Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Za silnej maďarizácie a po zatvorení slovenských gymnázií, bola Jánovi Gotčárovi zakázaná akákoľvek verejná činnosť.
Vdp. farár Móric Alster, jeho priateľ, spoluzakladateľ Matice Slovenskej a podporovateľ slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom, po smrti svojej matky, ktorá s ním žila na fare, prichýlil v roku 1876 na faru svojho priateľa Jána Gotčára, ktorý mal zakázanú činnosť a mal už podlomené zdravie. V zápisoch farskej kroniky sa uvádza, že 1. mája 1882 na „Hody“ mal príležitostnú kázeň opát Ján Gotčár. Je uvedený aj v zozname členov Spolku Svätého Vojtecha, ktorý viedol p. farár Móric Alster. Bol aj spoluzakladajúcim členom „Dobrovoľného hasičského spolku v Rači – 4.5.1882“ a zostal aj jeho podporujúcim členom až do svojej smrti. Zomrel 19. augusta 1883 vo veku 60 rokov a je pochovaný na cintoríne v Rači.
V roku 2000 dal Miestny úrad Rača na pomník pamätnú tabuľu:
JÁN GOTČÁR
 OPÁT *1823 MAKOV +1883 V RAČI
- SLOVENSKÝ RODOĽUB -
Zakladajúci člen Matice slovenskej, člen delegácie Memoranda Slovákov do Viedne, profesor znievskokláštorského gymnázia, ktorý posledných sedem rokov svojho života žil v Rači (1876 - 1883) a je pochovaný na tomto cintoríne.
19. augusta 2013 bude 130 rokov od jeho smrti
Pochovaný je v Rači.

Spracoval: Ľ. Havlovič
Bratislava-Rača, január 2013


Národnom kalendári, ktorý každoročne vydáva Matica slovenská, je v najnovšom ročníku – na rok 2013 – na str. 23 v rámci aktuálneho kalendária uvedená podrobnejšia informácia o tomto významnom národovcovi:

Ján Gotčár. Po štúdiách filozofie v Trnave a teológie v Banskej Bystrici sa venoval pedagogike. Zastával významné posty v školstve ako riaditeľ gymnázia v Užhorode, školský radca a hlavný dozorca škôl v Oradei. Roku 1867 ho predčasne penzionovali.
Bol členom prípravného výboru Matice slovenskej, spoluzakladateľom slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. V novinových článkoch presadzoval rovnoprávnosť národov v Uhorsku.“
(Pripomíname si v júni, NK 2013, str. 23)

V roku 2013 si pripomenieme:
1. júna 2013 - 190. výročie jeho narodenia (1.6.1823 v Makove)
a súčasne
19. augusta 2013 - 130. výročie jeho úmrtia (19.8.1883 v Račišdorfe, t. č. Bratislave – Rači)

Podľa korešpondencie s MO MS a MÚ v obci Makov bude v júni spomienka na tohto významného človeka naša spoločná.

Spracovala: D. Luknárová
Bratislava-Rača, január 2013


0 komentárov:

Zverejnenie komentára