Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.1.13
0
Priatelia, dovoľte, aby som pri tejto téme vyblokoval nežiaduce EMÓCIE, POCITY a sústredil sa poukázať v tomto probléme na ARGUMENTY a FAKTY.
Môj hodnotový argumentačný uhol pohľadu ako aj mnohých obyvateľov, ktorí podpísali petíciu proti návrhom „Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso“ a proti ďalšiemu NEPRIMERANÉMU ZAHUSŤOVANIU ZÁSTAVBY Bratislava Rača vychádza z nasledovných argumentov.
Stavebný investor chce po schválení štúdie a nasledovných stavebných povolení realizovať výstavbu sídliska s približným odhadom počtu 2.500 obyvateľov.
Argument číslo jedna proti tomuto zámeru neúmerného zahusťovania zástavby v Rači v území známom ako Komisárky je zásadný problém celej Bratislavy, a to v preťaženosti, nepriepustnosti dopravy na cestných komunikáciách I. a II. triedy zároveň aj na príjazdových cestách v priestoroch sídlisk, ulíc. V čase ranných a popoludňajších špičiek, ktoré sa časovo stále predlžujú, vznikajú pravidelne veľké kolóny áut, ktoré pri automobilovej nehode sa okamžite podmienkami menia na závažné dopravné blokácie, kolapsy. Negatívny dopad obrovského nárastu automobilovej doprave smerom z Pezinka a blízkych obytných lokalít do Bratislavy v ranných hodinách a poobede zasa späť z Bratislavy, Rače do Pezinka a okolia prináša najmä závažné znehodnotenie „Zdravej kvality života“ v oblasti čistoty ovzdušia, nadmernej prašnosti, exhalátov z áut, smogové situácie, zhoršenie najmä v zimných mesiacoch, prekračovanie limitov škodlivého hluku, otrasy budov pochádzajúce z ťažkej nákladnej kamiónovej dopravy a pod.
Argument pána, ktorý radí ľuďom, že ak nie sú schopní prispôsobiť sa všetkým negatívnym dopadom na ZDRAVIE ČLOVEKA, nech sa odsťahujú z Bratislavy na vidiek zrejme nezaregistroval skutočnosť, že už dlhoročne desiatky dedín, ich obyvatelia energicky, občiansky protestujú početnými „Petíciami“, alebo aj osobnou blokáciou ciest práve proti spomínanej dopravnej preťaženosti, znečistenému ovzdušiu, hluku, otrasom z áut, od ktorých sa im rozpadávajú ich rodinné domy.
Ďalší argument zo strany zástupcu stavebného investora, že dopravnú štúdiu priepustnosti dopravy pri realizovaní možnej výstavby projektu Račany Rosso vypracovali dopravní experti, ktorí majú na to školy a odbornú kvalifikáciu, dávam protiargument, že práve množstvo dopravných expertov na to študovaných dalo v minulosti súhlasné dopravné povolenia pre stavbu sídlisk v celej Bratislave, kde súčasný stav priechodnosti dopravy na cestách I. a II. triedy príjazdových ciest je už dokázateľne v KATASTROFÁLNOM KOLAPSOVOM stave, kde sa vôbec nerešpektovala skutočnosť, že väčšina ciest je šírkou nedostatočná a vybudovaná ešte v 50-80-tych rokoch minulého storočia na vtedajšie dopravné podmienky. O nedostatočnej kapacite parkovacích miest vie každý vodič osobného auta, ktorý býva od Rače až po Petržalku, Dolné hony až po Devínsku Novú Ves v Bratislave.
Argumentáciou proti zahusťovaniu existujúcich sídlisk ďalšou zástavbou vyjadrujú mnohí obyvatelia v MČ Rača svoju osobnú ZODPOVEDNOSŤ nielen za stav kvality života, ktorý je v súčasnosti tam žijúcich ľudí, ale zároveň ochraňujú tie isté hodnoty aj pre možných budúcich obyvateľov Račany Rosso, ktorí by sa po čase začali pýtať a dožadovať odpovede, ako to, že MÚ Rača, poslanci MČ Rača, obyvatelia dopustili, že žijú v prostredí značne znečisteného vzduchu, smogu, hluku, kde cesta autom do práce a poobede späť domov sa odohráva v sústavnom dopravnom kolapse. Stavebný investor totiž nebude TEN, kto bude bývať v Račany Rosso, ale budú to práve súčasní a noví obyvatelia Rače, ktorí by znášali následné negatívne dopady z cestnej dopravy na STAV KVALITY ŽIVOTA v ich domovoch.
Rozhodne ako rodený Bratislavčan odmietam názor, že sa máme vraj zmieriť so stavom životného prostredia, ktorý máme brať ako daň za stavebný rozvoj hlavného mesta Slovenska – Bratislavy v podobe čoraz väčšieho nárastu PRAŠNOSTI, SMOGU, HLUKU, EXHALÁTOV, kde mi je vzorom, že to ide úplne inak blízka susedná Viedeň – Rakúsko s jasnými pravidlami spoločenskej dohody, že HODNOTOVO v poradí dôležitosti je na prvom mieste „Zdravá kvalita života“, čo znamená čisté ovzdušie, primeraný neškodlivý hluk, dostatok zelene voči pomeru k zastavanej ploche, čo je dokázateľná spoločenská reálna prax v celej západnej Európe, Škandinávii a záleží len na nás, ako si dokážeme bez tradičných výhovoriek „ako sa to nedá“ obhájiť občianskymi zákonnými aktivitami svoje práva na našu KVALITU ŽIVOTA.
Každý z nás sa môže stať ŤAHÚŇOM pri ochrane nášho životného prostredia, ak presvedčivo, argumentmi zaktivizuje svojich susedov, priateľov, známych i neznámych či už formou podpísania prebiehajúcej Petície proti návrhu projektu štúdie zóny Račany Rosso, proti ďalšiemu zahusťovaniu zástavbou, tlakom argumentov na vedenie MÚ Rača, poslancov MČ Rača, prezentáciou na internete, oslovovaním masmédií atď.
Takže priatelia, VIEME, CHCEME, DOKÁŽEME si obhájiť svoje práva na ZDRAVÚ KVALITU ŽIVOTA, alebo dopustíme precedens a naše deti nám po čase raz povedia, že si ani nezaslúžime bývať v Bratislave – Rači, Krasňanoch, Rendezi, lebo sme sa nedokázali účinne spoločensky zomknúť vo veciach verejných a dať projektu „RAČANY ROSSO“ v podobe navrhnutej urbanistickou štúdiou rozhodné spoločenské „STOP“?
Vo Vašu spoločnú nezlomnú energiu verí
Sekerka Cyril
poslanec MZ MČ Bratislava - Rača za Rendez0 komentárov:

Zverejnenie komentára