Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.11.21
0
... s básňou Dotkni sa – kto vieš – klaviatúry.
Prísne nariadenia núdzového stavu nás uzavreli v domácom prostredí. Keby tak nebolo, boli by sa 25. novembra rozsvietili všetky svetlá v našom Kostole sv. Filipa a Jakuba, zazneli by zvuky organu aj spev neveľkého cirkevného zboru. Pán farár by v slávnostnej kázni venoval slová uznania aj vďaky jednému zo svojich dávnejších predchodcov. Tomu, ktorého zásluhy nielen o miestnu farnosť, ale aj o kultúrno-osvetové pozdvihnutie vtedajších obyvateľov našej obce si s úctou pripomíname.
Farár MORIC ALSTER pôsobil v Račišdorfe 33 rokov (1861-1894) ako kňaz aj horlivý národovec. Patril k zakladajúcim členom Matice slovenskej aj Spolku sv. Vojtecha, bol jeho prvým podpredsedom. Finančne podporoval slovenské gymnáziá, šíril slovenskú tlač.
Založil v obci roku 1870 miestnu pobočku Spolku sv. Vojtecha a s učiteľom Mirovszkým založili hudobný krúžok i prvú miestnu knižnicu
V roku 1888 zabezpečil veľkú rekonštrukciu farského kostola, už v roku 1863 dal doň vyhotoviť veľký kostolný zvon s reliéfom sv. Cyrila a Metoda, na tisícročnú pamiatku ich príchodu na Veľkú Moravu.
Vo farskej kronike po slovensky podrobne zapisoval rôzne udalosti zo života obce, hospodárskeho i kultúrno-osvetového rázu, preto sú jeho zápisy cenné aj z historicko-spoločenského hľadiska.
Takto sám uvádza vo svojom krátkom životopise na stránkach vtedajšej farskej kroniky:
„Svoje nové povolanie na račišdorfskej vinici Pána som nastúpil 25. novembra 1861, odovzdaný do božej vôle rozjímajúc, či môjho predchodcu, ktorého som nasledoval v Kuchyni a v Devínskej Novej Vsi, nebudem nasledovať aj v krátkom živobytí. Dňa 25. januára 1862 som bol v prítomnosti veriacich skrze okresného dekana Štefana Suchányiho, modranského farára a čestného ostrihomského kanonika, úradne uvedený do chrámu v Račišdorfe a veriacim predstavený.“
Život pána farára Mórica Alstera, ktorý dokázal počas 33 rokov značne povzniesť našu katolícku farnosť, ale sa aj zapísať mnohými kultúrno-osvetovými aktivitami do celkového spoločenského života vtedajšieho Račišdorfu, sa naplnil 7. októbra 1894. Miestom jeho posledného odpočinku sa stal náš, račiansky cintorín.

Jeho miesto v histórii našej obce stále horí živým plamienkom úcty, vďaky a spomínania.

Dobroslava Luknárová
november 2021

0 komentárov:

Zverejnenie komentára