. Alexis Hauskrecht – nar. 06.08.1875, príslušník bratislavského zemebraneckého (honvédskeho) pešieho pluku č. 13, zomrel v neznámy deň v roku 1917 v Albánsku (južný front – macedónske bojisko).
3. František Kristian – nar. v roku 1885, zomrel v januári 1917 v ruskom zajatí, pôvodne evidovaný ako nezvestný.
4. František Markuš – nar. v roku 1886, zomrel 02.11.1914 pri obci Iwanszka, severný front (ruské bojisko).
5. Pavol May – nar. v roku 1894, príslušník bratislavského zemebraneckého (honvédskeho) pešieho pluku č. 13, zomrel v roku 1915 na severnom fronte (ruské bojisko).
6. Pavol Nagy – nar. v roku 1892, príslušník bratislavského zemebraneckého (honvédskeho) pešieho pluku č. 13, zomrel v roku 1915 v Karpatoch, severný front (ruské bojisko), pôvodne evidovaný ako nezvestný.
7. Dominik Polakovič – nar. v roku 1891, príslušník bratislavského 72. pešieho pluku, presný dátum smrti neznámy (dochovaný dátum je pravdepodobne deň, ku ktorému bol vyhlásený za mŕtveho / možno ide o deň odvodu – 11.08.1914), padol v Albánsku, južný front, pôvodne evidovaný ako nezvestný, za mŕtveho vyhlásený rozhodnutím č. 54908/22.
8. Johan Müller – evanjelický učiteľ (zatiaľ bez ďalších informácií).

Je potrebné uviesť, že zoznam si nenárokuje úplnosť – nie je vylúčené, že do zoznamu bude možné doplniť aj ďalšie mená našich spoluobčanov, ktorí sa nevrátili z I. svetovej vojny, prípadne tento zoznam aj inak doplniť a upraviť.
Našim cieľom je sústrediť o našich spoluobčanoch čo najviac informácií a zabezpečiť, aby sa na našich padlých spoluobčanov nezabudlo.
 
 
Mgr. Herman Krampl
Zväz vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SR


Zdroje:

(1) Databáza padlých v I. svetovej vojne Vojenského historického archívu Praha, zostavená z kartotéky padlých a nezvestných v I. svetovej vojne, tzv. zelená kartotéka
(2) Pamätná tabuľa s menami padlých Račanov, kostol Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rači
(3) Archív ZVV (fotografia)


0 komentárov:

Zverejnenie komentára